Port of Antwerp lanceert ‘zero pellet loss innovation challenge’

Port of Antwerp lanceert ‘zero pellet loss innovation challenge’

Innovatieve oplossingen gezocht voor complex laadproces vanuit silo's

Antwerpen is binnen Europa dé hub voor zowel productie, behandeling als distributie van kunststof pellets. Deze maken deel uit van ons dagelijks leven. Van smartphones en fietsen tot matrassen, isolatie, zonnepanelen en levensreddend medisch materiaal. Samen met de kunststofindustrie streeft Port of Antwerp ernaar om het verlies van deze pellets tijdens verschillende handelingen in de keten tot een absoluut minimum te herleiden. In het kader van ‘zero pellet loss’, lanceert Port of Antwerp daarom vandaag een innovation challenge om een oplossing te ontwikkelen die mee helpt voorkomen dat er pellets verloren gaan tijdens het beladingsproces van bulkwagens en -containers vanuit silo's.

Zero pellet loss
Jaarlijks vinden miljoenen pellets hun weg via de Antwerpse haven naar hubs verder in Europa. Tijdens de verschillende handelingen in de keten ​ (productie, logistiek, transport en verwerking) kunnen kleine hoeveelheden korrels verloren gaan die mogelijks in het milieu kunnen terechtkomen. De havengemeenschap is zich ervan bewust dat deze pellets, net zoals ander zwerfvuil, daar niet thuishoren. Daarom streeft Port of Antwerp naar ‘zero pellet loss’ en worden samen met de kunststofketen initiatieven opgezet om te voorkomen dat deze kunststof pellets verloren gaan.

De uitdaging: zero pellet verlies bij het laden vanuit silo’s
Kunststof pellets worden opgeslagen in silo’s. Tijdens het beladen van de bulkwagens en -containers vanuit de silo’s bestaat de kans op morsen, ondanks bestaande opvang- en reinigingsprocedures. Bovendien kunnen sommige kunststof pellets bovenop de bulkwagen of het chassis blijven liggen die vervolgens mogelijks in het milieu terecht komen. Er werden door de producenten en logistieke spelers reeds diverse initiatieven geïmplementeerd om mogelijk verlies te beperken zoals opzetkragen rond de laadarmen om opspattende pellets op te vangen.

Desalniettemin is nog ruimte voor vernieuwing om het proces verder te optimaliseren. De laatste pellets zijn immers vaak de moeilijkste om weg te werken. Omdat de haven van Antwerpen voor een groot aantal bedrijven in de kunststofindustrie fungeert als een polymerenhub is het net de uitdaging om rekening te houden met een diversiteit aan types silo's, gebruikers, procedures, containers en polymeren.

Innovation challenge
Om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan, lanceert Port of Antwerp vandaag een innovation challenge. Kandidaten die een innovatieve oplossing hebben om te vermijden dat er kunststof pellets verloren gaan tijdens het beladingsproces vanuit silo’s, kunnen tot 29 mei 2022 hun idee indienen. Een experten jury uit de kunststofindustrie beoordeelt de inzendingen op basis van meerdere criteria waaronder brede toepasbaarheid, efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, haalbaarheid, vernieuwende elementen en zero loss. Na een eerste selectieproces, worden de weerhouden concepten getest op haalbaarheid. De oplossing met het beste bewezen resultaat ontvangt van Port of Antwerp een cheque van 5000 euro. ​

Voor meer informatie over de innovation challenge: https://future.portofantwerp.com/zeroPelletLossChallenge

Havenschepen Annick De Ridder: “Kunststof korrels hebben omwille van hun vele slimme toepassingen een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde, het dokwater of de natuur. Daarom zetten we gezamenlijk met de industrie onze schouders onder onze ‘zero pellet loss’ ambitie. Innovatieve oplossingen vanuit de industrie zelf zijn daarbij de weg vooruit.”
Vincent Van Dijck, Environmental Expert Port of Antwerp: “In de kunststofketen zijn reeds tal van technieken om het morsen van pellets tegen te gaan. Diverse factoren maken de beladingsactiviteit vanuit silo’s complexer dan het lijkt en met deze challenge willen we ook deze “last mile” overbruggen. Want zero pellet loss blijft onze doelstelling en absolute topprioriteit.”
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen