Proefproject met minibussen voor woon-werkverkeer in de haven van Antwerpen

Proefproject met minibussen voor woon-werkverkeer in de haven van Antwerpen

Duurzaamheid, flexibiliteit en gebruiksgemak moeten werknemers over de streep trekken

Port of Antwerp werkt, samen met o.a. Stad Antwerpen, al een aantal jaren aan innovatieve oplossingen om de mobiliteit in en rond de haven te verbeteren. Een van de initiatieven is het aantrekkelijker maken van collectief vervoer om nog meer werknemers over de streep te trekken om hier gebruik van te maken. Vandaag start bij TotalEnergies een project met flexibel inzetbare minibussen om het woon-werkverkeer voor de werknemers op een duurzame manier te optimaliseren. Het project is een samenwerking van TotalEnergies en Huur een Stuur met de steun van Port of Antwerp en Slim naar Antwerpen. ​ Bij een positieve evaluatie wordt het systeem opengesteld voor andere havenbedrijven.

TotalEnergies, de nieuwe naam van de groep Total, zet vanaf vandaag flexibel inzetbare busjes (8 of 16 plaatsen) in voor het collectief vervoer van haar werknemers in de haven van Antwerpen. Het doel is om hiermee meer werknemers te overtuigen om collectief naar het werk te komen.

Huur een Stuur voorziet in vraaggestuurd, flexibel vervoer waarbij werknemers in de buurt van hun woonplaats worden opgehaald en naar de bedrijfssite in de haven worden gebracht. Iedere postcode in een straal van 30km rond de haven heeft een eigen opstapplaats.

Ann Veraverbeke van TotalEnergies: “De mobiliteitsproblematiek is voor ons een bezorgdheid. Het feit dat de Oosterweelwerken in volle uitvoering zijn, stelt ons voor een hele uitdaging. Het laatste dat we willen, is dat we talent zien vertrekken omwille van fileleed of dat we hierdoor geen nieuw talent kunnen aantrekken. De invoering van glijtijdsystemen, de mogelijkheid voor thuiswerk, promotie van carpooling en een fietsleaseprogramma zijn reeds onderdeel van onze duurzame mobiliteitsaanpak. Met deze verbeterde versie van ons collectief vervoer hopen we nog meer werknemers ervan te overtuigen niet met hun wagen naar het werk te komen.”

Sneller van en naar het werk

Doel is om een duurzaam collectief systeem aan te bieden voor de klassieke autosolisten. Elke dag wordt er via een ​ online reservatieplatform een analyse gemaakt van de af te leggen trajecten. Op die manier worden uitsluitend haltes aangedaan waar effectief iemand zal opstappen. Met een maximale extra reistijd van 10 minuten om collega’s elders op te pikken, is deze oplossing voor iedereen interessant. Bovendien mogen de busbanen gebruikt worden. Heel wat werknemers zullen hun pendeltijd daardoor zelfs zien dalen. Het project wordt de komende maanden uitgerold en getest door TotalEnergies.

Havenschepen Annick De Ridder: “Als haven werken we al jaren aan de verbetering van de personenmobiliteit in ons havengebied. Met initiatieven zoals de Fietsbus en DeWaterbus lanceerden we reeds onze eigen alternatieven voor de personenwagen. Door nauw samen te werken met de hele havengemeenschap kunnen we ook het collectieve vervoer verder uitbouwen en aantrekkelijk maken. We hopen met dit innovatieve project van TotalEnergies en Huur een Stuur een aanzet te geven aan de verdere uitrol van collectieve vervoersinitiatieven in het havengebied, waarbij betrouwbaarheid en duurzaamheid voorop staan.”

Samenwerking met Slim naar Antwerpen

Dankzij de financiële ondersteuning van Slim naar Antwerpen, in het kader van de projectoproep mobiliteitsoplossingen voor bedrijven, kan Huur een Stuur deze innovatieve oplossing betaalbaar opstarten. Stad Antwerpen lanceerde in juni 2020 deze oproep voor mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan slimme werkverplaatsingen en voldoen aan de noden van werkgevers. De jury selecteerde 7 van de 17 ingediende projecten voor verdere ondersteuning, waaronder Huur een Stuur. De geselecteerde projecten krijgen ondersteuning van Slim naar Antwerpen bij de verdere uitwerking, op inhoudelijk en financieel vlak en ook voor netwerking en visibiliteit op de stadskanalen en in de media. Huur een Stuur is hiermee ook nauw verbonden met de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen, die werkgevers begeleidt met het uitwerken van een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Met Slim naar Antwerpen ondersteunen we zowel bedrijven bij het uitwerken van een slim en duurzaam mobiliteitsbeleid, als de oplossingen die hiertoe bijdragen. Dit is een perfect voorbeeld van een innovatieve mobiliteitsoplossing die bijdraagt aan slimme werkverplaatsingen. Dat we dit doen in de context van de verwachte hinder door de werken aan de Oosterweelverbinding is geen toeval. We kijken dan ook uit naar de verdere uitrol naar andere bedrijven in het havengebied.”

Havenbreed alternatief

Port of Antwerp, TotalEnergies en Huur een Stuur hebben dit systeem samen uitgerold met als doel om dit, na een gunstige evaluatie, ook open te zetten naar andere bedrijven in de haven. Op die manier komt er voor de havenbedrijven een duurzaam alternatief bij.

De duurzaamheid van het project zal bovendien nog verder verbeteren door stelselmatig meer elektrische voertuigen in te zetten.

Martijn Steenhaut, CEO Huur een Stuur: “Wij specialiseren ons reeds meer dan 30 jaar in personenvervoer om zo een sleutelrol te spelen in het mobiliteitslandschap in België. We zijn dan ook verheugd om de volgende stap in dit traject aan te kondigen, onder de vorm van deze unieke samenwerking met TotalEnergies, Slim naar Antwerpen en Port of Antwerp. Met dit project willen we een hoeksteen vormen in het woon-werkverkeer van de toekomst.”

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen