Port of Zeebrugge steunt FC Zeehaven Zeebrugge

Port of Zeebrugge steunt FC Zeehaven Zeebrugge

“Zij aan zij supporteren” voor de lokale voetbalploeg

Vandaag klonken FC Zeehaven Zeebrugge en Port of Zeebrugge op een hernieuwde sponsoring van de lokale voetbalclub. Om de samenwerking grootschalig te vieren, werd een speciale clinic (d.i. training) georganiseerd voor de jongste fanaten onder toezicht van topspelers van KV Club-Brugge Brandon Mechele en Cisse Sandra. Na de match overhandigde CEO van de Zeebrugse haven de cheque als teken van trots op de toewijding en inzet van de sportclub voor jong en oud.   

"Zij aan zij" aan de zijlijn   

De idee van een clinic voor de U6 tot U11 ontstond naar aanleiding van de nieuwe communicatiecampagne “zij aan zij”, waarmee het Zeebrugse havenbestuur de hand wil uitreiken naar de omwonenden én bezoekers van het havenwezen. Het welzijn van mens en omgeving speelt een cruciale rol voor het wel en wee en de activiteiten van de haven. Niet alleen is Port of Zeebrugge een omvangrijke economische trekker van de regio, maar brengt de omgeving en (internationale) economie dichter bij elkaar. Door verschillende initiatieven hoopt het havenbestuur de kloof tussen beide pijlers te verkleinen en ieders belangen te behartigen.   

Wim Baert, bestuursverantwoordelijke FC Zeehaven Zeebrugge: "Voetbal moet er zijn voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren die het financieel niet gemakkelijk hebben. De hernieuwde sponsoring van het Zeebrugse havenbestuur biedt daarom zeker nieuwe opportuniteiten om “zij aan zij” voetbal te promoten voor alle liefhebbers. Als bestuur hebben wij eigenlijk maar één regel: dat er elke week gewonnen wordt. Hetzij door kinderen en jongeren de kans te geven uit hun fouten te leren, hetzij door (letterlijk) de overwinning te binnen te halen. De financiële steun van de haven van Zeebrugge beschouwen wij dan ook als een overwinning, een zegeviering voor de ontwikkeling en vreugde van onze jongste generaties, op én naast het veld."
Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “Met de nieuwe steun voor FC Zeehaven Zeebrugge wil het Zeebrugse havenbestuur de lokale voetbalclub met trots bedanken voor hun harde werk en inzet. Sport en spel zijn belangrijke factoren voor een gezonde geest in een gezond lichaam, een principe dat wij alleen maar kunnen complimenteren. Vreugde geven aan de jongste voetbalfans getuigt van doorzetting en enthousiasme van het bestuur en alle medewerkers. Aan de hand van onze campagne “zij aan zij supporteren” hoopt de haven de band met de mensen én de omgeving (nog meer) te versterken en gezamenlijk onze kleinste spelers aan te moedigen om het beste van zichzelf te geven op het veld.”   

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen