Belgisch bedrijf Azteq bouwt samen met ENGIE de grootste thermische zonnecentrale van Europa

Belgisch bedrijf Azteq bouwt samen met ENGIE de grootste thermische zonnecentrale van Europa

AZTEQ, een in België gevestigd bedrijf dat gespecialiseerd is in de engineering en bouw van industriële thermische zonnecentrales, heeft een contract gekregen met ENGIE España voor de bouw van een grootschalige installatie in Sevilla, Spanje. Deze deal zet de deur wagenwijd open voor grote duurzaamheidsprojecten in heel Europa. Port of Antwerp-Bruges is sinds enkele jaren minderheidsaandeelhouder van deze Belgische scale-up.

De nieuwe thermische zonnecentrale zal worden geïnstalleerd en in bedrijf worden gesteld op het eigen terrein van de brouwerij van Heineken España. De financiering wordt verzorgd door ENGIE España, die de zonnecentrale in eigendom zal hebben, zal exploiteren en zal onderhouden.

AZTEQ werd door ENGIE España gekozen als hoofdaannemer voor de EPC en zal de zonne-energiecentrale ontwerpen en bouwen op basis van de feitelijke warmtebehoeften van de lokale brouwerij van Heineken in Sevilla.

In ruil daarvoor zal Heineken España alle hernieuwbare zonnewarmte die door de installatie van AZTEQ wordt geproduceerd, gebruiken om gedurende een periode van 20 jaar fossiele brandstofwarmte te vervangen door middel van een langlopende PPA-overeenkomst met partner ENGIE España in Spanje.

Yanick Vandebeek, Azteq's Sales representatieve voor Spanje & Portugal zegt: "Onze oplossing bestaat uit meer dan 40.000m² parabolische trog die de door de zon geproduceerde warmte concentreert. Vacuüm collectorbuizen worden gebruikt om al die geconcentreerde warmte te absorberen en over te brengen van het zonneveld naar de brouwerij, waar de warmte uiteindelijk kan worden verbruikt. Er is gekozen voor water onder hoge druk als medium voor warmteoverdracht en een warmtewisselaar zorgt ervoor dat Heineken consistent wordt voorzien van temperaturen rond de 160°C die nodig zijn voor hun industriële processen".
"De beproefde en betrouwbare oplossing die AZTEQ aan Heineken heeft geleverd, is uniek in zijn soort en werd tot nu toe nog niet op zo'n grote schaal in de voedingsindustrie toegepast voor temperaturen boven 100°C. Dankzij de oplossing van AZTEQ, zal Heineken España in staat zijn om hun jaarlijkse aardgasverbruik met 60% te verminderen, evenals hun CO2-voetafdruk door een besparing van ongeveer 7000 ton CO2-uitstoot per jaar. We zijn dan ook zeer verheugd dat we het voorrecht hebben om met ENGIE España samen te werken aan Heineken's belangrijkste doelstelling om in 2025 een netto uitstoot van nul te hebben bereikt. Samen met onze partners streven we naar een duurzamere en klimaatneutrale toekomst zodat onze klanten onafhankelijker en weerbaarder kunnen worden tegen fluctuerende gasprijzen in een snel veranderende wereld", aldus Koen Vermout, CEO van Azteq.

Azteq

Azteq is een Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de engineering en constructie van thermische zonnecentrales die tot 400 graden C produceren voor industriële processen (stoom, thermische olie, warm water,... ). Zeer efficiënte parabolische door- en vacuümcollectorbuizen worden gebruikt voor een optimale absorptie van de geconcentreerde zonnewarmte. AZTEQ biedt EPC-contracten (Engineering, Procurement & Contracting) aan alsook warmte als een dienst door exploitatiecontracten over een periode van 20 tot 30 jaar.

Voor meer informatie over AZTEQ, bezoek https://azteq.be/

ENGIE

ENGIE is al meer dan 100 jaar actief in België. Het bedrijf zet zich resoluut in voor de overgang naar een koolstofarme toekomst en biedt zijn residentiële, professionele, industriële en publieke klanten innoverende oplossingen voor een zuiniger en rationeler energiegebruik en meer comfort. Als grootste groene elektriciteitsproducent van het land produceert ENGIE elektriciteit dicht bij zijn klanten, dankzij een gediversifieerd productiepark met lage CO2-uitstoot. ENGIE stelt in België 17 000 experts te werk op het vlak van energie en energiediensten.

Heineken

Heineken N.V. is een Nederlandse multinationale brouwerij, opgericht in 1864 door Gerard Adriaan Heineken in Amsterdam. Vanaf 2021 bezit Heineken meer dan 167 brouwerijen in meer dan 70 landen. Het produceert 348 internationale, regionale, lokale en speciale bieren en ciders en heeft ongeveer 85.000 mensen in dienst.

 

Contact: info@azteq.be

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen