Vessel Traffic Services (VTS) breidt uit op rechteroever

Vessel Traffic Services (VTS) breidt uit op rechteroever

Dienst zorgt voor veilig en vlot scheepvaartverkeer

Vanaf 22 november rolt Port of Antwerp Vessel Traffic Services (VTS) uit achter de sluizen op rechteroever. Begin dit jaar startte de scheepvaartbegeleiding reeds op linkeroever.

Zowel op de Schelde als in de Antwerpse dokken neemt de drukte in het scheepvaartverkeer toe. De dienst VTS zorgt voor een efficiëntere begeleiding van dit verkeer door advies en informatie te geven over scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en andere mogelijke risico’s. Daarnaast garandeert VTS ook een verhoging van de veiligheid en de bescherming van het milieu in de haven. VTS is sinds april dit jaar 24 op 7 operationeel op linkeroever. Op basis van deze best practices, komt daar nu de dienstverlening op rechteroever bij.

Uitbreiding naar rechteroever

De implementatie van de VTS-dienstverlening op rechteroever gebeurt in twee fases. In een eerste fase die op 22 november aanvangt, wordt Sector Polder actief op VHF-kanaal 2. Sector Polder beslaat het noordelijke deel van de dokken. De VTS-dienstverlening in het zuidelijke deel zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. Samen met de start van Sector Polder wijzigen de functies van enkele VHF kanalen. De brugwachter van de Lillobrug zal bijvoorbeeld bereikbaar zijn via het sectorkanaal VHF 2 zodat de scheepvaart niet meer moet overschakelen naar VHF 62. De bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt hier weergegeven.

VTS - Sector Polder
VTS - Sector Polder

Heropening Oostgeul Lillobrug

De oostelijke overspanning van de Lillobrug wordt tegelijk met de opstart van de VTS-dienstverlening terug geopend waardoor het verkeer naar het Noorden van de haven weer vlotter kan verlopen. De opening van de geul is gekoppeld aan de voorwaarde van een maximumsnelheid van 7km/h bij onderdoorvaart en in de zone volgend op de passage van de brug. Details over deze wijzigingen zijn terug te vinden in de nautische berichten.

Contact

Acht VTS-verkeersleiders en zesentwintig VTS-operatoren werken mee aan veilig en vlot verkeer vanuit het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis. Bij vragen kan je terecht bij het VTS-team via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen