Port of Antwerp zet drones in om drijfvuil te detecteren

Port of Antwerp zet drones in om drijfvuil te detecteren

Propere en veilige haven dankzij innovatie en digitalisering

Drijfvuil hoort niet thuis in de Antwerpse haven. Om dit zo snel mogelijk te kunnen opsporen en opruimen, gaat Port of Antwerp drones inzetten. Het is één van de innovatieve digitale oplossingen in de verdere uitbouw van de haven van de toekomst. Vandaag kreeg minister Petra De Sutter tijdens haar bezoek aan de haven met eigen ogen te zien hoe dit soort oplossingen bijdragen aan een propere en veilige haven. ​

Sneller lokaliseren en opruimen dankzij slimme drones

Jaarlijks wordt ongeveer 50 ton drijfvuil verzameld uit de dokken in de haven van Antwerpen. Dit afval bestaat onder andere uit plastics, hout, karton, organisch materiaal en trossen. Om watervervuiling, impact op biodiversiteit en schade aan schepen te beperken, is het belangrijk om dit afval zo snel mogelijk te detecteren en op te ruimen. ​ Aangezien het totale havengebied meer dan 120 km² beslaat, zijn er veel ogen nodig om dit gigantisch gebied te screenen. Dankzij het unieke perspectief vanuit de lucht, kunnen drones een belangrijke bijdrage leveren aan de detectie van dit drijfvuil. Daarom heeft Port of Antwerp een ‘machine vision’ toepassing ontwikkeld die op basis van dronebeelden automatisch een kaart opbouwt die aangeeft waar drijfvuil aanwezig is. Met de inzet van drones, die binnenkort meer dan tien keer per dag over de volledige haven zullen vliegen, kan drijfvuil dan sneller en efficiënter gelokaliseerd en opgeruimd worden.

5G

Volgens Port of Antwerp zal het inzetten van drones een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst. Een netwerk van autonome drones zullen een ‘live feed’ voorzien van de verschillende havenactiviteiten en hierbij de dienst Harbour Safety & Security (HSS) en de veiligheidspartners zo veel mogelijk kunnen ondersteunen. Het gaat daarbij om opdrachten als inspectie van de infrastructuur, bewaking en monitoring, incidentmanagement, ligplaatsbeheer en olievlek- of drijfvuildetectie. Om de beelden van de drones in realtime te kunnen streamen, zal in de toekomst 5G worden gebruikt. Dit gebeurt nu al bij incidentmanagement, zoals bij de brand in het havengebied vorig jaar waarbij de brandweer werd ondersteund door een livestream van dronebeelden via het 5G-netwerk. Dankzij een combinatie van kleurbeelden en infraroodbeelden, kreeg de brandweer een beter beeld van de locatie van de vuurhaarden.

Haven van de toekomst

Piet Opstaele, manager Innovation enablement Port of Antwerp, ontving vandaag Petra De Sutter, Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post in het Nautisch Operationeel Centrum (NOC) van de haven en demonstreerde de inzet van drones en enkele andere innovatieve digitale toepassingen in de haven, zoals de Echodrone, een autonome peilboot met unieke technologie.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter: "Ik zie hier in de haven van Antwerpen een glimp van de toekomst. Drones die de haven proper en veilig houden. Het is een mooi voorbeeld van hoe digitalisering, een proper leefmilieu en de strijd tegen klimaatverandering hand in hand kunnen gaan. Ik kijk enorm uit naar de verdere toegevoegde waarde die 5G kan bieden op vlak van ecologische toepassingen. Met behulp van 5G kan een drone zeer grote hoeveelheden data zonder probleem doorsturen. Niet alleen voor het leefmilieu een goede zaak. Ook voor de veiligheid. De haven ligt vlakbij de stad. Als er een brand is kunnen de thermische camera’s meteen de brandweer helpen."
Piet Opstaele, manager Innovation enablement Port of Antwerp: “Een propere en veilige haven is een belangrijke prioriteit voor Port of Antwerp. De inzet van drones en 5G voor drijfvuildetectie is een mooi voorbeeld hoe innovatie en digitalisatie daar aan bijdragen. We hebben de minister vandaag kunnen laten zien hoe innovatieve oplossingen de haven futureproof maken.”
Annick De Ridder, havenschepen: “De Antwerpse haven is de motor van onze economie. Die motor moeten we zo proper, veilig en vlot mogelijk laten draaien. Met de inzet van drones kunnen we vanaf 2023 systematisch, slim en efficiënt drijfvuil lokaliseren in het enorm uitgestrekte havengebied. Zo kunnen we dankzij innovatie en digitalisatie watervervuiling, impact op biodiversiteit en schade aan schepen maximaal beperken.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen