Zij aan zij over de brug

Zij aan zij over de brug

Feestelijke inhuldiging voor Verbindingsbrug in Zeebrugge

Op zondag 22 mei 2022 vond aan het Verbindingsdok in Zeebrugge de officiële inhuldiging plaats van de Verbindingsbrug. Port of Antwerp-Bruges nodigde voor dit moment de omwonenden en werknemers van Zeebrugge uit om een eerste keer samen over de nieuwe brug te fietsen.

Het infrastructureel project optimaliseert de verbinding tussen de voor-en achterhaven in Zeebrugge en garandeert een veiliger lokaal woon-werkverkeer. De beweegbare draaibrug is de langste van Europa, met een lengte van 130 meter en een doorvaartbreedte van 55 meter en een fietspad van 4 meter breed. Het totale kostenplaatje van de investering bedroeg ca. 34 miljoen euro.

De weg naar vlotte verbinding

De Verbindingsbrug tussen de Jozef Verschaveweg en de Koffieweg bevordert de toegankelijkheid van grote zeeschepen naar de westelijke achterhaven. De brug bestaat uit twee rijstroken met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. Voor een nieuw stuk fietspad langs de Jozef Verschaveweg werd een omgevingsvergunning ingediend. De uitvoering zou eind 2022 aanvatten. Het totale Design, Build en Maintain project werd uitgevoerd door de aannemerscombinatie Artes Depret, Artes Roegiers, Victor Buyck Steel Construction en Besix Unitec (destijds Agidens). In januari 2022 vond de invaart van de draaibrug plaats via de Westerschelde op een zeepontoon. ​

Gezond naar de overkant

De officiële inwijding van de Verbindingsbrug verliep in aanwezigheid van Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van de Raad van
​Bestuur van Port of Antwerp-Bruges, en Rob Smeets, Chief Operations Officer van Port of Antwerp-Bruges. Samen met de lokale bevolking, personeelsleden en andere liefhebbers van de haven fietsten zij van de ene zijde van de brug naar de andere, om nadien ter hoogte van de Verschaveweg samen te genieten van een zomers traktaat.

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De Verbindingsbrug is zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van de Zeebrugse (fiets)infrastructuur. Niet alleen garandeert ze een betere Noord-Zuidontsluiting voor het scheepvaartverkeer, ook personenvervoer kan duurzamer én veiliger verlopen. De brug is een belangrijke schakel van een nieuwe fietsroute van in totaal meer dan zes kilometer lang. Ze zorgt voor een nieuwe en veilige fietsverbinding voor iedereen die met de fiets in en naar de haven rijdt. Het is een genoegen om met de omgeving van Zeebrugge en liefhebbers van Port of Antwerp-Bruges de inhuldiging van dit majestueus project ‘zij aan zij’ en sportief te beleven.”
Rob Smeets, COO Port of Antwerp-Bruges: “Deze state-of-the-art brug zorgt voor een extra noord-zuidverbinding in de haven voor werknemers, goederen en zware havenvoertuigen. Bovendien zijn de afmetingen afgestemd op de voor ons noodzakelijke nieuwe zeesluis.”
Klaas Ockier, Directeur der werken bij Artes: “Als Zeebrugse aannemer was het voor ons, en met uitbreiding het hele bouwteam, een echte uitdaging om dit project in dergelijk korte tijdspanne uit te voeren, wetende dat deze werd doorspekt met corona- en toeleveringsproblematieken. Enkel door middel van gedreven mensen en inzet van eigen materieel is de bouw van dit kunstwerk tot een goed einde gebracht. En dit binnen de vooropgestelde planning.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen