Port of Antwerp ontvangt Congolese president Felix Tshisekedi

In aanwezigheid van de Congolese president Felix Tshisekedi en havenschepen Annick de Ridder ondertekende CEO van Port of Antwerp Jacques Vandermeiren vandaag een Samenwerkingsprotocol tussen Port of Antwerp International en het Congolese staatsbedrijf Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP). Het protocol heeft de ambitie de reeds bestaande samenwerking tussen de havens van Matadi en Antwerpen te intensifiëren.

In het bijzonder zal Port of Antwerp expertise aanleveren om in DR Congo een havenautoriteit op te richten. Jacques Vandermeiren beklemtoonde bij de ondertekening dat Port of Antwerp International (PAI), een filiaal van Port of Antwerp, uitermate geschikt is om de Congolese autoriteiten hierin bij te staan. PAI beschikt over ruime ervaring op het Afrikaanse continent en heeft sinds vorig jaar ook het beheer van de haven van Cotonou (Benin) in handen genomen. De havens van Antwerpen en Matadi zijn sinds 2003 verzusterd.

Jacques Vandermeiren: “Dit akkoord demonstreert de jarenlange goede verstandhouding tussen de Antwerpse havengemeenschap en DRC. Het is een erkenning voor de internationale reputatie van Port of Antwerp International en bevestigt onze markleiderspositie als haven op het Afrikaanse continent.”

Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 289 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen