Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

De stad Antwerpen, Port of Antwerp, Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen ontwikkelen en testen een particulier 5G-netwerk.

Het netwerk kreeg de naam ‘Minerva’. Dankzij dit particuliere netwerk, dat momenteel ontwikkeld en getest wordt door technologiebedrijf iSea in samenwerking met Ericsson, kunnen de drie partners hun bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen, en krijgen ze de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te onderzoeken.

Sneller, betrouwbaarder en veiliger

Een particulier 5G-netwerk verhoogt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale toepassingen van het havenbedrijf, de politie en de brandweer. Het netwerk is niet afhankelijk van openbare providers en is op die manier beter beschermd tegen mogelijke pannes, maar ook bijvoorbeeld overbelasting tijdens grote evenementen of massabijeenkomsten. Minerva zal ook zorgen voor een optimale dekking binnen het werkingsgebied van de drie partners, op basis van end-to-end Europese technologie.

Tijdens een live demonstratie werden videobeelden via het 5G-netwerk getoond vanuit een politiecombi, brandweerwagen en een peilboot van Port of Antwerp.
Tijdens een live demonstratie werden videobeelden via het 5G-netwerk getoond vanuit een politiecombi, brandweerwagen en een peilboot van Port of Antwerp.

Bestaande en nieuwe toepassingen

Zowel de brandweer als de politie en de haven ontwikkelden de voorbije jaren verschillende digitale toepassingen zoals apps, livestreaming, drones en andere technologieën. Dankzij een sneller, betrouwbaarder en veiliger netwerk kan deze evolutie versterkt en versneld worden. De partners zijn dan ook erg tevreden:

Burgemeester Bart De Wever: “Voor de stad Antwerpen is het cruciaal om over mobiele netwerken te beschikken. Zij hebben een belangrijke rol als toekomstgericht platform voor de digitalisering van het multidisciplinaire ecosysteem van de haven en de stedelijke hulpdiensten. Minerva kan aan de verschillende noden tegemoetkomen, en toepassingen in hun dagelijkse werking ondersteunen.” 
Maarten Torfs, directeur ICT, PZ Antwerpen: “Omwille van de toegenomen digitalisering van Politiezone Antwerpen hebben we nood aan een veilig, betrouwbaar en performant netwerk voor mobiele data. Daarmee kunnen we onze verschillende digitale toepassingen, zoals mobiele camera’s en de FOCUS-app, op het terrein inzetten. Met dit proefnetwerk kunnen we onze bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen en nieuwe toepassingen onderzoeken.“
Eva Van Gerven, directeur Stafdiensten en Technologie van Brandweer Zone Antwerpen: "Realtime beelden en informatie uit cruciale apps zorgen ervoor dat we als brandweer een noodsituatie efficiënter kunnen aanpakken. En dat al meteen tijdens de rit ernaartoe. Dit proefnetwerk zal onze verdere digitalisering versterken en ons werk op het terrein verbeteren."
Annick De Ridder, havenschepen: “Dit 5G-proefnetwerk met technologie van Ericsson dekt de volledige haven. Het zal onze toekomstige werking op het vlak van scheepvaart, veiligheid en ecologie ondersteunen. Maar het vormt ook de ideale basis voor de ontwikkeling van 5G-toepassingen met een hoge snelheid voor automatisering, logistiek, veiligheid en beveiliging. Als Havenbedrijf nemen we een voortrekkersrol op in de digitale transformatie van het havenecosysteem en leggen we zo ook een basis voor nieuwe jobs van de toekomst.”
Valentijn Vande Keere, CEO iSea: “iSea is enthousiast om vast te stellen dat dankzij de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partners en diensten dit proefproject is uitgegroeid tot een succes. Het project opent mooie perspectieven voor de groei van lokale expertise, en duurzaam ondernemen. Ook worden nieuwe banen mogelijk dankzij nieuwe technologieën zoals 5G.”
Rémi de Montgolfier, general manager Ericsson Belux: "We zijn er trots op deel uit te maken van dit proefproject in Antwerpen. Mobiele technologie is een hoeksteen voor de openbare veiligheidsnetwerken van morgen."
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen