Tijdelijke lichterkaai aan de Europa Terminal voor vlotte dienstverlening tijdens werken

Tijdelijke lichterkaai aan de Europa Terminal voor vlotte dienstverlening tijdens werken

Start van eerste fase van verdieping kaaimuur

De eerste fase van de modernisering van de Europa Terminal is van start gegaan. Om tijdens de omvangrijke werken de dienstverlening soepel te laten verlopen en om de modal shift te blijven stimuleren, is een nieuwe lichterkaai gebouwd. Deze is vanaf nu operationeel en creëert tijdelijk bijkomende ligplaats voor de binnenvaart. De vernieuwing van de kaaimuur en terminal, die ongeveer tien jaar duurt, zal ervoor zorgen dat de nieuwste generatie containerschepen Antwerpen kan blijven aanlopen.

Eerste fase van start

Om op het topniveau van de wereldhavens te blijven spelen en klanten extra containercapaciteit en een performante infrastructuur te kunnen bieden, investeren Port of Antwerp-Bruges en PSA Antwerp in de vernieuwing van de kaaimuur en de geautomatiseerde yard van de Europa Terminal. De werken gebeuren in drie grote fasen, waarbij telkens een derde van de nieuwe kaaimuur wordt gerealiseerd, terwijl het overige deel operationeel blijft.

De voorbereidende werkzaamheden en testen zijn afgerond zodat nu de eerste fase van de omvangrijke werken van start kan gaan. De Tijdelijke Maatschappij van vier aannemers, Artes-Roegiers, Artes-Depret, Herbosch-Kiere en Boskalis, gaat in deze fase de bestaande kaaimuur slopen, tijdelijke structuren plaatsen voor de verdere uitvoering en starten met de bouw van het eerste gedeelte van de 1200 meter lange nieuwe kaaimuur, die een diepgang zal hebben van 16 meter.

Vlotte dienstverlening

Dankzij het werken in drie fasen blijft de terminal gedurende de volledige periode van de tien jaar durende werken operationeel en kunnen schepen blijven aanmeren. Om een soepele dienstverlening te kunnen garanderen aan klanten en om de modal shift te blijven stimuleren, zorgt een tijdelijke lichterkaai voor bijkomende ligplaats voor de binnenvaart. De bouw van deze nieuwe 150 meter lange kaai werd in april afgerond en na uitvoerige testen is deze nu gereed om tot aan het einde van de werken lichters te kunnen behandelen. Port of Antwerp-Bruges zal gedurende de werken in staan voor de operationaliteit van de lichterkaai.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Dankzij de verdieping van de Europa Terminal van 13,5 naar 16 meter zullen we samen met PSA Antwerp de grootste containerschepen kunnen blijven ontvangen. Deze nieuwe lichterkaai zorgt ervoor dat de binnenvaart tijdens de omvangrijke werken extra ligplaats krijgt. Dit project is essentieel voor de concurrentiepositie en duurzame groei van onze haven, de economische motor van Vlaanderen.”
Cameron Thorpe, CEO PSA Belgium: “Het is essentieel dat we een hoog niveau van operationele levering aan onze klanten behouden ​ tijdens de investeringen om de Europa Terminal te moderniseren. We zijn ervan overtuigd dat in samenwerking met de haven en onze klanten, deze tijdelijke kaai ervoor zal zorgen dat we de lichters die PSA Antwerp aandoen, kunnen blijven bedienen."

 

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen