Wereldprimeur in Antwerps havengebied: dronenetwerk officieel gelanceerd

Wereldprimeur in Antwerps havengebied: dronenetwerk officieel gelanceerd

Dagelijkse dronevluchten geven ‘live feed’ van havenactiviteiten

Vanaf nu voeren zes autonome drones dagelijks vluchten uit in het Antwerpse havengebied. ​ Port of Antwerp-Bruges en partners DroneMatrixSkeydrone en Proximus hebben dit ‘D-Hive drone-in-a-box’ netwerk vandaag officieel gelanceerd. Het netwerk, een wereldprimeur, levert een belangrijke bijdrage aan de algemene veiligheid in de complexe havenomgeving.

Zes extra paar ogen
Het Antwerpse havengebied beslaat meer dan 120 km². Het D-Hive netwerk van zes geautomatiseerde drones covert dit volledige gebied en zorgt vanaf nu voor een flexibel extra paar ogen (x6) ter ondersteuning van het coördineren van vlotte, veilige en duurzame operaties in deze complexe omgeving. Drones geven immers een uniek perspectief vanuit de lucht en stellen de havenautoriteit in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren. De haven zal de drones inzetten voor onder andere ligplaatsbeheer, monitoring, inspecties van infrastructuur, olievlek- en drijfvuildetectie en voor de ondersteuning van de veiligheidspartners bij incidenten. De 18 dagelijkse en automatische BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) dronevluchten worden vanop afstand bestuurd vanuit een Command & Control Center centraal in de haven.

Wereldprimeur
Het is de eerste implementatie wereldwijd op deze schaal in een complexe industriële omgeving van BVLOS vluchten. Deze gebeuren, in tegenstelling tot VLOS (Visual Line Of Sight)-vluchten, buiten het zicht van de piloot. Port of Antwerp-Bruges werkt voor het D-Hive netwerk samen met partners DroneMatrix, Skeydrone en Proximus. Twee maanden geleden kregen de partners groen licht om het dronenetwerk te lanceren. Deze operationele vergunning werd opgebouwd rond een nieuw BVLOS-kader (bekend als pre-Uspace airspace) dat door Skeydrone is gebouwd en door BCAA (Belgian Civil Aviation Authority) en EASA (European Union Aviation Safety Agency) is goedgekeurd als een legitiem en veilig kader voor BVLOS-dronevluchten.

Live feed van havenactiviteiten
Port of Antwerp-Bruges had reeds in 2019 een netwerk van autonome drones voor ogen omdat deze drones een steeds belangrijkere rol zouden gaan spelen in de haven van de toekomst. Afgelopen jaren vonden verschillende testen plaats en werd er deelgenomen aan het SAFIR-project om de haalbaarheid van drones in de haven te onderzoeken. Dit heeft er toe geleid dat de ambitie van een netwerk van autonome drones nu realiteit is.

Via onderstaande link kan je beeldmateriaal ​ downloaden: https://media.portofantwerpbruges.com/share/4B070D9A-B91D-4221-9B11FC7DDF29B012/

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Drones zijn een hefboom in het uitvoeren van onze kerntaken als havenautoriteit, gezien de enorme oppervlakte van het havengebied. Dit dronenetwerk speelt een cruciale rol in de verdere uitrol van de digital twin van de haven, een digitale kopie die op basis van duizenden gegevens uit een netwerk van camera’s, sensoren en drones elke seconde een real-time beeld geeft van wat zich in de haven afspeelt. Met deze primeur zijn we een belangrijke stap verder in het ontwikkelen van een volledig digitaal zenuwstelsel dat ons zal helpen bij een efficiënter beheer van onze haven en nog veiliger en vlotter verkeer.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "Onze haven is dé economische motor van Vlaanderen. Natuurlijk willen we dat die motor zo veilig, proper en vlot mogelijk draait. Dankzij dit dronenetwerk houden we de vinger aan de pols van wat er zich in de haven afspeelt en werken we, samen met onze innovatieve partners, verder aan een veilige, efficiënte en slimme haven.”
Lander Vanwelkenhuyzen CEO DroneMatrix: “Wij zijn trots dat klanten zoals de Port of Antwerp-Bruges DroneMatrix selecteert als drone technologie expert en end-to-end partner voor de implementatie van dit grootschalige drone-netwerk binnen de haven van Antwerpen. Dit bewijst dat DroneMatrix in de loop der jaren een topexpertise heeft opgebouwd met een sterke strategische visie rond volledig in-house ontwikkelde hard- en software producten en diensten. Verder kan DroneMatrix rekenen op een sterk ecosysteem van Belgische partners om deze drones-as-a-service (DAAS) toepassing te leveren in de meest complexe en veeleisende infrastructuren. DroneMatrix acteert hierin als Belgische champion met een centrale positie en legt verbindingen in het diverse ecosysteem van drone gerelateerde bedrijven. Tot slot zijn wij verheugd om in de komende periode de sterke meerwaarde van onze unmanned aerial robotics te ​ bewijzen en verder te commercialiseren.”
Hendrik-Jan Van Der Gucht, Managing Director SkeyDrone: "Een zeehaven is wellicht een van de moeilijkste gebieden om met dergelijke drones te vliegen. Vooral als je buiten de visuele zichtlijn (BVLOS) vliegt. SkeyDrone ontwikkelde daarom het "BVLOS framework" dat ervoor zorgde dat deze D-Hive drones op een veilige en schaalbare manier kunnen worden ingezet voor hun dagelijkse missies.  Dit kader dient nu als sjabloon voor het toekomstig U-space luchtruim, waarvoor opnieuw de Port of Antwerp Bruges de spits zal afbijten."
Anne-Sophie Lotgering, Enterprise Market Lead Proximus: “We zijn er bijzonder trots op te kunnen bijdragen aan de algemene veiligheid en operationele efficiëntie van één van de belangrijkste economische groeimotoren van België. Dit nieuwe netwerk van autonome drones zal de havenautoriteit helpen in zijn dagelijkse operaties, door bijvoorbeeld de detectie van olievlekken of drijvende brokstukken te faciliteren en ondersteuning te bieden in het coördineren van acties bij calamiteiten en incidenten. Het zal ook in bredere zin ten goede komen aan de vele bedrijven die actief zijn in en rond het Antwerpse havengebied. Dit project toont het potentieel van ons state-of-the-art 5G-netwerk, gecombineerd met een brede waaier aan softwarediensten, om innovatie in ons land te stimuleren.”

Via onderstaande link kan je beeldmateriaal ​ downloaden: https://media.portofantwerpbruges.com/share/4B070D9A-B91D-4221-9B11FC7DDF29B012/

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen