Reactie Port of Antwerp-Bruges: vernietiging Wet-Major door Raad van State

Reactie Port of Antwerp-Bruges: vernietiging Wet-Major door Raad van State

26 oktober 2022 - Port of Antwerp-Bruges verneemt de uitspraak van de Raad van State die de Belgische regeling voor havenarbeid vernietigt. We analyseren de uitspraak en gaan hierover in gesprek met alle betrokken partijen. Als grootste economische motor van ons land benadrukken we het belang van de havenarbeid voor de werking van Port of Antwerp-Bruges. We roepen werkgevers- en werknemersorganisaties dan ook op om samen met de federale overheid snel werk te maken van een nieuwe conforme regelgeving.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: "We nemen net kennis van dit arrest van de Raad van State en gaan dit uiteraard eerst grondig bestuderen. Ik zou een oproep willen lanceren aan de werkgevers en vakbonden om zo snel mogelijk met de federale regering samen te zitten. We zijn als havenbedrijf, vanuit onze rol als community builder, altijd bereid om gesprekken te faciliteren. Ik wil benadrukken dat een goede evenwichtige regeling van de havenarbeid cruciaal is om de haven als grootste economische motor van Vlaanderen op volle toeren te laten blijven draaien."

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen