Port of Antwerp kent groei in eerste kwartaal

Port of Antwerp kent groei in eerste kwartaal

Totale goederenoverslag stijgt met 4%; containers motor voor groei

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp steeg in het eerste kwartaal met 4,0% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de toenemende groei van de containeroverslag, compenseerde de daling van andere goederenstromen zoals conventioneel stukgoed en voertuigen. De impact van de coronacrisis liet zich in deze eerste drie maanden van het jaar slechts beperkt voelen.

Containertrafiek blijft groeien

Met een groei van 9,5% in TEU en 9,4% in tonnage blijft de containertrafiek veruit het grootste segment in de haven van Antwerpen. Er was een verhoging merkbaar van farma-producten en e-commerce en verder blijft de vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid stijgen. Met uitzondering van een lichte daling uit het Verre Oosten (-2,2%) kenden alle vaargebieden een sterke groei.

Breakbulk onder druk sinds vorig jaar

Mondiale handelsperikelen blijven sinds midden 2019 effect hebben op goederenstromen in het breakbulksegment. Dit resulteert in een totale daling van 27,8%, waarbij de aanvoer nog zwaarder getroffen wordt dan de afvoer. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, zet een negatieve trend verder met een daling van 36,8%. Het stilvallen van de autosector heeft namelijk een dubbel negatief effect gehad op de breakbulkoverslag: een verminderde staalaanvoer aan de ene kant en een daling van de overslag van het aantal nieuwe wagens met 18% aan de andere kant. De totale RoRo overslag daalde met 20,3%.

Story image

Bulklading kent status quo

De droge bulkoverslag kende aan het einde van het eerste kwartaal een lichte stijging van 1,2%. Er werden in deze periode drie maal meer kolen verscheept dan in dezelfde periode vorig jaar door toegenomen speculatie in deze markt. Daarnaast kende schroot een lichte groei, terwijl de overige producten droge bulk, zoals meststoffen, ertsen en zand, onder druk staan en in dalende lijn zitten. 

Het vloeibaar massagoed viel eind maart tot een status quo van 0,7%. Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen. De overslag van chemicaliën kende een groei van 4%.  De overslag van aardoliederivaten nam toe met 1,3% terwijl het segment ruwe aardolie daarentegen eind maart terug viel met 13,5%.

Zeeschepen op koers

In het eerste kwartaal van 2020 liepen 3.476 zeeschepen aan in de haven van Antwerpen, zo’n 1,2 % minder t.o.v. het eerste kwartaal van 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 3,4 % tot 98 miljoen.

Impact corona op haven van Antwerpen

Als gevolg van deze pandemie is er op mondiale schaal sprake van disrupties in de globale productie- en logistieke ketens. De haven van Antwerpen zal als internationaal knooppunt van goederenstromen hier dus ook de gevolgen van merken. De impact van de crisis op het eerste kwartaal is eerder beperkt, maar zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen. 

Het is echter koffiedik kijken wat de uiteindelijke impact zal zijn op de globale economie en dus ook op de goederenstromen in de haven van Antwerpen. Veel zal afhangen van hoe snel de industrie opnieuw kan opstarten en het consumentenvertrouwen zich herstelt. Port of Antwerp houdt samen met Alfaport-Voka de vinger aan de pols bij alle havenbedrijven om de situatie op te volgen en indien nodig maatregelen te treffen. 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Door haar wereldwijde connectiviteit en diversiteit aan goederenstromen is Port of Antwerp minder afhankelijk van specifieke markten. Daarnaast beschikt de haven over enorme hoeveelheden opslagcapaciteit die als het ware een buffer voor de economie zijn. Dit stelt ons in staat om vanuit de haven van Antwerpen zo een snelle heropstart van de industrie en de consumptie in België en een deel van Europa mogelijk te maken.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de corona uitbraak blijft de haven van Antwerpen 100% operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. Dat is te danken aan de inspanningen van de hele havengemeenschap van werknemers en werkgevers. Alle ketenpartners blijven de situatie permanent monitoren en indien nodig bijsturen. Zo kan de haven van Antwerpen blijven inspelen op de wisselende vragen van de markt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik enorm dankbaar ben voor iedereen die de haven doet draaien.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen