Port of Antwerp zet mobiliteitsalternatieven in de kijker

Port of Antwerp zet mobiliteitsalternatieven in de kijker

Als community builder werken we samen met de havengemeenschap aan een bereikbare haven

Vanmiddag organiseert Port of Antwerp hun jaarlijks netwerkevent over havenmobiliteit. Voor het zevende jaar op rij ontdekken partners van terminals, treinoperatoren, producenten en ontvangers van goederen een reeks duurzame en filevrij vervoeralternatieven van en naar de Antwerpse haven. Een waaier aan wegalternatieven onderstreepte daarbij de oproep voor een ‘mental shift’ aan de vooravond van de Oosterweelwerken. Vervoer volle bak via binnenvaart of het spoor. Kies pas voor wegvervoer als laatste redmiddel, en doe dat dan ’s nachts – luidt de oproep bij Port of Antwerp.

“Het is duidelijk dat infrastructurele aanpassingen alleen niet voldoende zijn. We hebben een mental shift nodig om zowel het  goederen- als personenvervoer in en rond Antwerpen bij te schaven. ” aldus Jacques Vandermeiren – CEO Port of Antwerp.

Over water

Tegen 2030 wil de haven van Antwerpen het aandeel van de binnenvaart van 38% naar 42% brengen. Dat betekent 4% van de weg halen en op het water zetten. Het actieplan containerbinnenvaart, een logistiek initiatief gedragen door de havengemeenschap, moet daarom de samenwerking tussen alle partijen van de logistieke keten verder optimaliseren. Het plan bestaat uit een samenspel van planning, bundeling en digitalisering. Bundeling betekent zo veel als het aantal containers per binnenschip maximaliseren. Met een minimum van 30 containers per binnenschip betekent dit initiatief al gauw een stuk minder vrachtwagens op de ring rond Antwerpen. Meer info over de optimalisering van de containerbinnenvaart via: www.portofantwerp.com/nl/optimalisering-containerbinnenvaart

De haven van Antwerpen promoot ook sterk de waarde van short sea shipping voor goederen die, zeg maar, vanuit België naar Spanje of Turkije moeten. Ook voor de nakende Brexit is short sea transport een veelbelovend vervoersalternatief voor vrachtwagens. Zo één schip ontlast niet alleen de weg, maar betekent ook minder douaneformaliteiten aan de grenzen.

Over sporen

Ook op het spoor is Port of Antwerp ambitieus: het aandeel per trein getransporteerde goederen moet tegen 2030 verdubbelen van 7% naar 15%. Samen met Railport en Infrabel zet het Havenbedrijf in op een efficiënter en flexibeler gebruik van de bestaande spoorcapaciteit in de haven. Bijvoorbeeld door vereenvoudigde regelgeving, bundelen van volumes in de haven en de realisatie van het digitaal proefproject ‘Rail Traffic System’ dat informatie uitwisselt tussen spoorwegactoren en terminals. Deze initiatieven moeten het aandeel van wegvervoer, dat momenteel de kroon spant met 55%, fors temperen. Zo stelt Steve Declercq – Commercieel Directeur bij DP World “Door betere samenwerking tussen maritieme terminals en de consolidatie van zowel maritieme als continentale stromen via de spoorhub van de AG terminal kunnen we op de linkeroever meer goederen op het spoor zetten.”

https://www.portofantwerp.com/nl/spoorvervoer

Over nachtelijk vrachtvervoer

Naar analogie met de binnenvaart organiseerde de havengemeenschap ook een tiental workshops over nachtelijke opening van containerterminals. Alle betrokken partijen waaronder terminals, rederijen en andere logistieke bedrijven werkten daarbij samen aan de lancering van een nieuw proefproject. Gevolg: weldra zullen ook de containerterminals op rechteroever, gedurende drie maanden ’s nachts geopend zijn. Voor de terminals en depots op de linkeroever was dit al het geval. Die nachtopening vervult de eerste en voornaamste voorwaarde voor een efficiënter weggebruik. De exacte startdatum van het proefproject wordt nog gecommuniceerd.

Als alles loopt zoals gepland, volgt na de testfase een omzettingsperiode van twee jaar, die de hele markt moet betrekken bij dit logistieke project. “Als community builder werken we samen met de havengemeenschap aan een bereikbare haven. Voor zowel het verkeer van mensen als goederen zetten we in op tal van interessante vervoersalternatieven om de bereikbaarheid van onze haven ook tijdens de werken te garanderen”, aldus havenschepen Annick De Ridder.

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen