Uitgebreid radar- en cameranetwerk boven volledige Antwerpse havengebied

Uitgebreid radar- en cameranetwerk boven volledige Antwerpse havengebied

Gedigitaliseerde infrastructuur voor veilig en efficiënt scheepvaartverkeer

Port of Antwerp-Bruges tilt verkeersbegeleiding naar een hoger niveau met de lancering van een uitgebreid digitaal radar- en cameranetwerk. De geavanceerde apparatuur scant het volledige Antwerpse havengebied en wordt de ruggengraat voor veilig en efficiënt scheepvaartverkeer. Na het recent gelanceerde dronenetwerk is dit opnieuw een belangrijke stap voorwaarts in de realisatie van een volledig digitaal zenuwstelsel boven het gebied.

Volledige dekking

Het uitgestrekte Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120km2 met 11.000 hectare aan waterwegen en kades. Elk jaar vinden er zo’n 300.000 scheepvaartbewegingen plaats in de haven. Om dit volledige gebied en alle scheepsbewegingen continu te kunnen monitoren, heeft Port of Antwerp-Bruges de camera- en radarinfrastructuur uitgebreid en gedigitaliseerd.

De 460 camera’s en 22 radars zijn rechtstreeks verbonden met het Antwerp Coördination Center en geven de operationele diensten zoals Vessel Traffic Services (VTS) en de Havenkapiteindienst een compleet dekkend zicht over de haven. Hierdoor kunnen ze de scheepvaart en incidenten nauwgezet opvolgen en de vaarwegen en ligplaatsen efficiënter en veiliger aansturen volgens de hoogste IALA-standaarden (International Association of Lighthouse Authorities). De beelden worden bekeken en geanalyseerd door collega’s met politionele bevoegdheid en kunnen gedeeld worden met veiligheidsdiensten en andere autoriteiten.

Futureproof

Met dit vandaag gelanceerde netwerk beschikt de haven nu over één van de meest geavanceerde en performante systemen voor havens ter wereld. Dankzij de digitalisering van het volledige netwerk is deze bovendien klaar voor de koppeling met APICA (Advanced Port Information and Control Assistant), de digital twin van de haven. Deze digitale kopie van het volledige havengebied geeft elke seconde een scan, een real-time beeld van wat zich in de haven afspeelt op basis van duizenden gegevens uit een netwerk van camera’s, sensoren, en drones. APICA is sinds 2022 operationeel en ondersteunt havenmedewerkers om snel zicht te krijgen op de situatie op het terrein en om hun werk veiliger en efficiënter uit te voeren.

De slimme camera’s zijn uitgerust met speciaal ontwikkelde artificiële intelligentie waarmee ze schepen kunnen herkennen. In combinatie met gedetailleerde radardata zullen deze real-time data in de toekomst de ‘situational awareness’ nog verder verhogen om te kunnen evolueren naar voorspellend en sturend gedrag.

Via onderstaande link kan je beeldmateriaal downloaden: https://media.portofantwerpbruges.com/share/AFD5ECC7-DA11-47C0-B2DE0196BE2FB613/

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges"Dit uitgebreide state-of-the-art radar- en cameranetwerk is een primeur in de havenwereld. We nemen het bovendien in gebruik minder dan drie maanden na de lancering van het unieke dronenetwerk. Onze haven blijft dus grondig investeren in de allernieuwste technologieën en infrastructuur. Het doel? Van het Antwerpse havengebied met haar 11.000 hectare aan waterwegen en kades één van de veiligste en meest efficiënt gerunde ter wereld maken én de dienstverlening naar klantbedrijven verbeteren en versterken.”
Rob Smeets, Chief Operations Officer Port of Antwerp-Bruges: “Dit netwerk is een grote aanwinst voor onze haven in het kader van veiligheid en operationele efficiëntie. De nieuwe sensoren vormen de technologische ruggengraat van de scheepvaartbegeleiding. In het verleden waren er in het havengebied enkele blinde vlekken waar we geen zicht hadden op onverwachte vaarbewegingen of incidenten. Dankzij de succesvolle samenwerking met onze concessionarissen hebben we op veel nieuwe locaties radars en camera’s kunnen aanbrengen. Aan dit uitgebreide netwerk ontnapt geen centimeter blauwe steen meer.”
Erwin Verstraelen, Chief Digital en Innovation Officer Port of Antwerp-Bruges: “Dit netwerk is essentieel voor de verdere uitrol van een digitaal zenuwstelsel over de fysieke haven, ter ondersteuning van een veiligere en beveiligde haven. Integratie van deze data in de digital twin brengt ons dichter bij het doel om permanent en overal een vinger aan de pols te hebben in wat er zich in het uitgestrekte havengebied afspeelt.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen