Port of Antwerp houdt stand in eerste kwartaal, ondanks Brexit en coronacrisis

Port of Antwerp houdt stand in eerste kwartaal, ondanks Brexit en coronacrisis

Lichte groei in containeroverslag - sterk kwartaal voor breakbulk

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp bleef stabiel op 59,1 miljoen ton ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de impact van de voortdurende coronacrisis en de Brexit, konden op vloeibare bulk na alle goederenstromen groei optekenen. Voor de komende periode blijft het afwachten wat de gevolgen zullen zijn van het incident in het Suezkanaal. Port of Antwerp anticipeert waar mogelijk op drukke terminals.

Record eerste kwartaal geëvenaard ondanks voortdurende coronacrisis

De containeroverslag groeide in het eerste kwartaal met 0,6% (ton) en 2,3% (TEU) tegenover Q1 2020, dat sterk begon en dan een terugval kende door de eerste effecten van de pandemie in maart 2020. In januari 2021 werden de sterke prestaties van het najaar 2020 verder doorgezet hoewel een aantal operationele uitdagingen de werking van de containerterminals bemoeilijkte. Zo zorgde de coronacrisis er voor dat containerschepen met grote vertragingen aankwamen. De stevige winterprik in februari zorgde voor een bijkomende negatieve impact op de containerafhandeling en de gevolgen hiervan lieten zich nog gelden tot in maart. Het incident in het Suezkanaal zal voor verdere vertragingen en operationele uitdagingen zorgen voor de aanloop van containerschepen doorheen het tweede kwartaal.

Het breakbulksegment kende het beste kwartaal sinds het tweede kwartaal van 2019. De overslag van ijzer en staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment, groeide met 18,2% door een piek in de aanvoer van staal die mee verklaard kan worden door nieuwe importquota die op 1 april zijn ingegaan. De RoRo overslag bleef stabiel ten opzichte van Q1 2020, zowel in nieuwe als tweedehandsvoertuigen.

De overslag van droge bulk groeide met 6,7%. Naast groei in de overslag van non-ferro ertsen en schroot zat deze groei vooral in de overslag van meststoffen (+40,7%). Nooit eerder werd er de voorbije 10 jaar zo’n grote hoeveelheid meststoffen in één kwartaal overgeslagen. De vloeibare bulk kende een daling van 5%, vooral te wijten aan een forse afname in de overslag van ruwe olie. Derivaten kenden een lichte afname (-1%) t.o.v. Q1 2020 en chemicaliën een bescheiden toename van 4,4%.

Cijfers Port of Antwerp Q1 2021
Cijfers Port of Antwerp Q1 2021

Impact Suezincident

Als gevolg van het incident in het Suezkanaal, verwacht Port of Antwerp dat het de komende weken drukker zal worden op de terminals. Port of Antwerp houdt de vinger aan de pols samen met de rederijen en de containerterminals om te kijken waar er ruimte voor containers kan worden gecreëerd. Zo zijn er al terminals die beslisten dat containers voor export pas enkele dagen voordat ze geladen kunnen worden op de terminal mogen staan. Er wordt ook bekeken hoe de opslagcapaciteit landinwaarts optimaler kan worden benut en er nog meer gebruik kan worden gemaakt van binnenvaart en spoor. Het komt erop aan met de hele keten nauw samen te werken om beschikbare capaciteit zo goed mogelijk in te zetten.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We werden het laatste jaar geconfronteerd met verschillende disrupties in de globale supply chain: corona, Brexit, Suezincident... Port of Antwerp bewijst in deze uitdagende tijden hoe wendbaar en weerbaar het is. De wereldwijde spreiding over verschillende vaargebieden, de grote opslagcapaciteit en het professionalisme en de efficiëntie van de Antwerpse havengemeenschap zijn de basis ingrediënten van ons succes.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin we 2021 zijn gestart, kunnen we laten zien dat de haven stand houdt en opnieuw zelfs lichte groei optekent in onder meer de containeroverslag. De economische urgentie voor extra containercapaciteit is dus opnieuw en meer dan ooit aangetoond. Zeker met de recente Suezcrisis in het achterhoofd. De cijfers zijn een bevestiging van de veerkracht van onze haven én van alle werknemers die actief zijn op het havenplatform. Zij zorgen er nog steeds voor dat alles blijft draaien en dat de haven van Antwerpen haar cruciale rol in de bevoorrading van ons land en van onze economie kan blijven spelen.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen