Projectlading in Port of Antwerp in de lift dankzij EU Green Deal

Projectlading in Port of Antwerp in de lift dankzij EU Green Deal

Conventioneel stukgoed groeide in 2021 met 74%

De stukgoedvolumes in Port of Antwerp, namen in 2021 exponentieel toe, nadat die in 2020 als gevolg van de pandemie en internationale handelsconflicten in vrije val gingen. De grootste reden hiervoor is de ongeziene stijging van de ingevoerde hoeveelheden staal. Wat ook opvalt, is de toename van projectlading. Dat heeft alles te maken met de lopende projecten voor hernieuwbare energie en de bouw van chemische fabrieken.

In 2021 bedroeg de hoeveelheid stukgoed ca. 1 miljoen ton per maand, goed voor een totaal van 11,5 miljoen ton over het hele jaar (excl. roro). Die cijfers liggen maar liefst 74% hoger dan in 2020 en overtreffen daarmee de recordgroei van 2012. Bovendien heroverde Port of Antwerp haar leiderschap op de Europese markt en bevestigde ze haar positie als thuishaven voor stukgoed.

Ann De Smet, Key Account Manager bij Port of Antwerp legt uit hoe dat komt: "Een van de belangrijkste drivers van deze groei is het tekort aan containercapaciteit. In 2021 zagen we een enorme toename van de stukgoedvolumes als gevolg van de druk op de containermarkt. Naast die trend van decontainerisatie drijft ook het wereldwijde economische herstel de staalcijfers omhoog en wordt het vervoer van projectlading gestimuleerd door de maatregelen die Europa neemt om haar klimaatambities waar te maken."

Green Deal

Het 'Fit for 55'-pakket en de maatregelen die de EU neemt om koolstofneutraal te worden, zetten de Europese industrie aan om verder over te schakelen op koolstofneutrale energiebronnen, om fabrieken te vernieuwen en te investeren in hernieuwbare energie. De ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie zullen de investeringen van de overheden in dit domein volgen. Port of Antwerp is de thuisbasis van een indrukwekkende chemische cluster en verwacht hier heel wat nieuwe ontwikkelingen.

Onderdelen van windturbines of energiecentrales

De haven is ideaal gelegen voor het transport van projectlading van en naar Europa, bijvoorbeeld voor energiecentrales in Duitsland of Noord-Frankrijk, over de weg of via de binnenwateren.

Onderdelen van windturbines met bestemming Frankrijk bijvoorbeeld, worden regelmatig via Antwerpen vervoerd. Verschillende gespecialiseerde dienstverleners zorgen voor de zorgvuldige behandeling van rotorbladen, naven, gondels, motoren en torenstukken. Hoe nauwgezet het lossen van die lange of zware stukken moet worden gecoördineerd, verneem je via een story op de website van Port of Antwerp. Daar lees je ook andere reisverhalen, over zware onderdelen bijvoorbeeld, die worden overgeladen op een lichter voor transport naar een elektriciteitscentrale aan de Neckar in Duitsland. Of industriële ovens die in Duitsland worden gemaakt en via Antwerpen naar China worden verscheept.

Operationele uitdagingen

"Projectlading is omwille van het verwachte groeipotentieel, de vele jobs en dienstverleners in de haven erg belangrijk voor Port of Antwerp", bevestigt Ann De Smet. "Ik ben ervan overtuigd dat deze sector zijn plaats in de wereldwijde supply chains zal blijven opeisen en mee zal zorgen voor diversificatie van het havenplatform. Het wordt evenwel niet gemakkelijk om jongeren aan te trekken en te inspireren om in deze sector aan de slag te gaan. Elke stukgoedlading is immers uniek en vraagt heel wat inzet en zorg."
Havenschepen Annick De Ridder: “De haven van Antwerpen is dé Europese breakbulkhaven bij uitstek en is dat al vele eeuwen lang. We hebben daardoor alle mogelijke ervaring, geënt op de grootst mogelijke kwaliteit en flexibiliteit, in huis om de juiste oplossingen op maat van de klant te voorzien. De recordcijfers van het voorbije jaar zijn hiervan het beste bewijs. Waarvoor hulde aan de hele Antwerpse breakbulk community!”

De plotse groei van stukgoedvolumes stelt ook mankracht en behandelcapaciteit op de proef. Momenteel stellen de dienstverleners alles in het werk ​ om die operationele uitdagingen vast te pakken en de industrie optimaal te bedienen. Heel wat dienstverleners investeren ook in meer capaciteit, speciale magazijnen met verstevigde vloeren, zware hijskranen en intermodaal verbonden terminals. Zo is terminaloperator PSA Breakbulk van plan om 11 miljoen euro te investeren in een nieuwe terminal voor zware lading aan het Churchilldok en breidt verpakkingsspecialist Deufol zijn opslagcapaciteit in Antwerpen uit voor het zeewaardig verpakken van industriële ladingen.

Klaar voor de toekomst

Ann De Smet blikt vooruit: "De gevolgen van de pandemie zullen zich nog even laten voelen. De wereldwijd haperende supply chains, terminalcapaciteit en personeelstekorten zullen ons waarschijnlijk tot een eind in 2022 in de ban houden. De grillige bevoorrading en de stijgende energieprijzen maken de projectmarkt erg volatiel en moeilijk te voorspellen. Maar gesterkt door de ervaring van vorig jaar heb ik er alle vertrouwen in dat onze dienstverleners elke uitdaging, hoe moeilijk ook, zullen aanpakken onder het motto Exceptional cargo, outstanding care."

Lees meer over projectlading in Port of Antwerp op https://www.portofantwerp.com/nl/projectlading

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen