Port of Antwerp-Bruges: lichte groei in de eerste jaarhelft

Port of Antwerp-Bruges: lichte groei in de eerste jaarhelft

Geopolitieke en macro-economische context beïnvloeden sterk de cijfers

De totale goederenoverslag van Port of Antwerp-Bruges bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 147,2 miljoen ton, een stijging van 1,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gezien de huidige geopolitieke en macro-economische context, is deze lichte groei, ondanks een daling van het containersegment door aanhoudende wereldwijde congestieproblemen, een bevestiging van de versterkte positie als eengemaakte haven.

Containersegment aanhoudend onder druk

De containeroverslag daalt met 9,8% in ton en met 6,2% in TEU vergeleken met een sterke eerste jaarhelft in 2021. Door de wereldwijd ontregelde containerlijnvaart, vertragingen en hoge volumes importlading, kamptde containertrafiek nog steeds met operationele uitdagingen. Bovendien daalde de overslag van containers gerelateerd aan Rusland met 39% omwille van het conflict in Oekraïne.

Conventioneel stukgoed groeit in de eerste jaarhelft sterk met 22% ten opzichte van dezelfde periode in 2021 en noteert de hoogste overslagvolume sinds 2011. Voornaamste oorzaak hierbij is de toegenomen import van staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. De door sancties verboden import van staal uit Rusland wordt vervangen door import uit andere landen. Ook de andere productgroepen zoals hout, plaatmateriaal en fruit tekenen groei op.

De roll-on/roll-off trafieken kennen een stijging van 8,9%. Belangrijke groei is er voor de trafieken op het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die respectievelijk met 3,8 miljoen ton en 0,6 miljoen ton een groei optekenen van 6,8% en 47% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2021. Het aantal nieuwe en tweedehandswagens vertoont een lichte groei van 2,5% en 1,7%, terwijl het aantal vrachtwagens daalt met 19%.

Het droge bulk segment groeit met 17,6%. Meststoffen kenden, na een sterk 2021, een verlies in overslag (-15,4%), grotendeels het gevolg van de sancties ingesteld tegen Rusland. Ook de overslag van zand, grind, non-ferro ertsen en schroot noteert na 6 maanden verlies. Terwijl er in 2021 slechts 933.000 ton kolen werd behandeld, bedraagt de overslag na 6 maanden in 2022 al 1,56 miljoen ton omwille van de sterk gestegen gasprijzen en verminderde toevoer van gas vanuit Rusland.

Binnen het segment vloeibare bulk (+16,%), is er uitgesproken groei bij benzine, nafta en energiegassen. Hoewel de overslag van diesel en stookolie sinds 2019 gestaag daalde, groeit deze in de eerste 6 maanden van dit jaar met 10,4%. Ook de overslag van overige oliederivaten en chemicaliën groeit met respectievelijk 9,9% en 12,3%. Met een overslag van 8,4 miljoen ton, is de belangrijkste groei ​ voor LNG (+55,3%), omdat, naast de transhipment functie van de LNG terminal, de Europese landen nu ook volop bezig zijn met het aanvullen van gasvoorraden in aanloop naar volgende winter.

In het eerste halfjaar van 2022 verwelkomde Zeebrugge 64 cruiseschepen, met april en mei als topmaanden met telkens 15 schepen. De gemiddelde passagierscapaciteit draait inmiddels rond 65% procent en gaat duidelijk in stijgende lijn. De verwachting is dat tegen medio 2022 de globale cruisevloot opnieuw volledig operationeel is.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: Gezien de huidige geopolitieke en macro-economische context is deze lichte groei absoluut een opsteker. Deze cijfers bevestigen dat we als eengemaakte haven samen sterker staan. De context blijft voor belangrijke uitdagingen zorgen, vooral in het containersegment. Dankzij de fusie kunnen we nu als eengemaakte haven twee complementaire platformen aanbieden, waardoor we onze positie in de internationale logistieke keten en als een van de belangrijkste toegangspoorten tot Europa aanzienlijk versterken.”
Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges: “Ondanks een moeilijke geopolitieke en macro-economische context staat deze eengemaakte haven als economische motor van Vlaanderen er. Dat bewijst de groei ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar in goederenoverslag, roll-on/roll-off trafieken, droge en vloeibare bulk en de bijzonder sterke stijging in conventioneel stukgoed (21,8%) met zelfs het hoogste overslagvolume in 10 jaar tijd. Dit compenseert de terugval in containeroverslag. Tegelijkertijd maken de cijfers duidelijk dat extra containercapaciteit en investeringen in strategische infrastructuur onontbeerlijk zijn om onze positie als wereldhaven te verzekeren.”
Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: Deze cijfers zijn een veelbelovend begin van ons ‘huwelijk’. En de Nieuwe Sluis Zeebrugge zal onze positie als wereldhaven nog verder bestendigen. Met de recente keuze van het inrichtingsalternatief werd een belangrijke stap gezet voor dit cruciale project dat economische belangen verzoent met mobiliteit en leefbaarheid voor de hele omgeving.”
Story image

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen