Primeur in Antwerps havengebied: circulair fietspad

Primeur in Antwerps havengebied: circulair fietspad

Gerecycleerde plastic zorgt voor verduurzaming fietsinfrastructuur

Een nieuw fietspad van 800 meter lang op Rechteroever in het Antwerpse havengebied is een doorbraak op het gebied van circulariteit. Naast voordelen op het gebied van waterabsorptie en weerstand, zorgt het hergebruik van gerecycleerde plastic ook voor een reductie van de CO₂-uitstoot. De twee gebruikte innovatieve technieken zijn een primeur in België en dragen bij aan de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Circulair fietspad

De omschakeling naar een circulaire economie maakt deel uit van de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om in 2050 een klimaatneutrale haven te zijn. Onderdeel hiervan is ​ het sluiten van kringlopen zodat reststromen een tweede leven krijgen en worden hergebruikt of gerecycleerd. Het nieuwe fietspad op de Zomerweg op Rechteroever is in totaal 800 meter lang en bestaat uit twee gedeelten met verschillende innovatieve toepassingen van het gebruik van hergebruikt en gerecycleerd plastic.

Recyclage plastic pellets

Het eerste deel van het fietspad, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf PlasticRoad BV, bestaat uit elementen die grotendeels zijn gemaakt van gerecycleerd plastic. De 75 meter fietspad staat gelijk aan het hergebruik van ongeveer twee miljoen plastic koffiebekertjes. Ten opzichte van een traditioneel fietspad met asfalt levert dit een reductie van 82% CO₂-uitstoot op. Dankzij een buffermogelijkheid van 300 liter/m² water, wordt het water vertraagd geïnfiltreerd en kunnen piekafvoeren worden afgevlakt en gespreid, wat de waterhuishouding ten goede komt.

Het overige deel van het fietspad bestaat uit een mengsel van asfalt en plastic afval, ontwikkeld door het Schotse bedrijf MacRebur. Het plastic wordt verpletterd tot kleine pellets, die 6% van het bitumen vervangen, een belangrijk onderdeel van asfalt. Hierdoor zijn er minder fossiele brandstoffen nodig en daalt de CO₂-uitstoot. Tijdens de productie wordt het plastic gesmolten tot een kleverige substantie waardoor er geen microplastics achter worden gelaten. Dit stuk fietspad staat gelijk aan het hergebruik van 650.000 plastic flessen.De mix verbetert bovendien de weerstand tegen vervorming en verhoogt de stijfheid van het asfalt, waardoor het ​ geschikter is voor zware belasting.

Duurzame fietsmobiliteit

Deze innovatieve technieken zullen, in het kader van de verbetering en verduurzaming van de fietsinfrastructuur, op korte termijn verder worden uitgerold in het havengebied. Port of Antwerp-Bruges werkt al een aantal jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer heeft de fiets daarin een belangrijke rol. In het Antwerps havengebied ligt een uitgebreid netwerk van meer dan 200 km fietspaden. Om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Vorig jaar kondigde Port of Antwerp-Bruges reeds aan dat het de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen investeert in een verdere verbetering van de fietsinfrastructuur in het havengebied. Dit project wordt gedeeltelijk ook gefinancierd met middelen uit het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse Regering.

Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges: “Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de transitie naar een circulaire en klimaatneutrale economie. Samenwerking met innovatieve spelers zoals PlasticRoad en MacRebur staat hierbij centraal. Door de haven open te stellen voor technologische primeurs zoals dit circulaire fietspad, kunnen we deze omslag versnellen.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Dit duurzame weg-en fietsinfrastructuurproject aan de Zomerweg op Rechteroever is een mooi voorbeeld van de innovatie en circulariteit die we in onze haven hoog in het vaandel dragen. Deze technologische primeur helpt ons in de toekomst slimme keuzes te maken in het grotere kader van mobiliteit en bereikbaarheid in het havengebied.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen