Vlaamse Milieumaatschappij en Port of Antwerp onderzoeken oorzaak geurhinder

Vlaamse Milieumaatschappij en Port of Antwerp onderzoeken oorzaak geurhinder

Op de nacht van zondag 18 op maandag 19 april heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) verhoogde concentraties van benzeen gemeten in de haven van Antwerpen. Ondertussen is de piek volledig voorbij en worden er geen verhoogde concentraties meer gemeten. De exacte bron of bronnen van de geurhinder hebben we op dit moment nog niet kunnen bepalen, maar zowel de Vlaamse Milieumaatschappij als Port of Antwerp onderzoeken op dit moment de oorzaak.

Meldingen van afgelopen dagen

Het klopt dat er de begin deze week verschillende meldingen van geurhinder zijn binnengekomen in de haven. Uiteraard begrijpen we ook dat de geuren hinderlijk zijn en vragen of bezorgdheden oproepen. Op de nacht van zondag 18 op maandag 19 april heeft de VMM ook verhoogde concentraties van benzeen gemeten, weliswaar in concentraties die niet schadelijk zijn. Ondertussen is de piek volledig voorbij en nu worden er geen verhoogde concentraties meer gemeten.

De VMM is op dit moment bezig met analyses en we wachten de resultaten af. Ook Port of Antwerp is de klachten aan het onderzoeken en gaat na of er een verband is tussen de benzeenconcentraties en de meldingen van geurhinder. Ondertussen hebben we reeds contact opgenomen met een aantal chemische bedrijven in de haven. Zij hebben geen vastgestelde defecten of afwijkende processen gemeld aan de milieu-inspectie. Ook de eigen gezondheidsmeters van medewerkers van deze bedrijven gaven geen verhoogde gezondheidsrisico’s weer. De exacte bron of bronnen van de geurhinder hebben we op dit moment dus nog niet kunnen bepalen. Het noemen van een bedrijf als schuldige is op dit moment dus ook voorbarig.

Geurhinder in de haven

Geurhinder in de haven kan heel wat oorzaken hebben. Bijvoorbeeld door het ontgassen, laden of lossen van schepen, maar evengoed door normale reststoffen die vrijkomen tijdens industriële processen.

Wanneer er klachten van geurhinder binnenkomen bij Port of Antwerp, dan zullen we deze telkens onderzoeken. We gaan na of we deze in verband kunnen brengen met incidenten die zijn voorgevallen bij bedrijven in de haven. Als er een link is, dan gaan we steeds met het betrokken bedrijf in gesprek en kijken we hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Indien blijkt dat er door een bedrijf fouten zijn gemaakt, zal de havenkapitein daar binnen zijn bevoegdheden tegen optreden. Voor inbreuken op de milieuwetgeving is Port of Antwerp niet bevoegd, maar in zulke gevallen zijn er contacten met de milieu-inspectie van Departement Omgeving.

Monitoring

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Havenbedrijf Antwerpen monitoren samen de luchtkwaliteit in het Antwerpse havengebied. De VMM doet dat op een twintigtal locaties met hoogwaardige technologie. Op vijf van deze locaties wordt de concentratie van benzeen in de lucht opgevolgd, en hierdoor weten we dat de EU-regelgeving en de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) in de Antwerpse haven gerespecteerd worden.

Het Havenbedrijf beheert aanvullend een netwerk van sensoren die erop gericht zijn om geurhinder en polluenten, zoals benzeen, te monitoren. Doordat hiervoor innovatieve low-cost sensortechnologie gebruikt wordt, beslaat dit netwerk maar liefst 50 locaties. Hoewel de technologie ons in staat stelt om veranderingen in de luchtsamenstelling real time te detecteren, zijn de sensoren niet accuraat genoeg om concentraties te registeren, waardoor we geen uitspraken kunnen doen over het al dan niet respecteren van EU-regelgeving of advieswaarden van de WGO. Het netwerk is dan ook bedoeld als aanvulling op dat van de VMM en helpt ons om fijnmaziger inzichten te verwerven over hotspots en trends van emissies in de haven. Bovendien kan het netwerk ingezet worden als early warning systeem dat tot doel heeft om mensen die in of nabij het havengebied werken of verblijven op tijd in te lichten wanneer er een hinderlijke stof hun richting dreigt uit te komen.

Op dit moment is een eerste proefproject afgerond en is het Havenbedrijf Antwerpen door middel van een openbare aanbesteding op zoek naar een nieuwe leverancier voor installatie en onderhoud van het netwerk. Daardoor is het sensornetwerk tijdelijk non-actief en moeten we ons beroepen op de vijf meetpunten van het VMM-netwerk.

Benzeen

Benzeen wordt vaak aangetroffen in het milieu, meestal als gevolg van industriële processen. We ademen dagelijks benzeen in, vaak in benzinestations, door uitlaatgassen van auto’s, lijmen, verven, detergenten of tabaksrook. Ook in de buurt van chemische industrie word je blootgesteld aan verhoogde concentraties van benzeen in de lucht. Bij zeer hoge concentraties of permanente blootstelling kan dit ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

De EU-regelgeving bepaalt dat de grenswaarde voor benzeen niet boven 5µg/m³ jaargemiddelde mag uitstijgen. Als we kijken naar de jaargemiddelden van benzeenconcentraties in de haven van Antwerpen gemeten, dan voldoen we aan de Europese grenswaarden. Wel stegen de benzeenconcentraties tijdens de nacht van zondag op maandag tijdelijk uit boven de emissiedrempel van 5µg/m³, wat verklaart waarom er hinderklachten zijn gekomen.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen