Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

Vrijgave van containers in haven van Antwerpen voortaan digitaal

De haven van Antwerpen zet een volgende stap in het uitbouwen van een virtueel beveiligde haven. ‘Certified Pick up’ een digitale, veilige en geïntegreerde oplossing voor de vrijgave van containers gaat vanaf 1 januari 2021 van start en vervangt het huidige systeem van pincodes. De nieuwe werkwijze zal garant staan voor een veilig, transparant en efficiënt vrijgaveproces voor inkomende containers, die vervolgens via spoor, binnenvaart of truck de haven verlaten.

Veiliger proces

Om in de haven een container te kunnen ophalen op een terminal, is vandaag een unieke pincode nodig. Het tijdsbestek van het moment dat de pincode gekend is bij de rederij tot het moment dat deze wordt ingevoerd door de chauffeur op de terminal is groot. De pincode moet bovendien worden doorgegeven tussen verschillende partijen, wat het risico op misbruik verhoogt.

​Om dit proces veiliger en efficiënter te laten verlopen, treedt vanaf 1 januari 2021 een nieuw proces voor de vrijgave van containers, genaamd “Certified Pick up” (CPu), in werking. CPu is een neutraal, centraal dataplatform dat alle actoren die betrokken zijn bij het container importproces connecteert.

Digitale sleutel

​Het CPu platform ontvangt en verwerkt containerinformatie om op basis daarvan een geëncrypteerde digitale sleutel te genereren, waarmee de uiteindelijke vervoerder de container kan ophalen. Deze digitale sleutel wordt pas aangemaakt op het moment dat de finale vervoerder gekend is. Zo zal het tijdsbestek tussen de aanmaak van de digitale sleutel en de afhaling van de container minimaal zijn.

​Het wordt bovendien mogelijk om te traceren welke partijen betrokken waren bij het afhalen van de container. Zo kunnen de bevoegde instanties zoals douane en politie binnen de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden toegang krijgen tot de gegevens uitgewisseld en gegenereerd in Certified Pick up.

​Op langere termijn zou het via CPu mogelijk kunnen zijn dat de digitale sleutel volledig wordt geëlimineerd. Zo wordt er onderzocht hoe een beveiligingsproces op basis van identiteit, zoals met fingerprints of oogscans, kan worden opgezet.

Veiliger, maar ook efficiënter

​CPu levert voor alle logistieke partners in de havenketen ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van importcontainers in de haven. Ook de douane en de politie zullen met behulp van CPu efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

​Havenschepen Annick De Ridder: “Als haven nemen we met dit initiatief onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik juich toe dat de havengemeenschap mee haar schouders zet onder een verdere beveiliging van de logistieke keten. Met het systeem van de digitale code maken we het de drugsmaffia veel moeilijker om zich een toegang te verschaffen tot de containers op de terminals. Dank aan alle partners om dit mee mogelijk te maken.”

In dialoog met logistieke partijen

​Het Havenbedrijf en de havengemeenschap zijn in een open en constructieve dialoog met alle betrokken logistieke partijen, zoals rederijen, scheepsagenten, terminals, verladers, expediteurs, logistieke afhandelaars, vrachtwagenbedrijven, binnenvaart- en spoorwegoperatoren…
​Samen bekijken ze hoe CPu verder vorm te geven en gefaseerd te implementeren.

​Bernard Moyson, Voorzitter Alfaport-Voka: “Wij zijn tevreden dat er met dit project wordt ingezet op een snellere, veiligere en efficiëntere release van containers. Een collectieve aanpak is de enige weg voorwaarts om de veiligheidsuitdagingen het hoofd te bieden. Dat we over dit initiatief een constructief compromis hebben bereikt, bewijst nogmaals de kracht en veerkracht van de havengemeenschap in Antwerpen.”

​Port of Antwerp CEO Jacques Vandermeiren: “Dit is een verhaal van co-creatie met het doel de haven van Antwerpen nog beter in de markt te zetten als een performante digitale haven. We hebben een havenbrede overlegstructuur opgezet, die het project bewaakt en bijstuurt indien nodig.”

 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen