Port of Antwerp-Bruges introduceert als eerste haven GDP-certificaat voor distributie farmaceutische producten

Port of Antwerp-Bruges introduceert als eerste haven GDP-certificaat voor distributie farmaceutische producten

De distributie van farmaceutische producten vraagt om een specifieke behandeling. Deze werkwijze is vastgelegd in de GDP (Good Distribution Practice) richtlijnen. Als eerste zeehaven wereldwijd vertaalde Port of Antwerp-Bruges deze regels naar de maritieme sfeer om zo in de gehele logistieke keten volgens deze Europese GDP-regels te kunnen opereren. De richtlijnen zijn nu ook officieel geregistreerd in een door SGS uitgegeven certificaat, dat gisteren tijdens een rondleiding in de haven werd voorgesteld aan professionals uit de farmasector.

GDP-richtlijnen nu ook vastgelegd in certificaat

Binnen- en buitenlandse stakeholders uit de Lifesciences & Healthcare sector kwamen gisteren samen in Antwerpen voor een kijkje achter de schermen van het distributieproces van farmaceutische producten in de haven. Tijdens een rondleiding langs de afzonderlijke stappen van de werkzaamheden, van de veiligheidscontroles tot aan het laadproces, zagen ze hoe Port of Antwerp-Bruges de eerste maritieme GDP-haven ter wereld werd. Dit betekent dat alle schakels van de logistieke keten, inclusief de containerterminals, kunnen opereren volgens de standaard van de Europese ‘Good Distribution Practices’ (GDP)-regels. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborg. De kwaliteit van producten zoals medicijnen, bloedplasma, vaccins en medisch materiaal die de haven passeren blijft op deze manier gehandhaafd tijdens het distributieproces. Het bezoek van de farma professionals was bovendien de gelegenheid bij uitstek om aan te kondigen dat deze GDP-regels nu ook zijn vastgelegd in een officieel certificaat.

Maritieme vertaalslag

Basis van het certificaat zijn de eerder door Port of Antwerp-Bruges uitgeschreven richtlijnen voor de diepzeevracht en havenlogistiek van temperatuurgevoelige farmaceutische producten. Deze zijn gebaseerd op de wereldwijde WHO-normen, met een specifieke focus op Europa en een vertaalslag naar de maritieme sector. Het certificaat wordt uitgegeven door SGS, een internationaal gerenommeerde certificeringsorganisatie voor de farmaceutische sector. Operationele bedrijven zoals terminaloperators en rederijen kunnen de certificering aanvragen en hiermee aantonen dat ze waarde hechten aan kwaliteit in elk aspect van hun dienstverlening.

Stijgende vraag naar verscheping per koelcontainer

België is een belangrijk knooppunt voor de Lifesciences & Healthcare sector en veel multinationals hebben hier hun vestiging. 1 op de 6 geneesmiddelen die vanuit Europa worden geëxporteerd, vertrekt vanuit België en de helft van deze geneesmiddelen wordt in België geproduceerd. Omwille van kosten en duurzaamheid, is er steeds meer vraag naar de verscheping per koelcontainer in plaats van luchtvracht. Met 63.000 m² aan magazijnen die voldoen aan de GDP-richtlijnen en 9500 plugs voor koelcontainers, kunnen de havenplatformen in Antwerpen en Zeebrugge hier een belangrijke rol in spelen.

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp-Bruges: “Dat de logistieke keten van farmaceutische producten uitdagingen met zich meebrengt, werd meer dan ooit duidelijk tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus. We hebben als haven aangetoond welke essentiële rol we hierin spelen. Na de GDP richtlijn, tonen we met dit certificaat aan de farmaceutische sector, als eerste zeehaven wereldwijd, dat we hun specifieke noden zeer serieus nemen.”
Schepen voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van de Raad van Bestuur van Port of Antwerp-Bruges Annick De Ridder: “Onze strategische ligging, de meer dan 1200 vaste verbindingen, onze koelcontainercapaciteit en vooral onze knowhow maken van onze haven een ideale toegangspoort voor hoogwaardige medische lading. Als eerste zeehaven wereldwijd vertaalden we de Europese Good Distribution Practices-regels naar de maritieme sfeer. Dankzij dit certificaat is het transport van farmaceutische producten via koelcontainer een volwaardig alternatief voor luchtvracht en manifesteren we ons als voortrekker.”
Eddy Weygaerts, LDO Vaccine lead EMEA: “Veel van onze productie gebeurt in België. Voor ons als verlader is het behoud van productveiligheid en -kwaliteit in de logistieke keten van cruciaal belang.Dit certificaat dat specifiek inspeelt op de noden tijdens diepzeevervoer en behandeling in de haven is voor ons dan ook zeer goed nieuws en een bevestiging van de opportuniteiten van transport via zee.”

 

Toon op nieuwsoverzicht
Over Port of Antwerp-Bruges

Met een totale doorvoer van 271 miljoen ton per jaar vormt Port of Antwerp-Bruges een belangrijk knooppunt in de wereldwijde handel en industrie. De haven is een cruciale schakel voor de afhandeling van containers, de trafiek van stukgoed en de overslag van voertuigen. Port of Antwerp-Bruges is de thuisbasis voor 1.400 bedrijven en huisvest de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. De haven zorgt, direct en indirect, voor een totaal van 164.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van 21 miljard euro.

Port of Antwerp-Bruges heeft een duidelijke ambitie: de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent. De haven wil niet alleen haar groeitraject duurzaam verderzetten, maar ook haar unieke positie als logistiek, maritiem en industrieel platform inzetten om het voortouw te nemen in de transitie naar een circulaire en koolstofarme economie. Samen met de havengemeenschap, klanten en andere partners gaat Port of Antwerp-Bruges actief op zoek naar innovatieve oplossingen voor een duurzame toekomst. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de omgeving en, bij uitbreiding, de samenleving staat hoog op de agenda.

De havensites van Antwerpen en Zeebrugge worden uitgebaat door het Havenbedrijf Antwerpen-Brugge, een nv van publiek recht met de Stad Antwerpen en de Stad Brugge als aandeelhouders. Het stelt 1.800 medewerkers te werk. Antwerps havenschepen Annick De Ridder is de voorzitter van de raad van bestuur en Brugs burgemeester Dirk De fauw de ondervoorzitter. Jacques Vandermeiren is de CEO en voorzitter van het directiecomité, dat de dagelijkse leiding verzorgt.

 www.portofantwerpbruges.com

Het telefoonnummer +32 492 15 41 39 is uitsluitend voor persvragen. Voor andere vragen mag je mailen naar communicatie@portofantwerpbruges.com

Port of Antwerp-Bruges
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen