Port of Antwerp en UAntwerpen ontwikkelen asfalt van de toekomst

Port of Antwerp en UAntwerpen ontwikkelen asfalt van de toekomst

Test moet leiden tot duurzame weginfrastructuur

22 juni 2021 - Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen hebben nieuwe asfalttypes ontwikkeld die de levensduur van zwaarbelaste wegen verlengt. Om deze duurzame asfalttypes te testen, worden deze week 5 proefvakken aangelegd op de Nieuwe Westweg op Rechteroever. De testvakken maken deel uit van een groter onderzoek om duurzame weginfrastructuur te ontwikkelen voor een havenomgeving. Objectief is om op termijn alle nieuwe wegen in de haven met de nieuwe asfalttypes te bedekken.


In het kort:

  • Port of Antwerp en UAntwerpen ontwikkelen nieuwe asfalttypes
  • Asfalt wordt gelegd op 5 proefvakken van 75 meter op Rechteroever
  • Sensoren meten de vervorming van het asfalt
  • Objectief is een duurzame weginfrastructuur in het havengebied

Verlenging levensduur

Port of Antwerp heeft ongeveer 200 km aan wegen in beheer in het havengebied. Omdat deze dagelijks intensief worden gebruikt, vragen ze om veel onderhoud. Om de levensduur van deze wegen te verlengen, heeft Port of Antwerp samen met UAntwerpen onder andere nieuwe types asfalt ontwikkeld die aan de bijzondere omstandigheden in een havenomgeving kunnen weerstaan. De asfalttypes, die in het labo werden ontworpen en getest, bevatten versterkende componenten om de duurzaamheid te verhogen. Als test worden de asfalttypes deze maand aangelegd op 5 proefvakken (van 75 meter elk) aan de Nieuwe Westweg op Rechteroever. Na evaluatie zouden dan op termijn alle nieuwe wegen in de haven bedekt worden met het duurzame asfalt.

Asfalt van de toekomst

Naast asfalt worden in de proefvakken ook nog andere innovatieve materialen en technieken getest. Zo wordt voor het eerst een fundering met het zogenaamde “Lean asphalt” of schraalasfalt toegepast om te zien of dit geschikt is voor een havenomgeving. Het onderzoek is het resultaat van de samenwerking met de UAntwerpen, die werd opgestart in 2017. In 2019 werden reeds in andere proefvakken innovatieve sensoren in de wegstructuur geplaatst om de vervorming van asfalt op een baan met zwaar verkeer te meten. Deze sensoren zijn nu dankzij het project geoptimaliseerd waardoor de meerwaarde van de nieuwe duurzame asfalttypes effectief gemeten kan worden. De informatie uit de testen moet leiden tot de ontwikkeling van een volledige duurzame en sterke weginfrastructuur voor zwaar belaste wegen.

Wim Van den bergh, Hoofddocent asfalttechnologie, UAntwerpen: De bijzondere en zware belastingen in een havenomgeving maken dat de haven van Antwerpen de ideale proeftuin is voor het testen van vernieuwende weginfrastructuur. Dit onderzoek zal ons helpen om het asfalt van de toekomst te ontwikkelen en de juiste keuzes te maken op vlak van recyclage en circulariteit. De levensduur van een weg speelt hierin namelijk een cruciale rol.”
Johan Braspenninckx, Technisch manager, Port of Antwerp: ”We onderzoeken verschillende types asfalt, speciaal ontwikkeld voor de noden in een havenomgeving. Onze ervaring is dat klassieke mengsels al na enkele jaren een deel van hun sterkte verliezen door veroudering en de extreme condities in de haven. Deze samenwerking met UAntwerpen en de investering in dit onderzoek stelt ons in staat om onze voortrekkersrol op het vlak van innovatie waar te maken. We bouwen aan een duurzame haven en de ontwikkeling van een duurzame weginfrastructuur is daarin een belangrijk onderdeel.”
Annick De Ridder, havenschepen: “Met deze asfalt types van de toekomst zorgen we ervoor dat de weginfrastructuur van de haven een duurzaam label verkrijgt. Port of Antwerp speelt hiermee een voortrekkersrol door de haven open te stellen als proeftuin voor technologische innovaties. We zijn er trots op dat we zulke projecten samen met partners zoals de UAntwerpen kunnen realiseren.”

Indien journalisten een bezoek willen brengen aan de proefvakken, graag Lennart Verstappen contacteren: Lennart.Verstappen@portofantwerp.com of +32 473 920 414

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen