Wereldprimeur voor haven van Antwerpen: eerste waterstof aangedreven sleepboot

Wereldprimeur voor haven van Antwerpen: eerste waterstof aangedreven sleepboot

Port of Antwerp heeft opdracht gegeven voor de bouw van een sleepboot aangedreven door waterstof, de eerste ter wereld. Deze ‘Hydrotug’, uniek in zijn soort, wordt aangedreven door verbrandingsmotoren die werken op waterstof in combinatie met diesel. Bovendien zullen de motoren beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, ​ waarmee ze de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn. Deze ultra lage-emissie sleepboot wordt gerealiseerd door Compagnie Maritime Belge (CMB), een pionier op het gebied van het inzetten van waterstof in scheepvaart. De haven zet met deze wereldprimeur een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame en CO2-neutrale haven. Port of Antwerp geeft hiermee deze veelbelovende technologie een duwtje in de rug en hoopt dat de maritieme sector volgt. De sleepboot maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de eigen vloot waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën.

Ultra lage-emissie

Duurzaam ondernemen is een belangrijke pijler in het ondernemingsplan van de haven, waarbij de transitie naar alternatieve brandstoffen om de CO2 uitstoot te reduceren een essentiële rol speelt. Port of Antwerp heeft daarom de rederij ​ Compagnie Maritime Belge opdracht gegeven voor de bouw van een ‘dual fuel’ sleepboot die werkt op een combinatie van waterstof en diesel. Testen wijzen uit dat tot 85% van het ​ motorvermogen geleverd kan worden door waterstof, een koolstofarme brandstof. De verbrandingsmotoren beantwoorden aan de strengste norm, de EU Stage V, en zullen daardoor de meest emissie-efficiënte motoren op de markt zijn. Wanneer er door omstandigheden geen waterstof beschikbaar is, kan de sleepboot naadloos overschakelen op louter diesel. Op deze manier is de operationele veiligheid en beschikbaarheid ​ van de sleepboot te allen tijde gegarandeerd. De Hydrotug is de eerste sleepboot ter wereld die met behulp van deze innovatieve technologie wordt aangedreven. ​

De combinatie van deze ‘dual fuel’ technologie met een state of the art partikelfilter en katalysator, die aan de hoogste eisen voldoen, zorgt er voor dat de Hydrotug een ultra lage-emissie sleepboot is. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 vrij en de partikelfilter en de katalysator zorgen voor een minimale uitstoot van NOx en fijn stof.

De bouw wordt binnenkort opgestart en naar verwachting zal de Hydrotug binnen 2 jaar operationeel zijn. Deze innovatie maakt deel uit van een integraal vergroeningsprogramma van de eigen vloot waarbij systematisch wordt gestreefd naar de integratie van de meest milieuvriendelijke beschikbare technologieën.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De rol van Antwerpen als industriële zeehaven in de energietransitie is niet te onderschatten. We werken toe naar een duurzame en CO2-neutrale haven. Samen met onze partners en een voortdurende zoektocht naar innovatieve toepassingen en opportuniteiten, bereiden we ons voor op de toekomst. Met deze primeur willen we verder het pad effenen voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, om de transitie naar alternatieve en hernieuwbare energiebronnen mee vorm te geven. Als Port of Antwerp geven we zelf het goede voorbeeld door een grote stap te zetten in de vergroening van onze eigen sleepboten.”

Waterstof: de brandstof van de toekomst

Met de Hydrotug bevestigt CMB haar internationale pioniersrol op het gebied van de omslag naar schepen op groene brandstof. Vorig jaar nog ontving de Antwerpse rederij de sustainability award voor de ‘Hydroville’ shuttle. Dit passagiersvaartuig met beperkte afmetingen en vermogen maakt ook gebruik van de ‘dual fuel’ technologie en staat binnen de Antwerpse haven in voor duurzaam woon-werkverkeer.

Samen met de Gentse motorenbouwer ABC heeft CMB de joint-venture BeHydro opgezet om de technologie verder te ontwikkelen voor medium speed motoren met een hoger vermogen. De Hydrotug is het eerste vaartuig met een vermogen ​ van circa 4000 kW dat met deze dual fuel waterstof-diesel technologie wordt aangedreven. ​

Alexander Saverys, CEO Compagnie Maritime Belge: “We zijn overtuigd van de kracht van waterstof als sleutel voor een duurzame scheepvaart, en bij uitbreiding voor de energietransitie. De expertise die we zullen opdoen met de Hydrotug, kunnen we inzetten voor de verdere ontwikkeling van waterstof als scheepsbrandstof.”
Havenschepen Annick De Ridder: “Waterstof is een van de sleutels voor een economie en samenleving met een minimale impact op het milieu en is een van de brandstoffen voor de toekomst. Met Port of Antwerp willen we waterstof alle kansen geven en ons engageren als actieve voortrekker van de waterstofeconomie op Europees vlak. Het ecosysteem van het Antwerps havenplatform is hiervoor een ideale proeftuin op grote schaal. We willen daarmee een voorbeeld en inspiratiebron zijn voor andere havens.”

Voor meer informatie:


CMB - Roy Campe: ​ +32 471 80 19 59

Port of Antwerp: ​ +32 3 205 20 70

 

 

 

 

 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen