Preview: Financiële steun voor twee projecten die transport via binnenvaart bundelen

Financiële steun voor twee projecten die transport via binnenvaart bundelen

Port of Antwerp-Bruges lanceert ’s werelds eerste sleepboot op methanol

Port of Antwerp-Bruges lanceert ’s werelds eerste sleepboot op methanol

Toon op nieuwsoverzicht
CLARION-project neemt het voortouw in het versterken van de veerkracht van Europese havens

CLARION-project neemt het voortouw in het versterken van de veerkracht van Europese havens

Toon op nieuwsoverzicht
De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren. 

De Belgian Hydrogen Council, NLHydrogen en de Duitse Nationaler Wasserstoffrat ondertekenen een MOU om de waterstofeconomie in Europa te stimuleren. 

Toon op nieuwsoverzicht
Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast

Vlaamse Regering stelt eerste ontwerp projectbesluit Nieuwe Sluis Zeebrugge vast

Openbaar onderzoek start op 6 mei

Toon op nieuwsoverzicht
Kwartaalcijfers Port of Antwerp-Bruges weerspiegelen weerbaarheid

Kwartaalcijfers Port of Antwerp-Bruges weerspiegelen weerbaarheid

Containeroverslag trekt opnieuw aan

Toon op nieuwsoverzicht
Duitse, Belgische en Nederlandse havens: Europa, sla handen ineen voor behoud industrie

Duitse, Belgische en Nederlandse havens: Europa, sla handen ineen voor behoud industrie

Toon op nieuwsoverzicht
Meld- en infopunt Port of Antwerp-Bruges: alle vragen en meldingen op één plaats

Meld- en infopunt Port of Antwerp-Bruges: alle vragen en meldingen op één plaats

Toon op nieuwsoverzicht
Europese subsidie voor walstroom op cruiseterminal Zeebrugge

Europese subsidie voor walstroom op cruiseterminal Zeebrugge

Toon op nieuwsoverzicht
Eerste bedrijven bevestigd voor innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen

Eerste bedrijven bevestigd voor innovatiehub NextGen Demo in haven van Antwerpen

Power to Hydrogen en TripleW gaan baanbrekende technologieën testen in havenomgeving

Toon op nieuwsoverzicht
Eerste methanolbunkering met diepzeeschip Ane Maersk in Port of Antwerp-Bruges

Eerste methanolbunkering met diepzeeschip Ane Maersk in Port of Antwerp-Bruges

Toon op nieuwsoverzicht
Belgische primeur met groene waterstofketel in werkplaats

Belgische primeur met groene waterstofketel in werkplaats

Pilootproject in Antwerps havengebied om haalbaarheid aan te tonen

Toon op nieuwsoverzicht
Kerkje van Oosterweel wordt bezoekersruimte Oosterweelproject

Kerkje van Oosterweel wordt bezoekersruimte Oosterweelproject

Toon op nieuwsoverzicht
Meer
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen