Port of Antwerp: verscherping reglement bijlading in tweedehandsvoertuigen

Port of Antwerp: verscherping reglement bijlading in tweedehandsvoertuigen

De haven van Antwerpen is al decennialang toonaangevend in de verscheping van tweedehandsvoertuigen. Om er voor te zorgen dat dit zo duurzaam en veilig mogelijk verloopt, wordt vanaf begin 2021 het reglement voor bijlading in tweedehandsvoertuigen verstrengd.

In de haven van Antwerpen worden jaarlijks ongeveer 300.000 tweedehandsvoertuigen verscheept; ongeveer 80% van deze voertuigen bevat bijlading. Uit sectoroverleg vorig jaar bleek dat de bestaande reglementering en controle op deze bijlading niet langer voldoende was om eventuele risico’s te beperken en de veiligheid op de terminals en de schepen te garanderen. Daarom werd dit reglement voor verscheping van bijlading in tweedehandsvoertuigen reeds in september 2019 ​ aangepast.

Deze aanpassing heeft gezorgd voor verbetering, maar verschillende metingen hebben uitgewezen dat aanvullende stappen nodig zijn om een duurzame, veilige en beveiligde manier van afhandeling en transport van tweedehandsvoertuigen te realiseren. Daarom werd besloten om vanaf 1 januari 2021 dit reglement nog verder aan te scherpen. Zo zullen tweedehands personenwagens en kleine bestelwagens geen bijlading meer mogen hebben. Voor grotere bestelwagens, trucks en trailers zal bijlading worden toegestaan volgens het toegestane maximumgewicht van het voertuig en met respect voor alle relevante wetgeving en reglementering.

Twee belangrijke spelers die tweedehandsvoertuigen behandelen en verladen, hebben het initiatief genomen om proactief hun beleid aan te passen. Sallaum Lines zal met onmiddellijke ingang geen bijlading meer in tweedehandsvoertuigen aanvaarden, met uitzondering van vrachtwagens. Grimaldi Lines zal op Antwerp Euroterminal (AET) vanaf 8 december 2020 geen auto’s, kleine en grote bestelwagens met bijlading aanvaarden en bovendien wordt dit uitgebreid naar hun Europees netwerk.

Luc Arnouts, Director International Relations & Networks: “Duurzaamheid en veiligheid zijn onze prioriteit en om deze te garanderen is deze verscherping aangewezen. Het laat toe om de controles op de naleving van de reglementering inzake het vervoer van bijlading in tweedehandsvoertuigen door de bevoegde overheden gerichter en efficiënter te laten verlopen.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Het marktsegment van de tweedehandsvoertuigen ligt Antwerpen nauw aan het hart en als haven zijn we hierin reeds decennialang toonaangevend. Het is belangrijk dat regulering internationaal wordt aangepakt. Antwerpen is mee toonzettend maar we willen benadrukken dat het level playing field behouden moet blijven en dat er daarom ook overleg met andere Europese havens plaats vindt.”
David Van Ballaert, Managing Director Sallaum Lines Belgium: “Om de aanvoer van deze goederenstroom in Afrika niet te laten verdwijnen, willen we graag meewerken aan de verduurzaming van de goederenstroom met het oog op de veiligheid en controleerbaarheid.”

 

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen