Port of Antwerp investeert in de digitalisering van de radarinfrastructuur

Port of Antwerp investeert in de digitalisering van de radarinfrastructuur

Samenwerking met Securitas

Radarinfrastructuur speelt een belangrijke rol in de begeleiding van het scheepvaartverkeer. In het kader hiervan werd recent een raamcontract gegund aan Securitas om deze infrastructuur volledig te digitaliseren en verder uit te breiden.

Door de ligging in het hinterland en de daarbij behorende complexe aanloop is de nautische ketenwerking van cruciaal belang voor een vlot verkeer in de haven van Antwerpen. De voorbije jaren werd daarom sterk geïnvesteerd in de digitale verknoping van de ketenpartners, onder andere via meer en betere data uitwisseling. Binnen de haven zelf is Port of Antwerp gestart met de uitrol van vessel traffic management in 2021 met als doel een opwaardering van de begeleiding van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. In dat kader werd recent een mijlpaal bereikt met de gunning van een raamakkoord om de volledige radarinfrastructuur te digitaliseren en verder uit te breiden.

19 radars

De 12 huidige analoge radars worden gradueel vervangen en daarnaast komen er zeven radar-opstelpunten bij. Een IALA-compliant (International Association of Lighthouse Authorities) Vessel Traffic Service (VTS) is de finale doelstelling die tegen het eerste kwartaal van 2022 uitgerold moet zijn en drie sectoren zal kennen. De invoering van VTS is volop bezig.

Innovatie platform

De digitalisering van deze radarinfrastructuur zal de inspanningen rond andere innovatie projecten verder ondersteunen en versnellen. Zo zal de koppeling met de digital twin APICA ( Advanced Port Information and Communication Assistant) eenvoudiger gelegd worden. Deze digital twin laat toe om diverse real-time data samen te brengen en via data science te vertalen in ‘actionable’ informatie voor een diverse groep interne en externe stakeholders. Finaal laat dit toe om van situational awareness over de haven te evolueren naar voorspellend en sturend gedrag. De koppeling met gedetailleerde radardata is daarin een belangrijke bouwsteen. ​

Het raamakkoord werd na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan de integrator Securitas, die hierbij de producten van de Italiaanse radarproducent ICS zal gebruiken.

Havenschepen Annick De Ridder: “We stomen onze haven klaar voor de wereldhaven van de toekomst waar innovatie en digitalisering centraal staan. Deze nieuwe radarinfrastructuur zal ons helpen bij een efficiënter beheer van onze haven en is een belangrijke stap vooruit naar nog veiliger en vlotter verkeer.”
BU Technology Director Aviation & Maritime Patrick Delanghe: "Securitas helpt om van de wereld een veiligere plek maken. We leveren beveiligingsdiensten voor het vaste land alsook voor de zee en de binnenwateren. We zijn dan ook zeer tevreden om een wereldreferentie als de Haven van Antwerpen te kunnen ondersteunen met de integratie van een VTS.”

Over Securitas

Securitas is wereldwijd vooruitstrevend in kennis over bewaking en veiligheid. Securitas combineert mensen, technologie en kennis om op maat van de klant efficiënte beveiligingsoplossingen te leveren. Meer dan 355.000 werknemers maken een verschil in zowel de residentiële sector, bij KMO’s, grote ondernemingen als in de publieke sector. In België telt Securitas meer dan 6.600 medewerkers.

Meer info over Securitas: www.securitas.be
Meer Securitas-nieuws: www.nieuws.securitas.be

Story image
Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen