Port of Antwerp-Bruges lanceert ’s werelds eerste sleepboot op methanol

Port of Antwerp-Bruges lanceert ’s werelds eerste sleepboot op methanol

Vandaag heeft Port of Antwerp-Bruges een wereldprimeur voorgesteld: de Methatug. Deze sleepboot die vaart op methanol maakt deel uit van een vergroeningsprogramma voor de eigen vloot en is een belangrijke stap in de transitie naar een klimaatneutrale haven tegen 2050. Het project wordt gefinancierd door het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 en is onderdeel van het FASTWATER-project, dat de haalbaarheid van methanol als duurzame brandstof voor de scheepvaart wil aantonen.

Eerste sleepboot op methanol

Methanol is een van de brandstoffen van de toekomst en zorgt voor een lagere uitstoot, een belangrijke factor in de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. ​ Vandaag werd in de Antwerpse haven de eerste sleepboot ter wereld die vaart op methanol, de Methatug, ingehuldigd. Methanol kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, is een schone brandstof en is toepasbaar op zowel nieuwbouwschepen als retrofits omdat het vloeibaar is onder omgevingsomstandigheden. Voor de Methatug werd de motor van een bestaande sleepboot omgebouwd tot een ‘dual fuel’ motor, wat betekent dat deze draait op een mengsel van methanol en traditionele brandstof. De 30 meter lange sleepboot heeft een trekkracht van 50 ton en kan 12.000 liter methanol opslaan, voldoende voor 2 weken sleepwerk.

FASTWATER-project

De Methatug maakt deel uit van het Europese FASTWATER-project, dat de haalbaarheid van methanol als duurzame brandstof voor de scheepvaart wil aantonen, en werd gefinancierd door het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Naast Port of Antwerp-Bruges, zijn verschillende andere partners vanuit het FASTWATER consortium betrokken bij dit project: het Zweedse scheepsontwerpbureau ScandiNAOS, de Belgische motorenfabrikant Anglo Belgian Corporation, het Duitse bedrijf Heinzmann verantwoordelijk voor de methanolinjectoren, de Universiteit Gent voor het emissiemonitoringsprogramma en de Canadese methanolleverancier Methanex tijdens de testproeven. In het FASTWATER-project worden ook de conversies naar methanol-aandrijving van een pilotenboot in Zweden, een riviercruiseschip in Duitsland en een kustwachtschip in Griekenland uitgewerkt. De Wit Bunkering zal de Methatug van methanol voorzien via truck-to-ship bunkering bij de Nautisch Operationele Cluster (NOC) van Port of Antwerp-Bruges.

Groene vloot en multi fuel port

Deze wereldprimeur past binnen het integrale vergroeningsprogramma van de eigen vloot van Port of Antwerp-Bruges waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën. Eerder werden al de Hydrotug 1, de eerste sleepboot op waterstof, en energie-efficiënte RSD sleepboten toegevoegd aan de vloot. Later dit jaar volgt nog een sleepboot op elektriciteit, een Europese primeur.

Als vijfde grootste bunkerhaven ter wereld heeft Port of Antwerp-Bruges bovendien de ambitie om een volwaardige multi fuel port te worden waar zee- en binnenschepen, naast conventionele brandstoffen, ook alternatieve, koolstofarme brandstoffen zoals methanol, waterstof of elektriciteit kunnen bunkeren. Begin april vond in dit kader de eerste methanolbunkering met het diepzeeschip Ane Maersk plaats in Antwerpen, een nieuwe mijlpaal in deze ambitie.

Via deze link kan je beeldmateriaal downloaden: Port of Antwerp-Bruges Media (portofantwerpbruges.com)

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: "Samen met onze partners pionieren we met innovatieve technologieën voor de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen. De Methatug is een volgende en cruciale stap in onze inspanningen om onze eigen vloot groener te maken en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dankzij projecten als deze effenen we het pad en hopen we een voorbeeld en inspiratiebron te zijn voor andere havens.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen en als wereldhaven scoort zij menig wereldprimeur. Net zoals met de Hydrotug, ‘s werelds eerste sleepboot op waterstof, bevestigen we met deze Methatug, ’s werelds eerste sleepboot op methanol, onze pioniersrol op het gebied van de energietransitie.”
Prof. Sebastian Verhelst, projectcoördinator FASTWATER:Methanol heeft alles om de brandstof van de toekomst te worden en een baanbrekende rol te spelen in de vergroening van de scheepvaart. Dankzij de expertise en de inspanningen van de verschillende partners uit het consortium, kunnen we nu met de Methatug belangrijke stappen zetten om de haalbaarheid hiervan aan te tonen.”

Specificaties van de Methatug

  • 11 meter breedte en 29,5 meter lengte
  • Gewicht van 584 ton
  • Twee ABC 8DZC dual fuel medium speed motoren
  • Trekkracht van 50 ton
  • Opslag van 12 000 liter vloeibare methanol

Via deze link kan je beeldmateriaal downloaden: Port of Antwerp-Bruges Media (portofantwerpbruges.com)

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen