Port of Antwerp laat uitstoot wegverkeer meten

Port of Antwerp laat uitstoot wegverkeer meten

Vanaf vandaag en ook nog de hele maand juni laat Port of Antwerp op verschillende plaatsen in het havengebied metingen van de uitstoot van het wegverkeer uitvoeren. Aan de metingen is ook handhaving gekoppeld.

We laten deze metingen uitvoeren om een inzicht te krijgen in de reële emissies van het wegverkeer. Minstens 150.000 auto’s, bestelwagens en vrachtwagens zullen gemeten worden. Daarmee kunnen we bepalen welke invloed het wegverkeer heeft op de luchtkwaliteit in de haven.

Voorbijrijdende voertuigen

De metingen gebeuren met een installatie aan de kant van de weg. Die meet de uitstoot ter hoogte van de uitlaat van de voorbijrijdende voertuigen. Op die manier is er geen invloed van eventuele uitstoot van andere bronnen. Deze methode is al op meerdere plaatsen in Europa met succes toegepast.

Handhaving

Tijdens de metingen zijn er ook handhavingsacties. Voertuigen waarvan duidelijk is dat de installatie om schadelijke uitstoot te beperken niet werkt, zullen uit het verkeer gehaald worden en een bijkomende controle ondergaan. Zij zijn gemakkelijk te identificeren op basis van de meting omdat deze voertuigen bijzonder vervuilend zijn. Zo stoten vrachtwagens waarvan de SCR-katalysator niet werkt ettelijke keren meer uit dan vrachtwagens die in orde zijn.

Met gesofisticeerde apparatuur gaan de controleurs na of het systeem gewoon defect is of dat er sprake is van fraude. Fraude betekent dat de eigenaar de installatie bewust heeft uitgeschakeld omwille van de kosten. Zo heeft hij geen onderhoudskosten voor de katalysator en hoeft hij bijvoorbeeld geen AdBlue bij te tanken.

Bij vaststelling van inbreuken wordt er geverbaliseerd en wordt de opdracht gegeven de nodige herstellingen te doen.

Havenschepen Annick De Ridder: “Dit ambitieuze project zal de impact van wegverkeer op de luchtkwaliteit in de haven beter in kaart brengen. Door diegenen eruit te halen die de regels overtreden, geven we ook een steuntje in de rug aan de vele transportbedrijven en chauffeurs die de regels wel correct volgen.”

Databank

Tegelijk met de meting wordt ook de nummerplaat van het voertuig gelezen om de technische informatie van het voertuig (type voertuig, Euronorm,…) op te halen. De opgehaalde gegevens worden anoniem gemaakt en samen met de gemeten emissies toegevoegd aan een Vlaamse en Europese databank. De databank is een belangrijke bron voor onderzoekers en voor beleidsmakers. Ze laat bijvoorbeeld toe om luchtkwaliteitmodellen beter te maken omdat ze realistische uitstootgegevens bevat per voertuigtype en per Euronorm.

Partners

Port of Antwerp werkt voor de uitvoering van dit project samen met een hele reeks partners.

Voor de metingen en de GDPR-conforme verwerking van de gegevens is Transport & Mobility Leuven aangeduid. Zij werken voor de metingen zelf samen met de firma Opus Remote Sensing Europe uit Spanje en voor de verwerking van de gegevens met de firma ICCT uit Duitsland.

De handhaving is een samenwerking tussen VLABEL Controle (Vlaamse Belastingsdienst), Politiezone Antwerpen, ANPA (Nationale Politie Academie) en het nationale netwerk controle langs de weg/AdBlue fraude. Zij worden bijgestaan door NOx consulting, een Deens bedrijf aangesteld door de Vlaamse Milieumaatschappij en absolute autoriteit in het opsporen van AdBlue fraude.

Bovendien kunnen we bij dit project ook beroep doen op de kennis van de Vlaamse Milieumaatschappij rond metingen van uitstoot en luchtkwaliteit.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen