Port of Antwerp zet groei verder en consolideert sterke positie in reefermarkt

Port of Antwerp zet groei verder en consolideert sterke positie in reefermarkt

Containertrafiek blijft groeien

Na negen maanden noteert Port of Antwerp een totale goederenoverslag van 179,1 miljoen ton, een stijging van 4,8% ten opzichte van vorig jaar en status quo tegenover 2019. Ondanks de nog steeds voelbare operationele uitdagingen, tekenen alle goederenstromen groei op. Ook de groei in het reefersegment zet zich verder.

Groei in alle segmenten

De containertrafiek blijft onafgebroken groeien, en stijgt na negen maanden tegenover 2020 met 2,3% in ton (105,4 m ton), en met 2,8% in TEU (9.100.620 TEU). Conventioneel stukgoed groeit met 62,7%, wat vooral het gevolg is van de sterke groei van de staaltrafiek (+65,9%). September was voor het conventioneel stukgoed segment de beste maand van het jaar en zelfs de beste maand sinds juni 2011. RoRo stijgt met 18,2% tegenover dezelfde periode in 2020. Naast de toegenomen overslag van bedrijfsvoertuigen, zijn ook hout en bouwmaterialen opmerkelijke stijgers.

De overslag van droge bulk groeit met 9,3%. Hierin spelen vooral de groei van meststoffen (+25%) en van schroot (+13,5%) een rol. Ondanks een forse afname in de overslag van ruwe olie (-68,5%) groeit de overslag van vloeibare bulk met 2,2% dankzij sterke prestaties van het segment chemicaliën dat groeide met 9,8% en van oliederivaten die het 4% beter deden dan vorig jaar, vooral door een toename van niet-brandstof gerelateerde derivaten en energiegassen.

Story image

Zeeschepen

Er liepen in de periode januari-september 10.608 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een stijging van 3,6% vergeleken met dezelfde periode in 2020.

Aanhoudende groeicijfers voor reefers

Het aantal reefercontainers groeit met 3,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De koelcontainers bevatten verse producten zoals fruit, groenten, vlees en vis, farmaceutische producten en chemicaliën. Vorig jaar al overtrof de haven met een totaal volume van 1 miljoen TEU reefercontainers de wereldwijde groei in de reefermarkt. Deze trend zet zich duidelijk verder en daarmee consolideert de haven van Antwerpen haar rol als belangrijke speler in het reefersegment.

Het grotere volume reefercontainers in Antwerpen komt enerzijds door een verhoogde vraag. De Europese consument hecht steeds meer belang aan gezondheid en gezonde voeding en de pandemie heeft deze trend alleen maar doen toenemen en versnellen. Anderzijds is de groei te danken aan de sterke maritieme positie op de vaargebieden Latijns-Amerika, Afrika en de Verenigde Staten, en met landen als China en Singapore. Daarnaast biedt de haven gespecialiseerde terminals, coldstores en logistieke dienstverleners met een speciale focus op reefervracht.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Onze ambitie is de ‘perishables’ haven bij uitstek te zijn in Europa. Vorig jaar konden we, ondanks de moeilijke omstandigheden, dankzij onze troeven qua ligging en dienstverlening al mooie groei noteren in het reefersegment. Dit jaar bevestigen én versterken we onze marktpositie. De groeicijfers, voor alle segmenten, zijn het bewijs dat we dankzij onze weerbaarheid uitdagingen in opportuniteiten kunnen omzetten.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks blijvende operationele uitdagingen zoals een ontregelde containerlijnvaart, drukte op de terminals vanwege de pandemie en vertragingen, blijven we groei optekenen in alle segmenten. Bovendien was september een uitzonderlijke goede maand voor het stukgoed, een opsteker voor het harde werk van alle werknemers. Deze cijfers bevestigen opnieuw de veerkracht van onze haven én de flexibiliteit van iedereen die ervoor zorgt dat onze haven blijft draaien.“

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen