Port of Antwerp-Bruges: diepterecord verbroken in Deurganckdok

Port of Antwerp-Bruges: diepterecord verbroken in Deurganckdok

Eerste proefvaart met 16 meter diepgang geslaagd

De eerste proefvaart met maximale toegelaten diepgang van de Westerschelde is met succes uitgevoerd. De MSC Tessa is namelijk deze ochtend de Antwerpse haven binnengekomen met een diepgang van 16 meter, een nieuw record. Het is de laatste in een reeks van zes proefvaarten waar de diepgang werd opgevoerd van 15,7 tot 16 meter. Deze diepgang is nodig om in de toekomst ook de allergrootste containerschepen te kunnen blijven ontvangen. Het proefproject is een samenwerking tussen het Vlaams en Nederlands Loodswezen, rederij MSC, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en Port of Antwerp-Bruges.

Om in de toekomst ook de allergrootste zeeschepen toe te laten om Antwerpen als eerste aanloophaven te gebruiken, is een diepgang bij opvaart van 16 meter nodig. Daarom werd besloten om een reeks proefvaarten uit te voeren waarbij de maximale diepgang stelselmatig wordt opgevoerd naar 16 meter. Door de verhoging van de diepgang wordt de laadcapaciteit van de schepen aanzienlijk verhoogd. Deze extra decimeters kunnen +/- 1000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) winst opleveren.

Op 1 maart 2021 liep de MSC Regulus de haven aan met een diepgang van 15,7 meter en op 9 juli 2022 werd het record nog eens verbroken met een diepgang van 15,9 meter met de MSC Diletta. Op maandag 2 oktober 2023 werd dus met succes de eerste proefvaart, met een diepgang van 16 meter, uitgevoerd met de MSC Tessa. Het schip kwam vanuit Portugal de haven binnen, meerde af bij MPET (MSC PSA European Terminal) en verbrak hiermee dus het diepterecord in het Deurganckdok.

Het proefproject is een samenwerking van de Vlaamse loodsen van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK), de Nederlandse loodsen, rederij MSC, de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA), de verkeersleiders en Port of Antwerp-Bruges. De verruiming geldt alleen voor containerschepen die naar het Deurganckdok varen.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Deze succesvolle eerste proefvaart naar het Deurganckdok is een mijlpaal voor onze haven. Voor onze wereldwijde economische positie en de welvaart van huidige en toekomstige generaties, is het essentieel dat we de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen. Een diepgang van 16m maakt dat we ons nog sterker kunnen profileren op het Verre Oosten, waar de grootste schepen varen. Zo versterken we onze positie als eerste aanloophaven. Dat levert ons concurrentieel voordeel op én bestendigt onze positie als wereldhaven.”
Nathalie Balcaen, administrateur-generaal van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “Blij dat we vanuit MDK kunnen bijdragen tot de toegankelijkheid van de Antwerpse haven. Met dank aan onze partners in de nautische keten en de deskundigheid van onze eigen diensten zoals het Loodswezen, Scheepvaartbegeleiding en Vlaamse Hydrografie.”
Marc Beerlandt, CEO MSC Belgium: “MSC begroet dat er gevolg wordt gegeven aan onze, sinds lang uitstaande vraag, om bij onze thuisbasis, de haven van Antwerpen, ​ met een grotere diepgang toe te ​ kunnen komen en dit nu uiteindelijk verder getest wordt. Het is evident dat de rederij de schepen optimaal wil laten renderen van en naar zijn Europese hub. ​ Wij danken de loodswezens en de havenautoriteiten om dit mee te realiseren.“ ​
Johan Van Daele, CEO MPET: “Ik wil iedereen die hieraan heeft meegewerkt bedanken en ik ben uiteraard fier dat de MSC Tessa bij ons afmeerde. Willen we de concurrentiepositie van onze haven versterken én de import vanuit onder meer het Verre Oosten optrekken, dan moeten we blijven werken aan die grotere diepgang. Bij MPET zijn we er alvast klaar voor, dat hebben we alweer bewezen met de efficiënte behandeling van de MSC Tessa.”  
MSC Tessa - copyright PSA Belgium
MSC Tessa - copyright PSA Belgium
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen