Port of Antwerp kent groei in eerste jaarhelft

Port of Antwerp kent groei in eerste jaarhelft

Goederenoverslag met VK stijgt ondanks Brexit

9 juli 2021 - In de eerste zes maanden van dit jaar werd 120 miljoen ton overgeslagen, een stijging van 5% tegenover dezelfde periode in 2020 en status quo tegenover 2019. Ondanks de impact van de voortdurende coronacrisis, konden alle goederenstromen groei optekenen. Ook de overslag met het Verenigd Koninkrijk en Ierland laat positieve cijfers zien. De uitgebreide shortseaverbindingen als antwoord op de Brexit missen daarmee hun effect niet.

Groei ondanks voortdurende coronacrisis

Containers zijn het enige cargotype dat sinds 2014 onafgebroken bleef groeien, en steeg de eerste jaarhelft met 4,3% tegenover 2020 en 3,9% tegenover 2019 (in ton). Conventioneel stukgoed groeit met 41,2% t.o.v. 2020 en evenaart de overslag van de eerste 6 maanden van 2019. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, groeide met 37,8% door een piek in de aanvoer van staal. RoRo deed het eveneens uitstekend in 2021 en steeg met 22% tegenover de eerste jaarhelft van 2020.

De overslag van droge bulk groeide met 7,5% en schommelt meer omdat sommige producten zoals meststoffen seizoensgebonden zijn. De vloeibare bulk groeide licht met 1,3% tegenover 2020 maar daalde met 6,1% tegenover 2019. Brandstoffen kenden in mei de sterkste volumes sinds oktober vorig jaar, terwijl de overslag van chemicaliën met 8,9% groeide in de eerste helft van dit jaar t.o.v. 2020. De vraag naar chemicaliën boomt wereldwijd door het herstel van de industriële productie en overstijgt het pre-pandemie niveau.

Story image

Brexit: groei in een dalende markt

Met een jaarlijkse goederenstroom van circa 15 miljoen ton, is het Verenigd Koninkrijk de derde maritieme handelspartner voor de haven van Antwerpen. De start van de Brexit begin dit jaar zorgde voor grote uitdagingen door meer controles, langere transittijden en hogere kosten. Als gevolg hiervan daalde de goederenstroom tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. Ondanks deze moeilijke omstandigheden, tekende de haven van Antwerpen daarentegen in de eerste jaarhelft een groei van 11,1% op in de totale overslag met het VK en 12,1% met Ierland vergeleken met de eerste zes maanden van 2020.

Als voorbereiding op de Brexit heeft Port of Antwerp volop ingezet op een verdere uitbreiding van de short sea verbindingen met het VK en Ierland om de modal shift van ferry- naar containertransport te realiseren. Vijf jaar na het brexitreferendum is de Antwerpse haven ondertussen verbonden met 12 Britse en Ierse havens en zien we dat Ierse importeurs en exporteurs steeds vaker de landbrug over het VK links laten liggen en kiezen voor een rechtstreekse maritieme verbinding.

Antwerp@C zet belangrijke stap richting CO2-reductie

Het Antwerp@C consortium zet belangrijke stappen vooruit in de transitie naar een duurzame, koolstofarmere haven. De haalbaarheidsstudies zijn afgerond. Het consortium bereidt zich voor de ontwerpfase aan te vatten. Het project, een initiatief van Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, TotalEnergies, Fluxys en het Havenbedrijf Antwerpen, heeft het potentieel om de CO2-uitstoot in de haven van Antwerpen tegen 2030 met de helft te verminderen door CO2 af te vangen en te gebruiken of permanent op te slaan.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Dat de Brexit grote gevolgen zou hebben voor het goederenvervoer tussen Europa en het  Verenigd Koninkrijk wisten we. Door ons goed voor te bereiden en in te zetten op shortseaverbindingen en LoLo lading kunnen we de uitdagingen omzetten in opportuniteiten. De positieve halfjaarcijfers in de overslag met het Verenigd Koninkrijk en Ierland bevestigen dit. Antwerpen wil na de Brexit meer dan ooit dé gateway zijn tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we 2021 zijn gestart, kunnen we laten zien dat de haven stand houdt en opnieuw zelfs groei optekent in de containeroverslag. De economische urgentie voor extra containercapaciteit is dus opnieuw en meer dan ooit aangetoond. De cijfers zijn een bevestiging van de veerkracht van onze haven én van de flexibiliteit van alle werknemers die ervoor zorgen dat alles steeds blijft draaien.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen