Port of Antwerp en Fluvius installeren 2.500 nieuwe ledlampen in kader van duurzame haven

Port of Antwerp en Fluvius installeren 2.500 nieuwe ledlampen in kader van duurzame haven

Deze maand ronden Fluvius en Port of Antwerp een grootschalig verlichtingsproject in de Antwerpse haven af. In vier maanden tijd zijn daar maar liefst 2.423 ‘gewone’ lampen systematisch vervangen door interactieve ledverlichting. Beide bedrijven werkten nauw samen om dit huzarenstuk tot een goed einde te brengen.

Met een grootschalig verleddingsproject zette het Antwerpse havenbedrijf Port of Antwerp de volledige openbare verlichting in de Antwerpse haven om naar ledlampen. De uitvoering besteedde Port of Antwerp uit aan Vlaams netbeheerder Fluvius. Die kon voortbouwen op zijn uitgebreide ervaring in de ombouw van de stedelijke en gemeentelijke lichtparken naar leds. Al liep die in havengebied natuurlijk veel sneller dan in een dichtbebouwde woonzone of binnenstad.

Twee fases

Het verleddingsproject in de Antwerpse haven bestond uit twee fases. Eerst werden bijna 2.500 lichtpunten, verspreid over het hele havengebied, vervangen door interactieve ledlampen met een eigen dimprofiel. Vervolgens worden er waar nodig digitale meters tussengeplaatst, om het verbruik van de nieuwe lampen te meten.

Inzetten op veiligheid

Met de verledding van de Antwerpse haven zet Port of Antwerp bewust in op veiligheid. “De nieuwe, interactieve ledlampen sturen bij defect zelf een melding uit”, zegt Peter Melis, senior technisch manager projecten bij Port of Antwerp. “Dat maakt het mogelijk om snel te reageren en het probleem direct op te lossen. Bovendien weerkaatst het gele licht van de oude natriumlampen weinig kleuren, tegenover een kleurweergave van 90% bij ledlampen. Dit bevordert de zichtbaarheid. En goede verlichting is cruciaal als je beveiligingscamera’s wil inzetten.”

CO2-neutrale haven

Port of Antwerp evolueert volop naar een duurzame haven en daar maken ook deze zuinige leds deel van uit. Tegen 2023 wil Port of Antwerp een energiereductie van 5% realiseren ten opzichte van 2019 voor haar eigen gebouwen en openbare verlichting. Deze doelstellingen werden opgenomen in de energiebeleidsverklaring van Port of Antwerp in het kader van haar ISO50001 certificering.

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen