Port of Antwerp-Bruges lanceert #portcleanup23 om zwerfvuil aan te pakken

Port of Antwerp-Bruges lanceert #portcleanup23 om zwerfvuil aan te pakken

Met een opruimactie van zwerfvuil werd vandaag zowel in de haven in Antwerpen als in Zeebrugge het startschot gegeven van de #portcleanup23. Want ook dit jaar brengt Port of Antwerp-Bruges zwerfvuil onder de aandacht. Zowel de bedrijven in de haven als de eigen medewerkers van Port of Antwerp-Bruges worden uitgedaagd om in september zoveel mogelijk zwerfvuil op te ruimen. Nieuw is dat vanaf dit jaar omwonenden plaatsen in de haven met zwerfvuil kunnen signaleren. Medewerkers van Port of Antwerp-Bruges en de deelnemende bedrijven ruimen dit dan tijdens de actiemaand op.

Weg met zwerfvuil!

Zwerfvuil hoort niet thuis in de Schelde, de natuur of de haven. De afgelopen jaren hebben het Havenbedrijf en bedrijven in de haven ingezet op sensibilisering en op innovaties om zwerfvuil en drijfvuil te voorkomen en op opruimacties om dit probleem te verhelpen.

Port of Antwerp-Bruges bestrijdt voortdurend zwerfvuil. Hotspots van zwerfvuil worden met een “netheidsindex” in kaart gebracht. In Antwerpen ruimen haventornado’s elke dag zwerfvuil op, terwijl Patje Plastic en vuilophaalboot Condor komaf maken met drijfvuil. Drones worden ingezet om drijfvuil te detecteren. In Zeebrugge ruimen de groenwerkers van 360° Groen mee afval op in het havengebied.

De eerste Port Cleanup in het havengebied in Antwerpen ging in 2021 door. Er waren meteen meer dan 1 200 deelnemers. Vorig jaar ging de actie zowel in Antwerpen als Zeebrugge door met meer dan 2 200 deelnemers.

Annick De Ridder, havenschepen van de Stad Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van Port of Antwerp-Bruges ruimde vanochtend mee zwerfvuil op in de omgeving van het Havenhuis:Onze haven is de economische motor van Vlaanderen, die voor maar liefst 164.000 jobs én de nodige passage zorgt. Net omdat een propere haven een aangename haven is om in te werken, trekken we gewapend met prikker, handschoenen, laarzen en vuilniszak ten strijde tegen zwerfvuil. Het is meteen een warme oproep naar alle mensen en bedrijven actief in onze haven en alle mogelijke passanten om in de maand september dat ook te doen … en de haven ook daarna schoon te houden. Kortom, laat #portcleanup23 de ‘propere’ voorzet die door iedereen mooi wordt afgewerkt!”.

#portcleanup23

Port of Antwerp-Bruges daagt dit jaar opnieuw de hele havengemeenschap in Antwerpen en Zeebrugge én de eigen medewerkers uit om zoveel mogelijk acties op touw te zetten om zwerfvuil te ruimen in de haven. Zowel maritieme als niet-maritieme bedrijven in de haven kunnen meedoen.

CEO Jacques Vandermeiren: “Het Havenbedrijf hecht veel belang aan de strijd tegen zwerfvuil. We leveren het hele jaar door inspanningen om de publieke ruimte in de haven vrij te houden van afval, van Antwerpen tot Zeebrugge. De haven moet een schone omgeving zijn om in te werken en dat gaat niet alleen om het milieu. Via de jaarlijkse Port Cleanup in september willen we ook het community-gevoel in de haven verder versterken, ook tussen bedrijven in Antwerpen en Zeebrugge.”

De deelnemende havenbedrijven communiceren op LinkedIn over hun acties met de tag #portcleanup23.

Dirk De fauw, burgemeester van de stad Brugge en ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges: “De eerste Port Cleanup in Zeebrugge vorig jaar was meteen een succes. We zijn er zeker van dat de bedrijven die er toen bij waren, opnieuw gaan meedoen en rekenen erop dat hun goede voorbeeld gevolgd zal worden door de andere bedrijven in het havengebied.”

Buren van de havengebieden

Nieuwigheid dit jaar is dat omwonenden van de havengebieden in Antwerpen en Zeebrugge plaatsen in de haven kunnen signaleren waar zwerfvuil ligt. Dat kan op de website: events.portofantwerpbruges.com/port-cleanup-2023. Deze zones worden dan door medewerkers van een havenbedrijf of van Port of Antwerp-Bruges opgeruimd. Op dezelfde pagina kan ook ingeschreven worden voor het slotevent. ​

Winnaars wedstrijd bekend op slotevent

Aan de #portcleanup23 is een prijs verbonden voor het team dat de leukste en meest originele teamfoto van de actie deelt op LinkedIn met vermelding van #portcleanup23. Alle foto’s die ten laatste op 25 september gedeeld worden, komen in aanmerking. De winnaars worden op het slotevent van 27 september bekend gemaakt en ontvangen een trofee. ​

De trofee van dit jaar is een samenwerking van het Collectief der Onbeperkten en House of Time. Het Collectief der Onbeperkten is een kunstenaarscollectief met artistieke ondersteuning van Kris Vandenberghe. House of Time is een gedeelde site in Brugge die kwetsbare individuen en groepen ruimte biedt voor individuele en gezamenlijke groei door middel van creatie, ambacht en ontmoeting. Hiervoor werken ze samen met verschillende mensen, organisaties en sectoren.

De #portcleanup23 wordt ondersteund door 360° Groen, Mooimakers en Natuurpunt. Stormkop (Antwerpen) en Bridgestone (Zeebrugge) voorzien de locatie voor het slotevent

 

 

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar [email protected]

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen