Volgende fase in de uitrol van Certified Pick up vanaf maandag 22 januari

Volgende fase in de uitrol van Certified Pick up vanaf maandag 22 januari

Op 15 januari ging de eerste fase van de uitrol van Certified Pick up (CPu) van start. 60% van de dagelijkse import containervolumes wordt momenteel succesvol opgehaald via het nieuwe digitale platform. Na gesprekken met de havengemeenschap is daarom beslist om, vanaf maandag 22 januari, CPu verder progressief uit te rollen.

Om de uitrol zo vlot mogelijk te laten verlopen, is er dagelijks overleg met alle betrokken partijen. Dankzij de inzet van de volledige community zijn we zoals gepland klaar om het gebruik van CPu vanaf maandag verder op te schalen. 

Op 22 januari voegen we extra import-volume toe aan het CPu systeem. Onderstaande tabel geeft aan welke terminal / agent combinaties live gaan in de komende weken. Niet vermelde bedrijven en terminals achter de sluizen volgen later.

Story image

We zetten verder met de progressieve uitrol de komende weken. De laatste status kan je terugvinden op de website van CPu: Nieuws | Certified Pick up

We kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om zich op tijd te registreren en de stappen in CPu op te volgen. De volgende fases in de lancering van CPu voor diepzee-terminals volgen namelijk zeer snel. Nadien sluiten ook de terminals achter de sluizen aan. 

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Samen met de havengemeenschap nemen we onze verantwoordelijkheid om het vrijgeven en ophalen van containers veiliger, transparanter en efficiënter te maken. Ik wil graag alle betrokken partijen bedanken; het is dankzij hen dat de uitrol van Certified Pick up mogelijk werd gemaakt. Het nieuwe dataplatform maakt gebruik van een identiteitsverificatie en de douane geeft via de applicatie groen licht voor de vrijgave van een container. Het systeem stroomlijnt administratieve procedures en geeft tegelijkertijd een duidelijk beeld van de status van de container op elk moment van het proces. Met de inzet van innovatie en digitalisering kunnen we de maatschappelijk en economisch ontwrichtende krachten van de drugsonderwereld slimme klappen toedienen.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen