Port of Antwerp investeert meer dan 40 miljoen euro in fietspaden

Port of Antwerp investeert meer dan 40 miljoen euro in fietspaden

Vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf

10 juni 2021 - Port of Antwerp werkt al een aantal jaren aan oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Voor het woon-werkverkeer heeft de fiets daarin een belangrijke rol. Om het aantal fietsers nog verder te doen stijgen, moet elk bedrijf veilig en comfortabel bereikbaar zijn. Daarom investeert Port of Antwerp de komende 10 jaar meer dan 40 miljoen in meer en betere fietspaden. Doel is een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf in de haven.


In het kort:

  • De fiets wordt steeds belangrijker in woon-werkverkeer in de haven.
  • Port of Antwerp investeert meer dan 40 miljoen euro in fietsinfrastructuur.
  • Doel van het masterplan: een vrijliggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf.
  • De investeringen van het masterplan kaderen in de bredere promotie van de fiets voor woon-werkverkeer.

Steeds meer werknemers in de haven van Antwerpen rijden met de fiets naar het werk. Port of Antwerp zette een aantal initiatieven op die de haven beter bereikbaar maken voor fietsers, zoals de Fietsbus en DeWaterbus. Daarnaast kunnen heel wat werknemers bij hun werkgever een betrouwbare elektrische fiets leasen.

Masterplan fietsinfrastructuur: de lat ligt hoog

In het havengebied ligt een uitgebreid netwerk van meer dan 200 km fietspaden. Port of Antwerp liet al deze fietspaden inventariseren en doorlichten en liet een toekomstvisie uittekenen. Dit resulteerde in een masterplan om fietsen veiliger en comfortabeler te maken. Port of Antwerp legt de lat hoog en gaat voor vrij liggende fietspaden in asfalt tot aan elk bedrijf.

Om dit te realiseren, worden in de komende 10 jaar 115 projecten uitgevoerd. Het gaat daarbij zowel om structurele tekortkomingen op hoofdroutes en als om problemen op het laatste stuk tot aan het bedrijf. In een eerste fase worden ontbrekende fietspaden aangelegd, daarna komen de fietspaden die niet aan de vereisten voldoen, aan de beurt.

Voor de uitvoering van deze projecten wordt 40 miljoen euro vastgelegd. Daarnaast wordt nog eens 4 miljoen euro voorzien voor de kosten van ontwerp, voorbereiding en opvolging.

Voor elk project wordt nu een plan van aanpak opgesteld en wordt gekeken welke partners betrokken zijn (bijvoorbeeld Infrabel voor overwegen). De timing van de projecten houdt uiteraard ook rekening met al geplande werken.

Onderdeel van brede aanpak

De investeringen van het masterplan kaderen in een totaalaanpak die van de fiets een volwaardige optie maakt voor het woon-werkverkeer in de haven.

Port of Antwerp begon al een aantal jaren geleden met de promotie, in woord en daad, van de fiets. De Fietsbus en DeWaterbus zijn daar zeker voorbeelden van.

Maar ook andere fietsprojecten zijn al eerder in gang gezet.

Zo zijn de gevaarlijkste spoorkruisingen aangepakt. Wanneer het fietspad het spoor in te kleine hoek kruist, is er gevaar dat het fietswiel in het spoor vastraakt met een valpartij als gevolg. Daarom ligt er aan deze ​ kruisingen nu een bocht in het fietspad zodat het de sporen loodrecht kruist.

Daarnaast is er aandacht voor het veilig oversteken van de sluizen. De meeste sluizen zijn lang geleden gebouwd en op de bruggen over de sluizen is er niet genoeg plaats om fietsers van treinen, auto’s en vrachtwagens te scheiden. Aan de Royerssluis is dit al opgelost: een rijstrook is er omgevormd tot fietspad. De nieuwe Boudewijnbrug (2022) krijgt een apart fietspad. Aan de Berendrecht- en Zandvlietsluis komt er later dit jaar nog een nieuwe, veiligere oplossing voor de fietsers.

Tenslotte heeft Port of Antwerp ook niet gewacht op het masterplan om al een tiental gekende problemen aan te pakken. Het gaat zowel om ontbrekende stukken fietspad als om gevaarlijke situaties. Enkele van deze projecten zijn al afgerond, zoals de oversteek van de Steenlandlaan aan de Fabriekstraat. De andere worden dit en volgend jaar gerealiseerd.

Havenschepen Annick De Ridder: “We steken met deze investering meer dan een tandje bij in onze inspanningen om fietsen van en naar het werk in de haven aan te moedigen. Daarbij leggen we de lat heel hoog: een vrij iggend fietspad in asfalt tot aan elk bedrijf waarbij veiligheid voorop staat. Hiervoor investeren we meer dan 40 miljoen euro de komende 10 jaar. Ons doel is duidelijk: het aantal fietsers in de haven moet verder blijven toenemen op een verantwoorde manier.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen