Port of Antwerp-Bruges lanceert #PortCleanUpChallenge2022 om zwerfvuil aan te pakken

Port of Antwerp-Bruges lanceert #PortCleanUpChallenge2022 om zwerfvuil aan te pakken

  • Op maandag 5 september werd de start gegeven voor de #PortCleanUpChallenge2022 van Port of Antwerp-Bruges, met een actie van voorzitter Annick De Ridder, Jean-Paul Meus en enkele medewerkers van het Havenbedrijf. Voorzitter Annick De Ridder ruimt op 13 september samen met PSA op. In de haven van Zeebrugge is er op 20 september een opruimactie met ondervoorzitter Dirk De fauw ter hoogte van de Zelzatebrug
  • Gedurende de hele maand september gaan havenbedrijven de uitdaging aan om zoveel mogelijk zwerfvuil te ruimen in de haven
  • Jean-Paul ’10 minutes a day’ Meus neemt het peterschap van de Challenge op zich
  • Het bedrijf dat de leukste en meest originele teamfoto deelt, genomen tijdens hun opruimactie, krijgt een kunstwerk van het Antwerpse kunstcollectief ‘Trash Kids Club’

Ook dit jaar brengt Port of Antwerp-Bruges zwerfvuil onder de aandacht. Na het grote succes van de Port Clean-up actie van 2021, kiest het Havenbedrijf nu voor een #PortCleanUpChallenge2022. Bedrijven actief in de haven worden net als de eigen medewerkers van Port of Antwerp-Bruges uitgedaagd om zoveel mogelijk zwerfvuil in de haven op te ruimen. Vandaag werd het startschot gegeven tijdens een opruimactie in de haven. Na de opruimmaand wordt een kunstwerk, gemaakt van verzameld zwerfvuil, uitgereikt. Het peterschap van de Challenge wordt opgenomen door Jean-Paul ‘10 minutes a day’ Meus.

Weg met zwerfvuil!

Zwerfvuil hoort niet thuis in de Schelde, de natuur of de haven. De afgelopen jaren heeft het Havenbedrijf samen met bedrijven in de haven ingezet op sensibilisering om zwerfvuil en drijfvuil te voorkomen, op opruimacties en op innovaties om dit probleem te verhelpen. Port of Antwerp-Bruges onderneemt zelf ook een heleboel acties om het probleem aan te pakken: zo ruimen haventornado’s elke dag zwerfvuil in de haven van Antwerpen, terwijl Patje Plastic en vuilophaalboot Condor komaf maken met drijfvuil en er drones worden ingezet om drijfvuil te detecteren. In Zeebrugge ruimen de groenwerkers van 360° Groen mee vuil in het havengebied. Samen met Mooimakers lanceerde Port of Antwerp-Bruges in 2021 een sensibiliseringscampagne gericht op truckers, een Netheidsindex werd ontwikkeld, en er werden drones ingezet in de strijd tegen drijfvuil op de Schelde en in de dokken, enz.

In 2021 organiseerde (toen nog) Port of Antwerp i.s.m. Mooimakers en Natuurpunt ook een Port Clean-up actie. Niet minder dan 1.200 mensen namen deel.

Schepen voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges Annick De Ridder: “Onze haven is de economische motor van Vlaanderen, die voor maar liefst 164.000 jobs én de nodige passage zorgt. Net omdat een propere haven een aangename haven is om in te werken, lanceren we de #PortCleanUpChallenge2022. Gewapend met prikker, handschoenen, laarzen en vuilniszak trekken we vandaag ten strijde tegen zwerfvuil. Het is meteen een warme oproep naar alle mensen en bedrijven actief in onze haven om in de maand september dat ook te doen … en de haven ook daarna schoon te houden. Het is dan ook onze expliciete ambitie om de allereerste wereldhaven te zijn die op een duurzame manier economie, mens en milieu met elkaar verzoent.”

#PortCleanUpChallenge2022 ​

Port of Antwerp-Bruges daagt dit jaar de hele havengemeenschap van Antwerpen tot Zeebrugge én haar eigen medewerkers uit om zoveel mogelijk acties op touw te zetten om zwerfvuil te ruimen in de haven. Zowel maritieme als niet-maritieme bedrijven in de haven kunnen meedoen. De aftrap voor deze actie wordt vandaag gegeven door voorzitter Annick De Ridder en Jean-Paul Meus. Op 20 september gaat ondervoorzitter Dirk De fauw aan de slag ter hoogte van de Zelzatebrug in de haven van Zeebrugge.

CEO Jacques Vandermeiren: “Het Havenbedrijf hecht veel belang aan de strijd tegen zwerfvuil. Behalve in september voeren we ook het hele jaar door beleid om de publieke ruimte in de haven vrij te houden van afval, van Antwerpen tot Zeebrugge. De haven moet een schone omgeving zijn om in te werken en dat gaat niet alleen om het milieu. Via deze Port Clean-up Challenge willen we ook het community-gevoel in de haven verder versterken, ook tussen bedrijven in Antwerpen en Zeebrugge.”

De deelnemende havenbedrijven communiceren op LinkedIn over hun actie door de tag #PortCleanupChallenge2022 te gebruiken.

Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges Dirk De fauw: “Ik daag nu ook alle bedrijven in Zeebrugge uit om mee vuil te ruimen. Ik ben er zeker van dat zij deze uitdaging met beide handen aannemen en een stevige bijdrage tegen zwerfvuil gaan leveren.” ​

Antwerpse zwerfvuil-activist Jean-Paul Meus neemt het peterschap op

Jean-Paul Meus is in het Antwerpse bekend als activist tegen zwerfvuil met zijn ‘10 minutes a day’ (www.10minutesaday.be). Na zelf tal van acties op touw te hebben gezet tegen zwerfvuil zet hij nu zijn schouders onder de actie georganiseerd door Port of Antwerp-Bruges.

Jean-Paul Meus: “ Ik ben zelf al meer dan 2300 dagen aan één stuk per dag 10 minuten aan het opruimen. Zwerfvuil is een strijd van ons allemaal. Ik ben heel blij dat onze haven dit serieus neemt en ben dus ook graag bereid het peterschap van de Challenge op te nemen. Op 17 september is het World Clean-up day en dan wil ik graag zoveel mogelijk mensen warm maken om zwerfvuil te ruimen.”

Aan de Challenge is ook een prijs verbonden. Het bedrijf dat de leukste en meest originele teamfoto van de actie heeft gedeeld tijdens de Clean-up maand ontvangt in de loop van de maand oktober een trofee.

Het Antwerpse ‘Trash Kids Club’ voorziet de trofee

Kunstenaarscollectief ‘Trash kids’ zal deze trofee voor de winnaar voorzien. De ‘Trash kids’ staan al langer gekend om creatief met Antwerps zwerfvuil om te gaan. Zij maken een kunstwerk uit ingezameld Antwerpse zwerfvuil voor de winnaar.

De Port Clean-Up Challenge wordt ondersteund door 360° Groen, Mooimakers en Natuurpunt.

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen