Port of Antwerp-Bruges: lichte groei ondanks aanhoudende uitdagingen

Port of Antwerp-Bruges: lichte groei ondanks aanhoudende uitdagingen

Gemengd beeld over de segmenten heen

Na negen maanden noteert Port of Antwerp-Bruges een totale goederenoverslag van 217,4 miljoen ton, een lichte stijging van 0,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de negatieve invloed van de geopolitieke en macro-economische context, tekenen alle goederenstromen groei op, met uitzondering van het containersegment dat onder druk blijft staan. ​ Samen met een reeks aankondigingen van nieuwe investeringen in de havenplatformen van Antwerpen en Zeebrugge, bekrachtigt dit de aantrekkingskracht en weerbaarheid van de eengemaakte haven.

De containeroverslag daalt na 9 maanden met 8,8% in ton en met 5% in TEU, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De daling is het resultaat van de aanhoudende ontregeling van de containerlogistiek en de gevolgen van het conflict in Oekraïne. Containers roteren nog steeds onvoldoende door de congestie met als resultaat dat de overslag van volle containers daalt, terwijl die van lege containers stijgt. En hoewel de operationele uitdagingen langzaam afnemen, is een normalisering van de nog steeds sterk ontregelde containerlijnvaart pas in zicht in de loop van het eerste kwartaal van 2023.

Conventioneel stukgoed groeit met 9,7%. Terwijl de afvoer van staal goed standhoudt, vertonen de aangevoerde staalvolumes een dalende trend als resultaat van hoge voorraden en een dalende vraag. Ondanks een dalende trend in de overslag van hout en bouwmaterialen, tekenen deze productgroepen, net zoals fruit, nog groei op. ​

De roll-on/roll-off trafieken laten een stijging zien van 8,1%. De overslag van nieuwe wagens stijgt met 8,5%, vooral door een sterke aanvoer vanuit China. Het aantal tweedehands- en vrachtwagens daalt daarentegen met respectievelijk 7,3% en 17%. De niet-begeleide vracht (exclusief containers) groeit met 13%.

De groei in het droge bulk segment (+21,5%) wordt vooral gevoed door de toename van steenkool. De gestegen vraag naar kolen voor energieopwekking vertaalt zich in een overslag van 2,43 miljoen ton ten opzichte van 364 000 ton in dezelfde periode vorig jaar. . De overslag van ijzererts vertoont een groei, terwijl schroot, zand en grind een daling laten zien en overige bouwmaterialen status quo blijven. Hoewel zowel de aan- als afvoer van meststoffen aantrekt ten opzichte van het tweede kwartaal, is er nog steeds een daling ten opzichte van het recordjaar 2021 (-11,8%).

Het vloeibare bulk segment noteert een stijging van 13,3%. Vooral LNG groeit fors (+66,5%). Er liepen dit jaar al 215 LNG schepen Zeebrugge aan tegenover 121 in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is er ook groei voor LPG (+30%), vanwege de hoge aardgasprijzen, en voor benzine (+12,2%), diesel/stookolie (+9,7%) en nafta (+14,6%). Ook de overslag van chemicaliën groeit nog met 6,3% maar vooral in de afvoer is een duidelijke daling merkbaar vanwege het terugschroeven van productie omwille van gestegen energiekosten.

Zeebrugge verwelkomde na negen maanden 102 cruiseschepen met 325.406 passagiersbewegingen, een stijging tegenover vorig jaar toen de cruisevaart grotendeels stil lag door covid.

Story image

Eengemaakte haven trekt investeringen aan

Sinds het officiële startschot van fusiehaven Port of Antwerp-Bruges zes maanden geleden, hebben verschillende investeerders en nieuwe projecten de weg al gevonden, zowel naar het Antwerpse als het Zeebrugse havenplatform. Zo gaat Conti Seafrigo Antwerp een nieuw diepvriesmagazijn realiseren, neemt Antwerp Euroterminal (AET) de grootste unit parking van België in gebruik en bouwt Fluxys samen met Advario een ammoniakterminal. Ondertussen is Covestro begonnen met de bouw van een anilinefabriek, breidt ITC Rubis uit met een extra tankpit en installeert Lanxess een nieuwe klimaatinstallatie. Ineos kiest ervoor om vanuit Antwerpen een pilot op te zetten voor CCS ('carbon capture and storage'). In Zeebrugge opent Ziegler Groep een filiaal voor onbegeleide rorotrafiek naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk en vastgoedgroep Intervest opende deze week officieel het logistiek complex dat in april werd overgenomen van de Chinese ontwikkelaar Lingang.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Ondanks de aanhoudende uitdagingen door de huidige geopolitieke en macro-economische context, staan we er als eengemaakte haven. De negatieve trend in het containersegment, die wordt rechtgetrokken door de groei in de overige segmenten, zal zich naar alle waarschijnlijkheid nog verder doorzetten naar het einde van het jaar. Maar de stroom aan forse, toekomstgerichte en duurzame investeringen en nieuwe projecten, zeker in een klimaat van sluitingen en productievermindering vanwege de hoge energieprijzen, is een bevestiging van onze sterke positie en aantrekkingskracht als wereldhaven.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “In deze bijzonder uitdagende tijden toont onze eengemaakte haven haar veerkracht. Dat bewijst de lichte stijging van 0,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze maand werden bovendien enkele grote investeringen aangekondigd. Met de modernisering van de Europa Terminal (investering van Port of Antwerp-Bruges van 335 miljoen euro en 500 miljoen euro van PSA Antwerp ), de inhuldiging van de klimaatinstallatie van Lanxess (13 miljoen euro) en de start van de bouwwerken aan de anilineproductie-eenheid van Covestro (300 miljoen euro) als meest in het oog springende. Bovendien zullen er dit en volgend jaar netto 750 havenarbeiders bij komen. Samen met de innovatieve bedrijven in onze haven die geloven in een duurzame toekomst en die hun aanwezigheid verankeren door te investeren, is en blijft onze haven de economische motor van Vlaanderen.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: Dat we dit resultaat kunnen neerzetten in de huidige context stelt mij hoopvol voor de toekomst, ook al zullen we onze veerkracht zeker nog nodig hebben. De groei in overslag van LNG bevestigt de belangrijke positie van Port of Antwerp-Bruges in dat segment. Bovendien kregen we onlangs nog twee nieuwe Far East diensten en zijn we opgenomen als eerste loshaven in Europa op de ‘NWC – USA – SAWC Service’ van MSC. Samen met de nieuwe investeringen blijven we zo onze internationale positie versterken.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen