Port of Antwerp: unieke testen met klein onbemand vliegtuig (‘fixed wing drone’)

Port of Antwerp: unieke testen met klein onbemand vliegtuig (‘fixed wing drone’)

Veiligheid in een complexe havenomgeving

Drones spelen een steeds grotere rol in het coördineren van de veiligheid in de complexe havenomgeving. Port of Antwerp heeft daarom deze week unieke testen uitgevoerd met een ‘fixed wing’ drone. Omdat deze op hoge hoogte kan vliegen en een zeer sterke camera heeft, geeft het een ongezien perspectief op de volledige haven. In samenwerking met de veiligheidspartners en technologiepartner Sabca heeft het onbemande vliegtuig realistische incident scenario’s in beeld gebracht. De testen moeten inzicht geven in de mogelijkheden van dit soort drones in de ondersteuning van de havenautoriteit en de efficiënte samenwerking met de veiligheidsdiensten.

Uniek perspectief

De haven van Antwerpen beslaat meer dan 120 km² en maakt deel uit van de ‘kritische’ infrastructuur van ons land. Dankzij het unieke perspectief vanuit de lucht, kunnen drones een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene veiligheid in deze complexe omgeving. Een ‘fixed wing’ drone kan meer dan acht uur rondvliegen en met een zeer sterke camera (30xzoom) beelden maken vanop 280 meter hoogte. Deze week heeft Port of Antwerp, in samenwerking met Hulpverleningszone Waasland en Brandweer Zone Antwerpen en technologiepartner Sabca, verschillende use cases getest. De door het onbemande vliegtuig opgenomen beelden van vier realistische noodsituaties (een containerbrand, redding van een persoon in nood bovenop op een windmolen, redden van drenkeling en redden van een man overboord), dienen om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van het gebruik van dit soort onbemande vliegtuigjes in de havenomgeving. ​

Samen verder bouwen aan de haven van de toekomst

Volgens Port of Antwerp zal het inzetten van drones een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de haven van de toekomst en in het handhaven van de veiligheid. Samenwerking met innovatieve partners zoals luchtvaartspecialist Sabca staat daarbij centraal.

"Drones zullen in de nabije toekomst niet meer weg te denken zijn bij het uitvoeren van risicovolle taken," zegt Thibauld Jongen, CEO van Sabca. "Dankzij deze demonstraties in samenwerking met Port of Antwerp, tonen we aan dat we verschillende operaties efficiënter en veiliger maken door onbemande vliegtuigen in te schakelen voor inspecties, transport van goederen en bewaking.  Sabca is gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijk complexe opdrachten, waarbij verschillende partners met elkaar samenwerken. We zorgen ervoor dat alle systemen perfect geïntegreerd zijn, zodat de drones de juiste informatie kunnen verzamelen én doorgeven. Deze expertise gebruiken we ook voor andere projecten zoals het automatisch transport van medische stalen tussen ziekenhuizen, inspecties van windturbines op zee, meting van straling op industriële sites en bewakingsopdrachten voor de Belgische kust. Port of Antwerp toont zich met deze gezamenlijke oefening alweer als een innovatieve speler die steeds een voortrekkersrol wil spelen. Wij zijn daarom ook dankbaar dat er voor deze testen aan het Belgische Sabca werd gedacht."
eye in the sky - hoogte
eye in the sky - hoogte

Efficiënte samenwerking met veiligheidspartners

Port of Antwerp wil in de toekomst de dienst Harbour Safety & Security (HSS) en de veiligheidspartners zo veel mogelijk kunnen ondersteunen door het inzetten van drones. Het gaat daarbij om opdrachten als inspectie van de infrastructuur, bewaking en monitoring, incidentmanagement, ligplaatsbeheer en olievlek- of drijfvuildetectie.

De testen met de fixed wing drone gebeurden in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners zodat de opgedane ervaring in incidentmanagement kan leiden tot een nog efficiëntere samenwerking.

Bob Spanoghe van Port of Antwerp: “Drones zijn een hefboom in het uitvoeren van onze kerntaken als havenautoriteit, gegeven de enorme oppervlakte van het havengebied. Ons doel is een operationeel netwerk van drones tegen 2022 voor een ‘live feed’ van de verschillende havenactiviteiten, een dankbaar instrument voor de hele havengemeenschap. Op die manier houden we beter voeling met wat zich in de haven afspeelt en werken we aan een veilige, efficiënte en slimme haven: de haven van de toekomst. De testen met deze fixed wing drone zijn uniek in een havenomgeving en brengen ons weer een belangrijke stap verder, ook in onze samenwerking met de veiligheidspartners.”
Annick De Ridder, havenschepen: “We zetten alle zeilen bij voor een veilige haven en drones zullen daarvoor in de nabije toekomst onmisbaar worden, ook in onze haven. Innovatie en digitalisering zijn cruciaal om de duurzame groei op de lange termijn te garanderen. Port of Antwerp is daarom de drijvende kracht achter het bedenken en realiseren van oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Bovendien is de haven een ideale omgeving om deze innovatieve technologie te testen en verder te ontwikkelen.“
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen