Port of Zeebrugge sluit tijdperk af in stijl

Port of Zeebrugge sluit tijdperk af in stijl

Positieve eindresultaten voor Zeebrugse haven aan de vooravond van fusie

Tijdens het eerste kwartaal van 2022 realiseerde Port of Zeebrugge een groei van +15,2 procent, goed voor een totaal tonnage van bijna 14 miljoen ton. Dit positieve eindresultaat betekent de kers op de taart voor het tijdperk van de Zeebrugse haven als economische en innovatieve trekker in het noorden van West-Vlaanderen. Vanaf 28 april 2022 gaan Port of Antwerp en Port of Zeebrugge samen in zee als ‘Port of Antwerp-Bruges’.  

Resultaten kwartaal 1 2022 

Van januari tot maart 2022 boekte Port of Zeebrugge een evolutie van +15,2%, goed voor een totale goederenoverslag van 13.838.535 ton (ten opzichte van 12.008.103 ton in het eerste kwartaal van 2021). Met deze prestatie eindigt Port of Zeebrugge op een hoogtepunt voor de definitieve fusie met de haven van Antwerpen.  

Met de vloeibare bulk als koploper (+34.6%, waarvan LNG +41,5%) zette de haven van Zeebrugge het afgelopen kwartaal prachtige prestaties neer: de roll-on/roll-off trafieken stijgen met +16,4%, containers +4.2%, vaste bulk +4.0% en het aantal behandelde nieuwe wagens +8,1%. Enkel stukgoed kent een lichte daling met -5.7%.

Einde in schoonheid  

De roll-on/roll-off trafieken kennen een stijging van +16,4% ten opzichte van het voorbije jaar. Dit betekent een toename van 583.663 ton, met 4.140.009 ton goederenoverslag.  

Voor de haven van Zeebrugge is het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste handelspartner. De bestemmingen op de Thames (+12,5%) en de Humber (+18,3%) vertonen sterke groei. Het totale volume goederen van en naar het VK steeg met +10,9%. Ook de diensten via Ierland blijven fors toenemen en kennen een toename van maar liefst +31%.  

De containertrafiek ziet een evolutie van +4.2% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2021. Het totale volume containers steeg van 4.922.322 naar 5.130.623. Cosco Shipping Ports Zeebrugge zette de voorbije maanden bijzonder sterke prestaties neer. Aanpassingen aan de bestaande infrastructuur zullen in het komende jaar een antwoord bieden aan de snelle groei.  

De vloeibare bulk steeg het sterkst met een groei van +34,6%. Het totaal aantal tonnage steeg aanzienlijk van 2.976.369 naar 4.005.847 ton ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Ook het aandeel LNG kende een sterke groei van +41.5% met een toename van 1.038.171 ton tegenover maart 2021. Deze vooruitgang is onder meer te danken aan de grotere volumecapaciteit van de schepen.  

Het stukgoed kende een lichte daling van -5.7%.  

Het aantal behandelde nieuwe wagens nam toe met een totaal van 49.020 eenheden ten opzichte van het voorjaar in 2021. Gedurende het eerste kwartaal van 2022 werden 657.769 nieuwe wagens in de haven van Zeebrugge behandeld.  

In het eerste kwartaal van 2022 mocht de haven van Zeebrugge opnieuw 23 cruiseschepen verwelkomen. Tussen januari en maart 2021 lag de cruisesector nog stil door de pandemie.

Fusie met haven van Antwerpen begin van een nieuw hoofdstuk 

Het jaar 2022 staat in teken van de nieuwe samenwerking tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Onder de nieuwe naam ‘Port of Antwerp-Bruges', zullen de twee havenplatformen hun positie in de internationale logistieke keten samen verder versterken.

Dirk De fauw, voorzitter Raad van Bestuur Port of Zeebrugge en Burgemeester van Brugge“De prachtige resultaten van de haven van Zeebrugge zijn een mooie afsluiter van een tijdperk waarin de haven van Zeebrugge zich ontwikkelde tot een wereldspeler. Als burgemeester van de Stad Brugge en als voorzitter van de 'MBZ', zoals Port of Zeebrugge in de regio nog het meeste gekend staat, ben ik ontzettend trots. Dat mogen we allemaal zijn, want de haven is een absolute troef in onze regio en zal dat ook blijven in de nieuwe structuur. De fusie met de haven van Antwerpen betekent een nieuw begin voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en projecten in Antwerpen en Zeebrugge.” 
Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “De sterke resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2022 bewijzen nog maar eens de toewijding en motivatie van alle medewerkers binnen de haven van Zeebrugge. Dat 2022 in het teken staat van verandering, is intussen algemeen bekend. De fusie met de haven van Antwerpen betekent niet alleen het einde van een tijdperk als ‘Zeebrugse haven’, maar kondigt eveneens een nieuw avontuur aan, waarin iedere partij een rol zal vervullen om de gezamenlijke doestellingen te realiseren. Door samen de blik te richten op de toekomst, kunnen we nieuwe projecten ontwikkelen om ieders belangen en groei tegemoet te komen.” 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen