Port of Antwerp houdt stand dankzij containeroverslag

Port of Antwerp houdt stand dankzij containeroverslag

Totale goederenoverslag daalt in augustus; herstel in zicht

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp kende een daling van 5,1% in 2020 ten opzichte van de eerste 8 maanden van vorig jaar. De haven noteert een terugval in de overslag van alle goederenstromen, maar kan de schade beperken dankzij de containeroverslag die status quo blijft. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range houdt Port of Antwerp zeer goed stand. Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en een daling van de vraag als gevolg van de pandemie, blijft de haven 100% operationeel.

Beperking van de schade

Na enkele mindere maanden in mei en juni, noteerde de containeroverslag sterkere volumes in augustus. Zo bleef de containertrafiek quasi status quo op jaarbasis met -0,6% in TEU ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten (blank sailings) zit vanaf augustus in dalende lijn. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema's die deels het effect van de blank sailings compenseren.

Bij de breakbulk, met staal als belangrijkste product, zijn de gevolgen van de mondiale handelsperikelen sinds 2019 voelbaar en heeft het stilleggen van sommige industrieën door de coronacrisis geleid tot een forse daling van 24% in 2020. Na enkele betere maanden in juni en juli, was er opnieuw een terugval in augustus. Conventionele overslag van fruit groeide wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. De totale overslag van nieuwe voertuigen daalde met 32%, die van tweedehandse voertuigen met 25% in 2020 ten opzichte van vorig jaar.

In de droge bulk is er een wisselend beeld. Kaoline, schroot en meststoffen houden relatief stand, terwijl de overige productgroepen, zoals steenkool, onder druk staan en in dalende lijn zitten. In het segment van de vloeibare bulk daalt de overslag met 7,2% in 2020. Bij de oliederivaten zien we een herstelbeweging vooral aan de afvoerzijde, want de aanvoerzijde hield altijd relatief goed stand. De overslag van chemische producten kende in de eerste acht maanden van dit jaar een daling van 6,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Verdere verlenging van betalingstermijnen

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf in samenspraak met Alfaport Voka en MLSO, om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan. 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De impact van het stilvallen van de globale supply chain door de coronacrisis is voelbaar geworden vanaf het tweede kwartaal en zal een effect hebben op de totale goederenoverslag dit jaar. Tegelijk zien we wel de eerste tekenen van herstel en het aantrekken van zowel de wereldwijde als de Europese economieën.”
Annick De Ridder, Havenschepen: “In tijden van crisis toont Port of Antwerp keer op keer haar wereldklasse. Onze haven toont haar weerbaarheid en wendbaarheid in deze crisis en houdt beter stand dan de meeste andere, vergelijkbare havens in de Hamburg-Le Havre range. Port of Antwerp is een robuuste haven die haar rol als grootste motor van onze economie al decennia waarmaakt. En dit dankzij de expertise en het engagement van alle werknemers en werkgevers die deze haven doen draaien. Dag na dag stellen zij alles in het werk om het efficiënt functioneren van de haven in alle veiligheid te blijven verzekeren.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen