Reactie op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit

Reactie op de principiële goedkeuring door de Vlaamse regering voor extra containercapaciteit

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We zijn tevreden dat we 2019 kunnen afsluiten met een definitief voorkeursbesluit ECA, een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie. Met de komende uitwerkingsfase van het ECA-project kunnen we gezamenlijk de verschillende projecten concreet vormgeven met de nodige aandacht voor de modal split, duurzaamheid en een optimale invulling van de verkregen ruimte. De nood aan uitbreiding van onze containercapaciteit wordt meer dan ooit ondersteund door de positieve jaarcijfers."
Annick De Ridder, Schepen voor de Haven: “Met de goedkeuring van het voorkeursbesluit geeft de Vlaamse regering een sterk signaal dat de economische urgentie van de haven, als de motor van onze economie, vooropstelt.  Dit voorkeursbesluit is het resultaat van een lange maar constructieve samenwerking waarvoor we de Vlaamse regering, de projectleiders en alle betrokken stakeholders willen bedanken. We hopen op dit positieve elan te kunnen doorgaan zodat we binnen 2,5 jaar eindelijk kunnen starten met de bouw van het Tweede Getijdendok en de andere inbreidingsprojecten. Alleen zo kunnen we de welvaart van Antwerpen en de ruime regio blijven garanderen.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen