Volgende fase afbraak Opel-site in haven van Antwerpen: blauwe watertoren gesloopt

Volgende fase afbraak Opel-site in haven van Antwerpen: blauwe watertoren gesloopt

Nieuw inrichtingsplan doelt op duurzame transitie

Sinds oktober wordt, in opdracht van Port of Antwerp, de voormalige Opel-site gesloopt door de tijdelijke maatschappij van twee aannemers ‘De Meuter-Aertssen’. Intussen is meer dan 80 % van de fabriekshallen- en gebouwen gesloopt.  Vandaag werd door middel van een gecontroleerde explosie de iconische blauwe watertoren afgebroken. Port of Antwerp heeft ondertussen een inrichtingsplan opgemaakt voor deze Churchill Industrial Zone. Het richt zich op het aantrekken van diverse spelers in de maak-en procesindustrie, die de ambitie van de haven om verdere stappen te zetten in de transitie naar een duurzame en circulaire haven onderstrepen en versterken.

Iconische blauwe watertoren gesloopt

Vandaag is op de voormalige Opel-site aan het Churchilldok in de haven van Antwerpen de blauwe watertoren gesloopt. De iconische 50 meter hoge toren met de herkenbare blauwe bol werd in 1966 door General Motors gebouwd. Het reservoir, met een diameter van bijna 13 meter, diende als wateropslag,  op instructie van de brandweer. De hoogte van de toren zorgde daarbij voor extra druk op het water, ingeval er ooit geblust moest worden. Vandaag werd de toren afgebroken met een gecontroleerde explosie. Deze beproefde slooptechniek liet de watertoren kantelen door middel van een beperkte hoeveelheid aan springstoffen, waarna de  toren op grondniveau verder ontmanteld en geruimd werd. De tijdelijke maatschappij van twee aannemers ‘De Meuter – Aertssen’ schakelde hiervoor de  gespecialiseerde en ervaren onderaannemer WOLF.Expert in.

Kurt Van Stappen van TM De Meuter-Aertssen: “Voor ons is de afbraak van deze toren een mijlpaal in de sloopwerken, waar we al maanden mee bezig zijn. We liggen op schema en werkten intussen 50.000 uren, zonder arbeidsongeval. We verwachten tegen midden september de site volledig bouwrijp te hebben gemaakt.”

Inrichtingsplan met plaats voor diverse duurzame spelers

Intussen is meer dan 80% van de fabriekshallen- en gebouwen op de site gesloopt. De sloopwerken worden naar verwachting tegen september 2020 afgerond waarna het gebied bouwrijp gemaakt kan worden. Het terrein van circa 88 hectare groot, een equivalent van 110 voetbalvelden, is één van de laatste grote beschikbare terreinen in de haven en biedt dankzij de gunstige ligging vlakbij de grootste chemische cluster van Europa veel mogelijkheden. Port of Antwerp wil met de Churchill Industrial Zone een verdere stap zetten in de transitie naar een duurzame en circulaire haven en daarbij ook kansen geven aan kleinere innovatieve startups. Het plan omvat verschillende types en groottes van loten om diverse spelers in de maak-en procesindustrie te verwelkomen, alsook ruimte voor gedeelde diensten en een ‘proeftuin’ voor duurzame chemie met de nodige faciliteiten om innovatieve concepten in de praktijk te testen. Daarnaast wordt een reserve aangehouden die zich kan lenen voor het vestigen van een grotere speler in de toekomst. De site zal in verschillende fases worden ontwikkeld, om zowel de investeerders als Port of Antwerp de flexibiliteit te geven om in te spelen op de vragen van de markt.

Havenschepen Annick De Ridder: “De iconische blauwe watertoren van de voormalige Opelsite roept bij heel wat Antwerpenaren herinneringen op. Met het slopen van deze toren kiezen we voor een nieuwe toekomst van dit gebied en geven we het symbolische startschot voor de herinrichting van de Churchillsite. De site is met haar strategische ligging dé ideale locatie om de transitie in de Antwerpse chemiecluster te versnellen. Als haven willen we hier onze duurzame en circulaire ambities echt waarmaken. Met het nieuwe inrichtingsplan beoogt Port of Antwerp honderden nieuwe jobs die verder bijdragen aan de duurzame groei van onze haven.”

Over Aertssen

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken, kraanverhuur en uitzonderlijke transporten en logistieke dienstverlening. Ook groene energie en vastgoedontwikkeling behoren tot de portfolio. Sinds 2018 maken Kranen Michielsens en Roll-it deel uit van de groep en in 2019 kwamen ook Envi, Willy Crommen en transportbedrijf ADM Team Heavy Weight erbij.

Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 31 landen en realiseerde in 2019 een omzet van 260 miljoen euro. Enkele recente bekende projecten zijn onder meer: de sloop van de voormalige Ford-fabriek, de uitbreiding van natuurgebied het Zwin, het Noorderlijnproject in Antwerpen, de installatie van de Arc Majeur, de waterbouw- en montagewerken van Het Louvre in Abu Dhabi en de aanleg van kunstmatige eilanden in de Malediven. De sloop van General Motors is voor Aertssen Group een bijzondere opdracht met emotionele waarde. Op de Opel-site stond ooit het ouderlijke huis van de familie Aertssen. Zij moesten uitwijken voor de uitbreiding van de haven.

Met meer dan 1300 gemotiveerde medewerkers, uitgebreide expertise en een hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk project tot een goed einde. Kortom: People, Power and Passion to build on!

Over De Meuter

Het slopen van de voormalige site van General Motors valt voor het familiebedrijf uit Ternat samen met haar 50-jarig bestaan. De know-how die tijdens die 50 jaar werd opgebouwd betekent voor haar klanten vandaag de absolute garantie van een goede afloop. De Meuter is al decennialang marktleider in sloop- en asbestverwijderingswerken met als bekendste projecten het Berlaymontcomplex, de voormalige NATO-site, het BNP gebouw, de Financiëntoren, La Poste du Louvre in Parijs, enz. Op dit moment worden te Brussel de WTC I en II torens ontmanteld en asbestvrij gemaakt en in begin April zullen ook die 2 gebouwen door de teams van De Meuter gesloopt worden. Daarnaast werden verschillende electriciteitscentrales en tankenparken door De Meuter gesloopt waardoor zij ook in de Industrie een stevige partner kan worden genoemd.

Ten slotte is De Meuter ook actief in de nucleaire wereld waar ze voor rekening van Belgoprocess, Belgonucleaire en GSK projecten heeft uitgevoerd.

Het terrein aan de Noorderlaan is ook voor De Meuter geen onbekend terrein. Zo heeft de firma in 2011 - samen met een andere partner - de volledige binnenlijn van de fabriek gesloopt zodat vandaag hoofdzakelijk nog de buitenschil van de gebouwen overblijft.

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen