Port of Antwerp: herstel zet zich voort

Port of Antwerp: herstel zet zich voort

Containers voor het eerst sinds april weer boven 1mio TEU

Na negen maanden noteert de totale goederenoverslag van Port of Antwerp een daling van 4,4% ten opzichte van vorig jaar. Dankzij de containeroverslag die status quo blijft en sinds juli opnieuw aantrekt, kan de haven van Antwerpen de schade door de terugval in de overslag van alle goederenstromen beperken. Ten opzichte van de meeste andere havens in de Hamburg-Le Havre range houdt de haven zeer goed stand. Ondanks de impact van de coronacrisis op de globale productie- en logistieke ketens en de bijhorende  wereldwijde daling van de vraag, blijft de haven van Antwerpen zeer weerbaar in deze moeilijke tijden. 

Containertrafiek trekt verder aan

Sinds juli noteert de containeroverslag opnieuw sterkere volumes, na een dieptepunt in mei en juni. In september lag de overslag voor het eerst sinds april weer boven 1 miljoen TEU. In het derde kwartaal trok vooral de containertrafiek op het Verre Oosten en binnen Europa aan. Zo bleef de containertrafiek quasi status quo op jaarbasis met -0,2% in TEU ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten (blank sailings) zit vanaf augustus in dalende lijn. Rederijen organiseren ook extra aanlopen buiten de gewone vaarschema's die grotendeels het effect van de blank sailings compenseren. 

Blijvende terugval in breakbulksegment

Zowel de mondiale handelsperikelen als de coronacrisis blijven een duidelijk negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment, vooral op staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment.  Na enkele betere maanden in juni en juli, was er opnieuw een terugval vanaf augustus. Conventionele overslag van fruit groeide wel, maar deze volumes zijn eerder beperkt. Resultaat: een daling van de totale breakbulk overslag met 20,3% aan het eind van het derde kwartaal. 

Ook de autosector blijft de gevolgen van de crisis voelen. Na stijgende volumes in juni en juli, werd in augustus opnieuw een daling genoteerd, een jaarlijks terugkerend fenomeen. In september was er geen uitgesproken herstel. De totale overslag van nieuwe voertuigen daalde met 30% en die van tweedehandse voertuigen met 23,7% in 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  

Story image

Licht herstel voor vloeibare bulk

De overslag van droge bulk schommelt van maand tot maand. Kaoline en schroot houden stand, maar de overige productgroepen dalen, waaronder meststoffen (-4,5%), die het grootste aandeel van droge bulk volumes vertegenwoordigen. De kolenoverslag bedraagt minder dan de helft vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteert in een daling van de droge bulkoverslag van 15,5% in januari-september 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar 

Vloeibare bulk daalde in totaal met 5,7% ten opzichte van de eerste 9 maanden van 2019. Bij de oliederivaten heeft zich vooral aan de afvoerzijde, die zwaar te lijden had onder de verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs, een herstelbeweging ingezet. De aanvoerzijde hield altijd relatief goed stand. De afvoer van chemicaliën groeide met 2,8%, terwijl de aanvoer met 11,5% daalde, wat resulteerde in een totale daling van 7,3%. 

Zeeschepen

Er liepen in de periode januari-september 10.241 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,3% vergeleken met dezelfde periode in 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 6,3%. 

Verdere verlenging van betalingstermijnen

Om de rederijen, binnenvaartoperatoren en concessionarissen in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf in samenspraak met Alfaport Voka en MLSO, om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan.  

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “De impact van het stilvallen van de globale supply chain door de coronacrisis blijft voelbaar. Ook de nakende Brexit zorgt voor onzekerheid op de markt. Dankzij de opnieuw aantrekkende containertrafiek blijven de gevolgen voor de totale goederenoverslag in Antwerpen beperkt. Een recordjaar zoals de afgelopen 7 jaar zal 2020 zeker niet worden, maar dankzij onze veerkracht en de containeroverslag kunnen we de schade beperken.” 
Annick De Ridder, Havenschepen: Onze haven houdt beter stand dan de meeste andere, vergelijkbare havens in de Hamburg-Le Havre range. De wendbaarheid en weerbaarheid van de haven is te danken aan de grote diversiteit aan segmenten, aan de sterke geografische spreiding en aan de aanwezigheid van de grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa. Wereldvermaarde expertise en het engagement van al onze mannen en vrouwen in de haven zorgt er vandaag voor dat we 100% operationeel zijn en open for business – en dat wordt internationaal ook opgepikt.”
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen