Renovatie Lillobrug krijgt Europese steun

Renovatie Lillobrug krijgt Europese steun

Port of Antwerp-Bruges en Infrabel ontvangen 23 miljoen EUR uit de Connecting Europe Facility (CEF) voor de renovatie van de Lillobrug. Ze dienden in september 2023 een Europees subsidiedossier in voor de renovatie van de brug en de vernieuwing van de sporen. Vandaag maakte de ​ Europese Commissie bekend dat ze het project effectief zal ondersteunen met een subsidie uit de Connecting Europe Facility.

De Lillobrug werd in 1967 gebouwd. Het is de enige brug over het Kanaaldok. Ze verbindt het gebied tussen de Schelde en het Kanaaldok met het achterland en is zeer belangrijk ​ voor de chemische cluster en containerterminals in die zone. Door de toename van zowel het spoor- als het scheepvaartverkeer diende de brug steeds frequenter te openen en te sluiten. Dit had materiaalmoeheid van de staal- en balansconstructies tot gevolg. Eind 2019 was dit zo ver gevorderd dat de brug buiten dienst werd gesteld.

Sindsdien moesten treinen omrijden via lijn 11 via sluizencomplex Zandvliet-Berendrecht en rond BASF. Dit is niet alleen ​ verviervoudiging van de afstand, maar het zorgde ook voor extra wachttijden aan het sluizencomplex. Spoorvervoer naar deze zone werd minder interessant. Het aantal treinen van en naar de zone daalde met ​ ongeveer 30%.

Met de goedkeuring van een Europese subsidie voor de renovatie van de Lillobrug erkent ook de Europese Commissie het strategische belang van de brug voor een vlot spoorvervoer in het havengebied en de ruimere regio. In totaal wordt 50% van de renovatiekosten gedragen door Europa, wat neerkomt op ongeveer 22,43 miljoen EUR voor Port of Antwerp-Bruges en 500.000 EUR voor Infrabel.

Het proces van de renovatie van de Lillobrug werd intussen reeds opgestart: in december 2023 was er een oproep tot kandidaat-opdrachtnemers. Het bestek wordt nu verder op punt gesteld en in het voorjaar met de kandidaten gedeeld. Daarnaast werd ook de aanvraag voor een omgevingsvergunning al ingediend en ondertussen ontvankelijk verklaard. De werken zullen ten laatste eind 2027 afgewerkt zijn.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “De in 1967 gebouwde Lillobrug is de enige brug over het Kanaaldok en was van strategisch belang voor het spoorvervoer voor onze petrochemische cluster en containerterminals. Jammer genoeg moest de brug eind 2019 wegens materiaalmoeheid buiten dienst worden gesteld. Met de goedkeuring van een Europese subsidie voor de renovatie van deze brug kunnen we als haven een nieuwe stap zetten naar meer spoorvervoer. En zo de economische motor van Vlaanderen die onze haven is, nog meer verduurzamen.”
Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen