Aanhoudende economische onstabiliteit beïnvloedt kwartaalcijfers Port of Antwerp-Bruges

Aanhoudende economische onstabiliteit beïnvloedt kwartaalcijfers Port of Antwerp-Bruges

Marktaandeel containers in stijgende lijn

Na negen maanden noteert Port of Antwerp-Bruges een totale goederenoverslag van 204,4 miljoen ton, een daling van 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De nog steeds onstabiele geopolitieke en economische omstandigheden zorgen wereldwijd voor een lagere vraag naar containervervoer, terwijl de overige goederenstromen een wisselend beeld blijven vertonen. Dankzij de sterke internationale positie van onze eengemaakte haven, waarvoor duurzame groei prioriteit blijft, stijgt het marktaandeel van het containersegment ten opzichte van de andere havens in de Hamburg - Le Havre range.

De economie van de eurozone staat onder druk door de sterk gestegen rentevoeten. Ondanks de daling van de energieprijzen blijft ook wereldwijd de economische situatie onstabiel en wijzen toekomstige indicatoren op een verdere economische neergang. Als gevolg van dit onzekere economische klimaat, dalen de gecontaineriseerde handelsstromen wereldwijd. Voor Port of Antwerp-Bruges resulteert dit in een daling van de containeroverslag met 6,5% in ton en 6,8% in TEU, in vergelijking met dezelfde periode in 2022. Ondanks de dalende containeroverslag, steeg het marktaandeel van Port of Antwerp-Bruges in de Hamburg – Le Havre range in de eerste helft van dit jaar wél met 1 %-punt tot 30,6%.

Conventioneel stukgoed houdt ondanks het zwakke economische klimaat relatief goed stand met overslagvolumes die in lijn liggen met de pre-covidperiode. Ten opzichte van dezelfde periode in 2022, die gekenmerkt werd door een sterke post-covid heropleving, daalt de overslag met 18,6%. Door een afname van de Europese staalproductie en een lagere vraag, daalt de overslag van staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, met 17,6%. ​

Story image

Het droge bulk segment daalt met 14,6%. De overslag van meststoffen, de grootste productgroep binnen droge bulk, daalt na negen maanden met 24,2%, maar vertoont vanaf de zomer een stijgende trend waarvan wordt verwacht dat deze ook in het laatste kwartaal zal aanhouden.
​Tegenover de piek uit 2022 noteert de kolenoverslag nu een daling (-36%). De overslag van zand en grind groeit daarentegen met 7,4%, terwijl de volumes ijzererts, schroot en non-ferro ertsen dalen met respectievelijk 70%, 5% en 2%.

Het vloeibare bulksegment vertoont een daling van 2,9%. De overslag van vloeibare brandstoffen groeit met 8,7% dankzij een sterke groei van 42,7% in de overslag van diesel tegenover een daling in de overslag van benzine (-3,7%) en van nafta (-22,7%). Ook de overslag van LNG (-6,7%) daalt. Hoewel de afvoer van chemicaliën toeneemt met 5,4%, zorgt een daling van de aanvoer (-18,3%) ​ voor een daling van de totale verslag van chemicaliën met 11,5%. ​ De competitiviteit van de chemische sector in Europa staat onder druk door de hoge energie- grondstoffen- en loonkosten in combinatie met een lage globale vraag

De roll-on/roll-off trafieken blijven status quo (-0,9%). De overslag van vervoermateriaal groeit met 8,9% dankzij de groei in de overslag van nieuwe auto’s (+12,6%) tot 2,67 miljoen stuks. Naast vervoermateriaal werd er ook 7 miljoen ton niet-begeleide vracht (exclusief containers) op RoRo schepen behandeld (-1,4%). Het deel dat hiervan aan Ierland is gerelateerd neemt met 18,5% toe, terwijl de trafiek van en naar het Verenigd Koninkrijk daalt (-3,8%).

In de eerste 9 maanden van 2023 verwelkomde Zeebrugge 133 cruiseschepen en 351.000 passagiers. Met deze aantallen belooft het een recordjaar te worden, want de herfst- en wintermaanden zijn traditioneel drukkere cruisemaanden dan het zomerseizoen.

In de eerste negen maanden liepen 15.316 zeeschepen Port of Antwerp-Bruges aan, een daling met 3,5%. De totale bruto tonnenmaat van deze schepen steeg met 4,4% tot 496,3 miljoen BT.

Op jaarbasis maken zee- en binnenschepen ruim 300.000 bewegingen in de haven. Het gaat om schepen die aankomen, vertrekken, zich verplaatsen binnen de haven of gewoon doorvaren. Dankzij een uitgebreid netwerk van radars en camera’s, kan ​ Port of Antwerp-Bruges deze scheepsbewegingen continu monitoren en daardoor de scheepvaart nauwgezet opvolgen en de vaarwegen en ligplaatsen efficiënt en veilig aansturen.

Toekomstbestendige wereldhaven op weg naar klimaatneutraliteit

Om haar positie als wereldhaven te bestendigen, moeten in de toekomst ook de allergrootste containerschepen de haven kunnen blijven aanlopen. Hiervoor is een diepgang bij opvaart van 16 meter nodig. In oktober werd met de MSC Tessa een diepterecord verbroken in Deurganckdok. Door de verhoging van de diepgang wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk verhoogd. 

De haven neemt daarnaast een voortrekkersrol met een ambitieus klimaatplan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Naast de vergroening van de eigen vloot, werkt Port of Antwerp-Bruges samen met bedrijven uit de sector aan een brede waaier van uiteenlopende oplossingen en projecten die essentieel zijn voor klimaatneutraliteit zoals de import van waterstof en CCUS (Carbon Capture, Usage & Storage), of het afvangen en transporteren van CO2 waarvoor in september de joint venture Fluxys C-Grid gelanceerd werd.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “De aanhoudende economische en geopolitieke zorgen zien we al enkele kwartalen terug in de cijfers. De competitiviteit van de Europese industrie staat onder druk door de hoge energie- grondstoffen- en loonkosten in combinatie met een lage globale vraag. De indicatoren geven nog geen verbetering in de nabije toekomst en de containeroverslag zal in het vierde kwartaal nog worden beïnvloed door geschrapte afvaarten vanuit het Verre Oosten. Ook al daalt onze overslag minder dan het gemiddelde in de Hamburg-Le Havre range en winnen we aan marktaandeel, we zullen ons erbij moeten neerleggen dat 2023 geen topjaar zal zijn.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Die motor heeft ondanks een economisch moeilijk gesternte goed standgehouden dankzij alle straffe werknemers die het beste van zichzelf geven. Daardoor steeg het marktaandeel van Port of Antwerp-Bruges zelfs in de Hamburg – Le Havre Range. Het onlangs verbroken diepterecord is belangrijk voor toekomstige groei en bewijst dat we als eerste aanloophaven toegankelijk zijn voor de allergrootste schepen in omgang.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “Wereldwijd wordt de economie, en in uitbreiding daarvan ook de havens geconfronteerd met tegenvallende resultaten. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat we dankzij de twee complementaire platformen onze weerbaarheid kunnen tonen en onze sterke positie in de internationale logistieke keten kunnen blijven verstevigen. Een toekomstbestendige wereldhaven gaat echter verder dan traditionele vrachtafhandeling. Daarom nemen we een voortrekkersrol in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen onze eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten door middel van een ambitieus klimaatplan om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.” 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen