SAFIR drone demonstraties in DronePort startschot voor simultane dronevluchten boven Antwerpen

SAFIR drone demonstraties in DronePort startschot voor simultane dronevluchten boven Antwerpen

Het SAFIR-consortium van partners: Amazon Prime Air, Aveillant, C-Astral, DronePort, Elia, Explicit, Helicus, Port of Antwerp, Proximus, SABCA, Skeyes, Tekever en Unifly, testte vandaag voor het eerst, in DronePort Sint-Truiden, simultane dronevluchten voor onder andere: pakketbezorgingen, inspectievluchten en noodsituaties. Ook Europees Commissaris voor Vervoer Violeta Bulc volgde de demonstraties vanop de eerste rij. SAFIR staat voor ‘Safe and Flexible Integration of Initial U-space Services in a Real Environment’. Na de eerste proefronde in Sint-Truiden is de pers uitgenodigd, op donderdag 26 september, om samen met dronespecialisten de resultaten van de tweede, live demonstraties boven Antwerpen te bekijken.

DronePort demonstraties

De demonstraties van vandaag en later deze maand verlenen praktische inzichten aan het publiek-private partnerschap SESAR. De entiteit verantwoordelijk voor de coördinatie van alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van de EU voor luchtverkeersbeheer. Zo dragen de demonstraties bij aan het regelgevend proces van de Europese Commissie voor een veilige, gestandaardiseerde en meer harmonieuze toegang tot het luchtruim voor drones. Ook Port of Antwerp werkt actief mee aan dit project, want:

Drones zijn een sleutelelement voor de uitbouw van een digitaal zenuwstelsel doorheen de haven van Antwerpen. Een live-feed van de diverse havenactiviteiten dankzij een netwerk van autonome drones is een dankbaar instrument voor de hele havengemeenschap. Door de combinatie van industrie en logistiek is de havenomgeving bovendien een uitstekende proeftuin voor het SAFIR project en andere geplande drone demonstraties,” stelt Erwin Verstraelen – Chief Digital Information & Innovation Officer bij Port of Antwerp.

U-space diensten

U-space is een stimulerend kader dat op termijn de toegang tot alle lagen van het Europese luchtruim moet vereenvoudigen, ook voor de bemande luchtvaart en luchtverkeersleidingen. Als alles goed gaat, zijn de eerste U-Space basisdiensten tegen het einde van 2019 beschikbaar. Zo wordt een waaier aan dronemissies mogelijk binnen een duurzaam Europees ecosysteem dat wereldwijd compatibel is. Momenteel worden sommige dronemissies beperkt, omdat een duidelijk regelgevend kader ontbreekt.

“Drones staan voor innovatie, nieuwe burgerdiensten, nieuwe business modellen en economische groei. U-space zal helpen om het potentieel van deze nieuwe dienstverlening te ontplooien, en zorgt zo voor een veilige én beveiligde integratie van dronemobiliteit in zowel stedelijke als landelijke omgevingen,” aldus EU Commissaris Violeta Bulc.

Antwerpse testcase

Na de proefronde bij DronePort in Sint-Truiden, testen de SAFIR partners simultane dronevluchten boven de Antwerpse binnenstad en haven. Een wereldprimeur. De pers kan de resultaten van deze testcase bekijken en toelichting krijgen van de betrokken partners in het Havenhuis op donderdag 26 september, om 10:00. Beeldmateriaal is ook beschikbaar. Schrijf je in via: [email protected]

 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen