Vopak en Port of Antwerp-Bruges gaan voormalige Gunvor-site duurzaam herontwikkelen

Vopak en Port of Antwerp-Bruges gaan voormalige Gunvor-site duurzaam herontwikkelen

Het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak neemt de aandelen van Gunvor Petroleum Antwerp (onderdeel van grondstoffentrader Gunvor Group) over en krijgt daarmee toegang tot de Gunvor-concessie in het Antwerpse havengebied. Vopak engageert zich om het terrein duurzaam te herontwikkelen. Zo zal het bedrijf samen met Port of Antwerp-Bruges onder andere inzetten op een gezamenlijke ontwikkeling/invulling in functie van hernieuwbare energie. Hiermee worden opnieuw belangrijke stappen gezet richting een klimaatneutrale economie.

De site is zo’n 105 hectare groot en biedt diepzee- rivier-, weg- en spoortoegang, alsook pijpleidingverbindingen naar Noordwest-Europa. De aangrenzende en toekomstige pijpleidingen zijn geschikt voor het transporteren van o.a. propyleen, ethyleen, CO2 en waterstof.

New green energy hub

Vopak zal de concessie herconfigureren met als voornaamste bedoeling een positieve bijdrage te leveren aan de decarbonisatie van de industriële cluster op het Antwerpse havenplatform. De bodemsanering zal waar nodig gebeuren in nauw overleg met interne en externe deskundigen en autoriteiten. Voorts zullen Port of Antwerp-Bruges en Vopak verder in gesprek met elkaar gaan om hun gemeenschappelijke strategische ambitie vorm te geven, namelijk de gezamenlijke ontwikkeling van een new green energy hub.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: "Als Port of Antwerp-Bruges zijn we heel tevreden dat Vopak uitbreidingsmogelijkheden heeft gevonden op de Gunvor-site. Deze Nederlandse wereldspeler is al jarenlang een gevestigde waarde op het Antwerpse havenplatform en zal zich op de nieuwe site verder toeleggen op onder meer groene ammoniak, duurzame brandstoffen en fijnere chemieproducten. Zo kan Vopak niet alleen verder groeien binnen onze haven in lijn met de strategie van Port of Antwerp-Bruges, maar tonen we ook aan hoe we als haven samen met de bedrijven gestalte geven aan de energietransitie.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De samenwerking met Vopak past perfect binnen de ambitie van Port of Antwerp-Bruges om als ‘green port’ de energiepoort naar Europa te worden. Dat deze wereldspeler die al jarenlang in onze haven verankerd is nu binnen de grootste petrochemische cluster van Europa duurzaam kan uitbreiden is uitstekend nieuws. Zo doet het Nederlandse Vopak de economische motor van Vlaanderen verder gezwind draaien.”
Patrick van der Voort, Royal Vopak: "Wij zijn zeer verheugd dat wij toegang hebben tot deze toplocatie in Europa's toonaangevende petrochemische cluster. Het biedt ons een unieke kans om onze strategie uit te voeren, nieuwe partnerschappen aan te gaan en de industrie te ondersteunen in haar decarbonisatie door kritieke infrastructuur te ontwikkelen. De grote omvang van de site, de strategische ligging en de connectiviteit naar Noordwest-Europa bieden ongeëvenaarde mogelijkheden."
Shahb Richyal, Global Head of Portfolio, Gunvor: "Sinds de redding van GPA van insolventie in 2012, heeft Gunvor zich ingezet om de raffinaderij en terminal als een verantwoordelijke huurder en werkgever in de haven van Antwerpen te exploiteren. Gedurende de vele jaren van exploitatie heeft Gunvor aanzienlijk in de activa geïnvesteerd, en zelfs tijdens het stilleggingsproces en de daaropvolgende stopzetting van alle activiteiten getracht ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden en werknemers eerlijk werden behandeld, en dat het milieu gerespecteerd bleef. Door een overeenkomst met Vopak te bereiken voor de overname van de aandelen van GPA, zorgt Gunvor ervoor dat de site een nieuwe toekomst krijgt onder verantwoordelijk leiderschap".

Geografische locatie new green energy hub

Locatie Gunvor-site
Locatie Gunvor-site
Story image

About Royal Vopak

Royal Vopak is the world’s leading independent tank storage company. We store vital products with care. Products for everyday life. The energy that allows people to cook, heat or cool their homes and for transportation. The chemicals that enable companies to manufacture millions of useful products. The edible oils to prepare food. We take pride in improving access to cleaner energy and feedstocks for a growing world population, ensuring safe, clean and efficient storage and handling of bulk liquid products and gases at strategic locations around the world. We are excited to help shape a sustainable future by developing infrastructure solutions for new vital products, focusing on zero- and low-carbon hydrogen, ammonia, CO2, long duration energy storage and sustainable feedstocks. We have a track record of over 400 years in navigating change and are continuously investing in innovation. On sustainability, we are ambitious and performance driven, with a balanced roadmap that reflects key topics that matter most to our stakeholders and where we can have a positive impact for people, planet and profit and the United Nations Sustainable Development Goals. Vopak is listed on the Euronext Amsterdam and is headquartered in Rotterdam, the Netherlands. For more information, please visit www.vopak.com

For more information please contact:

Vopak
Press:Liesbeth Lans - Manager External Communication global.communication@vopak.com
​Analysts and Investors: Fatjona Topciu - Head of Investor Relations
​investor.relations@vopak.com

Port of Antwerp-Bruges
Press: press@portofantwerpbruges.com, +32 492 15 41 39

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen