Port of Antwerp lanceert wedstrijd om circulaire economie in havengebied te stimuleren

Port of Antwerp lanceert wedstrijd om circulaire economie in havengebied te stimuleren

Havens kunnen, als logistieke en industriële hubs, een grote rol spelen in de transitie naar een circulaire economie.Om het sluiten van materiaalkringlopen in en rond de haven van Antwerpen te stimuleren, lanceert Port of Antwerp daarom vandaag, samen met de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de experten van het Vlaamse Symbioseteam, VITO en essenscia, een projectoproep in het kader van industriële symbiose. Via het participatietraject met bovenvermelde partners, waarvoor een bedrag van 100.000 euro ter beschikking wordt gesteld, krijgen de twee winnende projecten de kans om verder uitgerold te worden.

Projectoproep in kader van industriële symbiose

Wat voor het ene bedrijf een afvalstroom is, is voor een ander bedrijf mogelijk een waardevolle grondstof. Voor de omslag naar een circulaire economie zet Port of Antwerp in op de transitie naar hernieuwbare energie en grondstoffen en op het sluiten van kringlopen zodat reststromen een tweede leven krijgen en worden hergebruikt of gerecycleerd. Industriële symbiose is een vorm van bemiddeling om bedrijven samen te brengen in een innovatieve samenwerking en wegen te vinden om het gebruik van afval van de ene als grondstof voor de andere in te zetten. Dit is het uitgangspunt van de projectoproep die Port of Antwerp vandaag lanceert, samen met de OVAM, de experten van het Vlaamse Symbioseteam, VITO en essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences.

Participatietraject

Deelnemers aan de wedstrijd gaan de uitdaging aan om hun symbioseproject voor te stellen waarbij minstens twee verschillende bedrijven materialen uitwisselen en daardoor een significante bijdrage leveren aan de circulaire economie in en rond de haven van Antwerpen. Gezocht wordt naar reële business cases die kans van slagen hebben en net dit duwtje in de rug nodig hebben. De open oproep loopt vanaf vandaag, 30 september, tot en met 6 januari 2022. Na een selectieprocedure stelt de jury een top vijf samen, waaruit uiteindelijk begin februari de twee winnende projecten zullen worden gekozen. De jury beoordeelt de inzendingen op basis van meerdere criteria waaronder milieu-impact, opschaalbaarheid, innovatief karakter en het potentieel om naar een reële investering te leiden die Vlaanderen helpt om het residueel afval te verminderen.

Port of Antwerp stelt 50.000 euro per winnaar ter beschikking om door middel van een door de partners ondersteund participatief traject de symbioseopportuniteiten op de bedrijfsvloer te analyseren en uit te testen. ​ Uiteindelijk doel is om de betrokken bedrijven na afronding van dit traject in de mogelijkheid te stellen een volgende stap te zetten op weg naar de uitrol van industriële symbiose op bedrijfsniveau.

Voor meer informatie kan je terecht op https://www.portofantwerp.com/nl/symbiose-wedstrijd

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Port of Antwerp neemt het voortouw in de transitie naar een schonere, klimaatvriendelijke wereld die steunt op meer hernieuwbare en circulaire grondstoffen. Deze samenwerking van OVAM en Port of Antwerp is gebaseerd op onze gedeelde ambitie om de omslag naar een circulaire economie te versnellen. We willen een stap verder gaan om bedrijven in het havengebied te helpen in de overgang van een lineaire naar een circulaire bedrijfsvoering.”
Havenschepen Annick De Ridder: ​ “Als wereldhaven willen we een pioniersrol spelen in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen de eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten. Met deze wedstrijd willen we daarom samen met onze partners OVAM, VITO, essenscia en het Vlaamse Symbioseteam een duwtje in de rug geven aan innovatieve projecten en ideeën.”

Voor meer informatie en details over de projectoproep:

Port of Antwerp: Jessica Gerritsen - Jessica.Gerritsen@portofantwerp.com – 0032 472 79 60 70
​Vlaamse Symbiose Team: Maxime Devers ​ maxime.devers@ovam.be - 015 284 348

In samenwerking met deze partners:

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen