SAFIR consortium bewijst economische levensvatbaarheid van droneverkeer in haven van Antwerpen

SAFIR consortium bewijst economische levensvatbaarheid van droneverkeer in haven van Antwerpen

Vandaag vond, in de haven van Antwerpen, de Open Dag van het SAFIR consortium plaats. Tijdens live-demonstraties werd een groot aantal industriële en commerciële dronetoepassingen getoond. De veiligheid en economische levensvatbaarheid van geïntegreerd droneverkeer in een uitdagende omgeving werd met succes aangetoond door de verschillende consortiumpartners.

Het SAFIR-consortium (Safe and Flexible Integration of Initial U-space Services in a Real Environment) bestaat uit de volgende organisaties die ieder hun expertise aan het project bjidragen: Unifly, Amazon Prime Air, Skeyes, DronePort, Proximus, Port of Antwerp, Helicus, SABCA, Elia, Explicit, C-Astral, Tekever en Aveillant.

De demonstraties toonden aan dat interoperabele, geharmoniseerde en gestandaardiseerde U-space diensten op een veilige en betrouwbare manier in heel Europa kunnen worden ingezet.

De toepassingen (pakketbezorgingen, inspectievluchten en noodsituaties) werden eerder al met succes getest in de geavanceerde, beveiligde testomgeving van DronePort in Sint-Truiden. De grote vlieggebieden, voor zowel bemande als onbemande luchtvaart, maken DronePort de perfecte omgeving voor het ontwikkelen en testen van een ecosysteem waar beide soorten vliegtuigen naast elkaar kunnen opereren in een veilige context.

Vervolgens verplaatste het team de activiteiten naar het grotere gebied van Antwerpen, inclusief de stad en de haven van Antwerpen, met als doel om de levensvatbaarheid van de verschillende toepassingen in een realistische omgeving te testen.

Tijdens de verschillende vluchten heeft SAFIR met succes de veiligheid en de economische levensvatbaarheid van geïntegreerd drone-verkeer in een uitdagende omgeving aangetoond.

Gebruik van drones levert grote bijdrage inzake veiligheid

De haven van Antwerpen beslaat meer dan 120 km2, een zeer groot gebied met gevoelige infrastructuur. Het SAFIR-project heeft bewezen dat het gebruik van drones een enorme bijdrage kan leveren inzake veiligheid. Drones stellen de havenautoriteiten immers in staat om een groot gebied op een snelle en veilige manier te beheren, inspecteren en controleren.

Erwin Verstraelen, Chief Digital & Innovation Officer bij Port of Antwerp: “Als havenautoriteit willen we regulator zijn op het land, op het water en in de lucht. Ons doel is een netwerk van autonome drones voor een ‘live feed’ van de verschillende havenactiviteiten, een dankbaar instrument voor de hele havengemeenschap. SAFIR is niet het einde maar het begin van de realisatie van dit doel. Onze deelname aan het SAFIR-consortium bevestigt dat de haven de ideale omgeving is om innovatieve technologie te testen en verder te ontwikkelen, niet alleen voor drones, maar ook voor autonome scheepvaart, slimme camera's en sensoren. Als Port of Antwerp verwelkomen we deze EU-aanpak voor het faciliteren en ontwikkelen van innovatieve technologie.”


Schepen voor haven Annick De Ridder: “Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om duurzame groei van onze haven op de lange termijn te garanderen. Port of Antwerp is daarom de drijvende kracht achter het bedenken en realiseren van oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Drones zullen in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven. Gezien de specifieke aard van onze haven moet dit op een veilige manier gebeuren. Het SAFIR-project heeft duidelijk gemaakt wat nodig is op het gebied van regelgeving en vereisten op alle niveaus om drone-vluchten in en rond de haven op een veilige manier te faciliteren.”


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 287 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen